Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Informace o Dostavníku

Šestajovický obecní zpravodaj Dostavník vycházi v měsíční periodě. V době letních prázdnin se vydává dvojčíslo, které vychází v polovině července.

Občanům obce Šestajovice je Dostavník distribuován do poštovních schránek zdarma.


Dostavník poskytuje našim spoluobčanům tyto informace:

 • Informace obecního úřadu - činnost OÚ, technických služeb obce, obecní policie, praktické informace pro občany, oznámení, výzvy, zápisy z veřejných jednání zastupitelstva obce atd.
 • Názory, komentáře - příspěvky čtenářů.
 • Mateřská škola - informace o činnosti MŠ.
 • Základní škola - informace o činnosti ZŠ.
 • Život v obci - informace o činnosti sdružení v obci.
 • Ekologie - čánky o třídění odpadů a další ekologická témata.
 • Kultura - blahopřání, články z kulturních akcí, články o historii obce, pozvánky na kulturní akce (bezplatně jsou umisťovány pozvánky na kulturní akce bez účasti obce do velikosti A6, u větších pozvánek se umístění hradí dle ceníku inzerce).
 • Inzerce - placené inzeráty.

Informace pro přispěvatele

Volně je možné přispívat do rubrik Názory, komentáře, Žívot v obci a Kultura. příspěvek může mít max. 2 500 znaků vč. mezer + 2 fotky nebo jiné přílohy.

Pravidla pro příspěvky místních spolků do rubriky Život v obci:

- spolky do 100 členů: 2 500 znaků vč. mezer, 2 přílohy, max. 1 strana

- spolky nad 100 členů: 5 000 znaků vč. mezer, 4 přílohy, max. 2 strany


Pokud jste Dostavník v poštovní schránce nenašli,

mohlo být důvodem (tyto důvody vycházejí z praxe):

 • Poštovní schránka byla přeplněna (většinou reklamními tisky).
 • Malá poštovní schránka (Dostavník lze do otvoru vložit jen z malé části a může vypadnout).
 • Poštovní schránka se samovolně otvírá nebo je poškozena tak, že z mí může obsah vypadnout.
 • Poštovní schránka je umístěna v přílišné blízkosti dosahu psa. Pokud je schránka např. na oplocení či brance a pes může prostrčit čumák příliš blízko schránce, mají doručovatelé pokyn do takových schránek Dostavník nevkládat. Nebudeme riskovat jejich zranění.
 • V poštovní schránce či její blízkosti se nachází vosí hnízdo. Doručovatelé mají pokyn do takových schránek Dostavník nevkládat. Nebudeme riskovat jejich pobodání.
 • Poštovní schránka byla v daný okamžik nepřístupná. Většinou se jedná o případ, kdy je před poštovní schránkou zaparkované vozidlo a doručovatel by se musel kolem vozidla ke schránce protahovat nebo přes vozidlo naklánět. V těchto případech mají doručovatelé pokyn Dostavník do schránky nevhazovat. Toto je prevence proti případným sporům o poškození vozidla.
 • Dostavník si již ze schránky vzal jiný člen domácnosti.
 • Dostavník ze schránky sebral někdo cizí. Většinou se tohoto jednání dopouštějí osoby, které nejsou z naší obce, např. dělníci pracující na stavbách.

Kontakt na redakci:
Obecní úřad Šestajovice
Redakce Dostavníku
Husova 60/9
250 92 Šestajovice
e-mail: mistostarosta@sestajovice.cz

publikováno: 18. 11. 2023 18:07, OI admin

Novinky z obce

 • Tomáš Dvořák

Bezpečná cesta do školy

květen 2017 - Byl vybudován první nový chodník právě v blízkosti základní školy. Šlo sice o krátký, ale velmi důležitý propoj chodníků. Nový chodník totiž propojil chodník vedoucí ulicí Komenského směrem od školy s chodníkem u kruhového objezdu.

Obec