Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obecní bytový dům ČOV

Obecní bytový dům

Mezi známé budovy obce patří budova číslo popisné 13. Jde o budovu u hlavní silnice, kde dnes sídlí praktická lékařka, fyzioterapie a secondhand.

Jde i jednu z nejstarších budov v Šestajovicích. Původně zde byla provozována parní mlékárna. V době socialismu dostal objekt do užívání státní podnik Narex.

Později zde vznikl obecní úřad. Následně se zde střídaly různé služby (mateřské centrum, zubaři, cukrárna).

Budova je majetkem obce. Její provoz je však velmi nákladný. Díky své konstrukci je budova energeticky velmi náročná a je ve velmi špatném technickém stavu. Zadní budova již chátrala a byla využívána pouze jako skladovací prostor. Obec se proto rozhodla tyto budovy zbourat a vystavit zde budovy nové. V nových budovách budou bytové jednotky.

Po dokončení výstavby se obec dle ekonomické situace rozhodne, zda část bytů prodá, aby se vrátily náklady na výstavbu nebo zda si všechny byty ponechá. Obec bude tyto byty pronajímat, aby měla pravidelný příjem, který bude využíván pro rozvoj obce. Služby chce obec koncentrovat v novém společenském centru. Proto bude provoz praktické lékařky později přesunut do nového centra.

Do té doby bude paní doktorka působit v náhradních prostorách. Náhradní prostory budou řešeny v rámci nové stavby čp. 13 nebo jinde tak, aby zůstaly našim občanům co nejlépe dostupné.

Již proběhla demolice zadní budovy. Nyní se připravuje výstavba nové budovy v této části. Následně dojde k demolici i přední budovy a pokračování výstavby.
Akuální stav:
Budova A: postavena hrubá stavba, probíhají tesařské práce
Budova B: proběhla demolice


Rekonstrukce čistírny odpadních vod


Přibývající počet obyvatel naší obce zvyšuje nároky na její infrastrukturu. To s týká i čištění odpadních vod.

Současná čistírna je již na hranici své kapacity. To je důvod, proč obec přistoupila k rekonstrukci obecní čistírny odpadních vod.

V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení kapacity čistírny, ale také bude vybudována nová usazovací jímka, která bude umístěna před samotnou výpustí vyčištěné vody do přírody.

Rekonstrukce čistírny bude stát více jak 21 mil Kč.

Voda vypouštěná do přírody je zcela zbavena všech nečistot. Může v ní tedy probíhat život, jako ve vodě v přírodě. Tato voda je v současnosti odváděna z naší obce Čistírenským potokem. Naše obec však chce tuto vodu zadržet u nás v obci.

Proto obec před nedávnem zakoupila pozemek v sousedství čistírny, kde vybuduje přírodní vodní plochy, které budou napájeny vodou právě z čistírny. Tím se voda zadrží v naší obci a vznikne další přírodní plocha, kde budou moci naši občané trávit chvíle pohody.

Obec získala dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí České republiky.


Projekt:     Intenzifikace ČOV Šestajovice
Poskytovatel dotace:     Státní fond životního prostředí České republiky
Program:     Národní program životního prostředí
Celkové náklady projektu:     25.946.184 Kč
Výše dotace:     9.708.671 Kč

Aktuální stav: Dokončeno, běží zkušební provoz

publikováno: 18. 11. 2023 10:38, OI admin

Novinky z obce

  • Tomáš Dvořák
  • 286
Pronájem bytu v MD

Pronájem bytu v MD

Výběrové řízení na pronájem bytu v modulárním domě

Úřad
Obec
Služby
ObecInformuje8792