Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Novinky z sportu a rekreace

  • OI admin

Val u ČOV

Val byl vybudován za účelem oddělení zastavěné části obce od čistírny odpadních vod, která se nachází na konci ulice Martinů. V roce 2010 byl val osázen novou zelení v podobě stromů, keřů a lučních květin. V horní části valu je plošina, která může být využita k cvičení v přírodě či odpočinku na dece. V zimě je val využíván k sáňkování. Z valu je pěkný výhled na východní část obce.

Sport a rekreace
  • OI admin

Vodní nádrž Beranka

Vodní nádrž Beranka se nachází u hlavní ulice Revoluční zhruda v jejím středu. V minulosti plnila především funkci hasičské nádrže. Do osmdesátých let byla také využívána modeláři, kdy ve středu nádrže byl umístěn sloupek, ke kterému se uchycovaly modely rychlolodí, které takto uvázány opisovaly kruh rychlostí až několik desítek km/h. V roce 2009 zde byla uspořádána brigáda, během které občané obce upravili okolí nádrže, byla vysázena nová zeleň a umístěno sezení. Do nádrže byly vysazeny nové ryby. V zimě je nádrž využívána k bruslení.

Sport a rekreace
  • OI admin

Polní aleje

Polní aleje byly vysázeny v místech, kde se v historii nacházely polní cesty, které spojovaly Šestajovice s okolními obcemi. Cesty severním směrem od obce byly přerušeny v roce 1978 stavbou dálnice D11. Od té doby neměly využití. v letech 2009 - 2010 probíhala v obci další etapa výsadby nové zeleně, v jejímž rámci došlo k výsadbě nových stomů podél těchto historických cest. Tyto jsou v současnosti využívání k procházkám a sportu.

Polní alej U Váhy se nachází v poli na sever za obcí mezi areálem zemědělské společnosti a hlavní silnicí. Vede v místech, kde původně vedla polní cesta na Sychrov.
Polní alej V Cestách navazuje na ulici V Cestách a vede směrem, kde původně vedly polní cesty Do Horních Počernic a na Sychrov.

Polní alej K Remízkům byla v historii součástí tzv. Královské cesty, která vedla ze Šestajovic do Horních Počernic. Jako jediná má asfaltový povrch.

Polní alej Běchovická dodnes plní i dopravní funkci, kdy je chodci a cyklisty využívána jako spojka mezi Šestajovicemi a Klánovicemi.

Sport a rekreace
ObecInformuje8792