Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Nalezeno: 20 výsledků
 • Tomáš Dvořák
publikováno

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
 • OI admin
publikováno

Kontakty

Základní kontaktní údaje

Adresa:      
Husova 60/9
250 92 Šestajovice

IČO:     00240851
CISOB / IČZÚJ:     538876
Bank. spojení:     KB Praha 9, 3423201/0100

Telefon:                    281 961 479
E-mail:                     info@sestajovice.cz
El. podatelna:          epodatelna@sestajovice.cz
Datová schránka:   vm4b5e2

Úřad
Obec
 • Tomáš Dvořák
 • 130
publikováno

Svoz bioodpadu

Změny od roku 2024

Služby
 • OI admin
publikováno

Czech POINT

Služby
 • OI admin
publikováno

Zdravotnictví a ochrana obyvatel

Zdravotní záchranná služba - linka 155

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje

Vančurorova 1544
272 01 Kladno

Služby
 • OI admin
publikováno

Publicita

Úřad
 • OI admin
publikováno

Historie obce

Podle pověsti ležely Šestajovice na východní obchodní cestě z Prahy. V místě se přepřahalo a protože zde bylo šest stájí, odtud Šestajovice.

 • OI admin
publikováno

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
 • OI admin
publikováno

Ztráty a nálezy

Na této stránce naleznete věci ztracené a nalezené v obci Šestajovice a okolí.

Jak to funguje

 • Ztracená a nalezená zvířata naleznece v části Odchycená zvířata
 • Ztracené věci je možno vyzvednout na obecním úřadě po předložení občanského průkazu.
 • Nalezené věci odevzdávejte na obecním úřadě.
 • Bližší informace o nalezených věcech na tel. 724 963 162

Úřad
 • OI admin
publikováno

Informace o Dostavníku

Šestajovický obecní zpravodaj Dostavník vycházi v měsíční periodě. V době letních prázdnin se vydává dvojčíslo, které vychází v polovině července.

Obec
 • OI admin
publikováno

Liniové stavby

Vysokorychlostní trať (VRT)

Obec
 • OI admin
publikováno

Současnost

Znak obce

Znak obce je mutací původního znaku řádu Křížovníků, kteří vlastnili obec Šestajovice od 22. července 1227 až do husických válek. Konkrétně to byly mniši Křížovníci z kláštera Božího hrobu v Praze na Zderaze.

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
 • Jan Mácha
publikováno

Mateřská a základní škola

Prezentace školy

Otevření mateřské školy v září 1976. Naše mateřská škola je jednotřídní a nachází se v pěkném a malebném prostředí Českého ráje. Od roku 2003 vstoupila do právní subjektivity. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců a stravování dětí ZŠ Libuň. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu: „JÓGOU KE ZDRAVÍ“


Cíle vzdělávacího programu 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči dětí, Obecním úřadem Kněžnice, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se ZŠ Libuň.

 • vytváření zdravého a radostného prostředí pro harmonický rozvoj dětské osobnosti
 • pomáhat dětem navazovat pozitivní vztahy a postoje k sobě a ostatním
 • schopnost komunikovat a spolupracovat se svými vrstevníky
 • poznávat a chránit přírodu
 • připravit děti pro vstup do Základní školy
 • klademe důraz na individuální přístup dětí


Co nabízíme

 • Rodiče mohou kdykoliv v průběhu dne navštívit mateřskou školu.
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Dětský karneval
 • Jarní besídka ke Dni matek
 • Den dětí a opékaní buřtů
 • Výlety
 • Velikonoční hrátky. "Mámo, táto, pojď si hrát..."
 • Sportovní dětskou olympiádu
 • Zapojování se do výtvarných soutěží
Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Obecní knihovna

Umístění

Obecní knihovna se nachází v budově obecního úřadu. Je součástí kanceláře technických služeb obce, pravý vchod.

