Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Publicita

04/2023

Obec získala dotaci na pořízení nádob na bioodpad pro svoz od domů a na nový svozový vůz. Dotaci poskytla Evropská unie.

Název akce: Systém sběru bioodpadů Šestajovice
Výše dotace: 2.838.660 Kč
Poskytovalet dotace: Evropská unie
Název programu: Operační program životního prostředí
Registrační číslo: CZ.05.01.05/05/22_004/0000153

03/2023

Obec získala dotaci na pořízení nákladního elektroauta pro TS obce. Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí ČR.

Název akce: Pořízení nákladního elektroauta pro Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Výše dotace: 840.000 Kč
Poskytovalet dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Výzva: NPŽP 3/2022
Číslo rozhodnutí: 5220300232

07/2022

Obec získala dotaci na revitalizaci valu za budovou základní školy. Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí ČR.

Název akce: Revitalizace valu za školou Šestajovice
Výše dotace: 249.022.22 Kč
Poskytovalet dotace: Státní fond životního prostředí ČR
Výzva: NPŽP 4/2022
Číslo rozhodnutí: 1210400691

03/2022

Obec získala dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro Jednostu Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice. Dotaci poskytlo Ministerstvo vnitra ČR.

Název akce: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šestajovice
Výše dotace: 450.000 Kč
Poskytovalet dotace: Ministerstvo vnitra ČR
Název programu: 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí
Identifikační číslo: 014D241001138

03/2022

Obec získala dotaci na vybudování nového atletického areálu. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice - II. etapa
Výše dotace: 4.502.086 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: 11782 - Podpora rozvoje regionů

05/2021

Cílem projektu je, prostřednictvím realizace klíčových aktivit, optimalizovat a následně automatizovat či robotizovat vybrané procesy Obecního úřadu Šestajovice za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci daných procesů, zrychlení výkonu procesů prostřednictvím vhodného softwarového nástroje a ušetření lidských a finančních zdrojů při výkonu těchto procesů, zpracovat Komunikační strategii obce na období 4 let (střednědobý výhled) a pořídit elektronickou úřední desku, a to vč. podpory profesionalizace a odbornosti lidských zdrojů Obecního úřadu v řešených oblastech klíčových aktivit projektu.
V rámci projektu budou realizovány tři klíčové aktivity:
  • KA 01: Procesní řízení – automatizace / robotizace procesů
  • KA 02: Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností:
  •      Zpracování Komunikační strategie obce na období 4 let
  •      Pořízení elektronické úřední desky
  •      Vzdělávání v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace
  • KA 03: Zajištění řízení a administrace projektu
Projekt: Přívětivý úřad Šestajovice
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/19_109/0016883
Termín realizace: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2022
Celkové zůsobilé výdaje: 1.865.453,75 Kč

01/2021

Obec získala dotaci na projekt Domovní kompostéry Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Projekt: Domovní kompostéry Šestajovice
Výše dotace: 1 995 290 Kč

Poskytovatel dotace: Evropská unie
Fond: Fond soudružnosti

Program: Operační program životní prostředí

01/2021

Obec získala dotaci na projekt Domovní kompostéry Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí z Fondu soudružnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Projekt: Domovní kompostéry Šestajovice
Výše dotace: 1 995 290 Kč

Poskytovatel dotace: Evropská unie
Fond: Fond soudružnosti

Program: Operační program životní prostředí

12/2020

Obec získala dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Projekt: Intenzifikace ČOV Šestajovice
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
Program: Národní program životního prostředí
Celkové náklady projektu: 25.946.184 Kč

Výše dotace: 9.708.671 Kč

08/2019

Obec získala dotaci na záchranný stan COMFY 25 vč. elektrického nafukovadla pro Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice. Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Projekt: Vybavení JSDH Šestajovice věcnými prostředky požární ochrany obyvatelstva
Poskytovatel dotace: Středočeský kraj
Fond: Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Název podpory: Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany - ochrana obyvatelstva
Celkové náklady projektu: 100 000 Kč
Výše dotace: 95 000 Kč
Registrační číslo projektu: HAS/SDHOO/037818/2019

08/2019

Obec získala dotaci na projekt Systém sběru papíru a plastu od domu Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Projekt: Systém sběru papíru a plastu od domu Šestajovice
Výše dotace: 886 978,40 Kč
Poskytovatel dotace: Evropská unie, Ministerstvo životního prostředí
Program: Operační program životního prostředí

Název výzvy: MŽP_104. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009380

08/2019

Obec získala dotaci na vybudování nového atletického oválu. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice
Výše dotace: 5 000 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy sportovní infrastruktury

08/2019

Obec získala dotaci na opravu povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách. Dotaci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Projekt: Oprava povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách Šestajovice
Výše dotace: 2 307 763 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy místních komunikací

10/2018

Technické služby obce spol. s r.o. získaly dotaci na pořízení užitkového elektromobilu. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Národní program Životní prostředí
Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
Podporované aktivity: Podpora alternativních způsobů dopravy
Žadatel: Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Předmět podpory: Pořízení užitkového vozu pro Šestajovice
Výše podpory: 600 000 Kč

06/2018

Obec získala dotaci na projekt Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice. Dotace byla poskytnuta Státním fondem dopravní infrastruktury.