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 • Jan Stránský
publikováno
Úřad
 • OI admin
publikováno

Historie obce

Podle pověsti ležely Šestajovice na východní obchodní cestě z Prahy. V místě se přepřahalo a protože zde bylo šest stájí, odtud Šestajovice.

 • OI admin
publikováno

Kontakty

Základní kontaktní údaje

Adresa:      
Husova 60/9
250 92 Šestajovice

IČO:     00240851
CISOB / IČZÚJ:     538876
Bank. spojení:     KB Praha 9, 3423201/0100

Telefon:                    281 961 479
E-mail:                     info@sestajovice.cz
El. podatelna:          epodatelna@sestajovice.cz
Datová schránka:   vm4b5e2

Úřad
Obec
 • Jan Stránský
publikováno
Úřad
 • OI admin
publikováno

Současnost

Znak obce

Znak obce je mutací původního znaku řádu Křížovníků, kteří vlastnili obec Šestajovice od 22. července 1227 až do husických válek. Konkrétně to byly mniši Křížovníci z kláštera Božího hrobu v Praze na Zderaze.

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 • Jan Mácha
publikováno

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Publicita

Úřad
 • Jan Mácha
publikováno

Mateřská a základní škola

Prezentace školy

Otevření mateřské školy v září 1976. Naše mateřská škola je jednotřídní a nachází se v pěkném a malebném prostředí Českého ráje. Od roku 2003 vstoupila do právní subjektivity. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců a stravování dětí ZŠ Libuň. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu: „JÓGOU KE ZDRAVÍ“


Cíle vzdělávacího programu 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči dětí, Obecním úřadem Kněžnice, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se ZŠ Libuň.

 • vytváření zdravého a radostného prostředí pro harmonický rozvoj dětské osobnosti
 • pomáhat dětem navazovat pozitivní vztahy a postoje k sobě a ostatním
 • schopnost komunikovat a spolupracovat se svými vrstevníky
 • poznávat a chránit přírodu
 • připravit děti pro vstup do Základní školy
 • klademe důraz na individuální přístup dětí


Co nabízíme

 • Rodiče mohou kdykoliv v průběhu dne navštívit mateřskou školu.
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Dětský karneval
 • Jarní besídka ke Dni matek
 • Den dětí a opékaní buřtů
 • Výlety
 • Velikonoční hrátky. "Mámo, táto, pojď si hrát..."
 • Sportovní dětskou olympiádu
 • Zapojování se do výtvarných soutěží
Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Obecní knihovna

Umístění

Obecní knihovna se nachází v budově obecního úřadu. Je součástí kanceláře technických služeb obce, pravý vchod.

Obec
 • OI admin
publikováno

Liniové stavby

Vysokorychlostní trať (VRT)

Obec
 • OI admin
publikováno

Informace o Dostavníku

Šestajovický obecní zpravodaj Dostavník vycházi v měsíční periodě. V době letních prázdnin se vydává dvojčíslo, které vychází v polovině července.

Obec
 • OI admin
publikováno

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
 • OI admin
publikováno

Ztráty a nálezy

Na této stránce naleznete věci ztracené a nalezené v obci Šestajovice a okolí.

Jak to funguje

 • Ztracená a nalezená zvířata naleznece v části Odchycená zvířata
 • Ztracené věci je možno vyzvednout na obecním úřadě po předložení občanského průkazu.
 • Nalezené věci odevzdávejte na obecním úřadě.
 • Bližší informace o nalezených věcech na tel. 724 963 162

Úřad
 • OI admin
publikováno

Czech POINT

Služby
 • Tomáš Dvořák
publikováno

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
 • OI admin
publikováno

Zdravotnictví a ochrana obyvatel

Zdravotní záchranná služba - linka 155

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje

Vančurorova 1544
272 01 Kladno

Služby
 • Tomáš Dvořák
 • 130
publikováno

Svoz bioodpadu

Změny od roku 2024

Služby