Projekt: Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice
Výše dotace: 2 942 000 Kč
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Registrační číslo projektu: ISPROFOND 5217510305

09/2017

Obec získala dotaci na výstavbu sběrného dvora. Dotace byla poskytnuta Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Identifikační číslo: 115D314020369
Název Akce/Projektu: Výstavba sběrného dvora v obci Šestajovice
Výše dotace: 11 465 830 Kč


09/2017

Obec získala dotaci na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Dotace byla poskytnuta z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Identifikační číslo: 115D314020749
Název Akce/Projektu: Podzemní kontejnery pro obec Šestajovice
Výše dotace: 2 495 918 Kč


07/2017

Obec získala dotaci na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice, konkrétně na přetlakové dýchací přístroje. Dotace byla poskytnuta z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

Poskytovatel: Středočeský kraj
Evidenční číslo žádosti: HAS/SDH/032414/2017
Název Akce/Projektu: Pořízení přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH Šestajovice
Tematické zadání: SDH - Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany
Oblast podpory: Vybavení JSDH obcí izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými
Výše dotace: 147 200 Kč

07/2017

Obec získala dotaci ze SFDI na stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční se zaměřením na úpravy povrchu chodníků a přechodů pro chodce. Akce přinese zvýšení bezpečnosti chodců na hlavním obecním chodníku.

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo: ISPROFOND 5217510214
Název akce: Stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční - bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce
Výše dotace: 5 184 000 Kč

05/2017

Obec získala dotaci od MŠMT na vybudování výtahu v hlavní budově základní školy. Tím dojde ke zlepšení podmínek pro vzdělávání osob s fyzickým omezením.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Identifikační číslo: 133D322000001
Program: 13332 - Podpora zajištěn vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů
Název akce: Bezbariérové řešení ZŠ Šestajovice - instalace výtahu
Výše dotace: 859 015,17 Kč


03/2017

Obec získala dotaci od MF na výstavbu nové budovy základní školy. Tato budova umožní rozšíření kapacity ZŠ o 5 tříd (5 x 24 žáků) a kapacity MŠ o 1 třídu (25 dětí).

Poskytovatel: Ministerstvo financí
Identifikační číslo: 298D213000094
Program: 29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství
Název akce: Obec Šestajovice - Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV. etapa
Výše dotace: 17 872 000 Kč


2017

Koncem roku 2017 přibylo v Šestajovicích u hlavní komunikace hned několik nových chodníků. Prvním byl chodník mezi ulicí U Hřiště a autobusovou zastávkou Balkán. Tento chodník vybudovaly technické služby obce.
Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
Název projektu: Výstavba chodníku v Revoluční ulici v obci Šestajovice
Evidenční číslo projektu: FRO/POV/029003/2016
Oblast podpory: Komunikace a chodník
Místo realizace projektu: Středočeský kraj, obec Šestajovice
Datum zahájení realizace projektu: 13.10.2016
Datum ukončení projektu: 02.12.2016

2017

Po otevření nové sportovní haly velmi rychle došlo k jejímu naplnění. Je dobře, že zájem o sport z řad občanů je tak vysoký.
Obec chce rozvoj sportu v Šestajovicích výrazně podporovat, a proto vytváří stále nové podmínky pro sport. Dalším počinem v tomto směru byla rekonstrukce školního hřiště, jejíž součástí byla výstavba nové nafukovací sportovní haly.
Celá akce stála 2,5 mil Kč. Obec proto podala žádost o příspěvek u Nadace ČEZ.
Správní rada Nadace ČEZ žádost obce o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Rekonstrukce školního hřiště schválila. Výše příspěvku naší obci nadace ČEZ je 400 000 Kč.
publikováno: 26. 11. 2023 12:00, OI admin

Novinky z úřad

  • začíná v - končí v
  • ZŠ Šestajovice

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Šestajovice

Program:

1) Kontrola minulého zdpisu
2) Návrh rozpočtu obce Šestajovice na rok 2024
3) Změna výše nájemného za vodovodní a kanalizačníí řád a ČOV Technickým službám obce Šestajovice podle dodatku č. 4
4) Projednání dodatku č.5 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru.
5) Projednání rozhodnutí výboru SFDI k poskytnutí finančních prostředků na akci ,,Šestajovice - nové SSZ v křižovatce Revoluční x Tyršova x Žižkova"
6) Schválení cen za vodné a stodné pro rok 2024
7) Závěr

Úřad