Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Svoz bioodpadu

 • Tomáš Dvořák
 • 129

Změny od roku 2024

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu

Dlouhodobým cílem obce je rozvoj její soběstačnosti. To se týká i svozu odpadu. Ten je prováděn prostřednictvím technických služeb obce (TS). Již od začátku svozu tříděného odpadu, konkrétně papíru a plastu, provádí tento svoz obec sama. Od loňského roku obec sváží také směsný odpad. Jako poslední přebírá obec od letošního roku svoz bioodpadu.

Jde o administrativně i technicky náročný proces. Obec proto ve spolupráci s původní svozovou firmou hledala způsob, jak převod svozu provést tak, aby byl co nejjednodušší pro naše občany, kteří mají smlouva na svoz bioodpadu se svozovou firmou podepsánu. Postup je pak následující.

 1. průběhu března budou TS provádět svoz nádob na bioodpad dle platného svozového kalendáře, a to nádob jak s nově platnými známkami obce, tak se známkami původní svozové firmy. Od dubna budou sváženy již pouze nádoby s nově platnými známkami
 2. Zájemci o svoz bioodpadu, kteří mají uzavřenu smlouvu s původní svozovou firmou, se dostaví nejpozději do 28. dubna do sekretariátu obecního úřadu, kde podepíší novou smlouvu na svoz bioodpadu a na bezplatnou výpůjčku nádoby.
 3. Starou nádobu, kterou mají ve výpůjčce odvezou do sběrného dvora, kde obdrží novou nádobu a novou svozovou známku.
 4. Na sběrném dvoře odevzdají v uvedeném termínu nádobu i občané, kteří mají smlouvu s původní svozovou firmou a dále již nebudou svoz bioodpadu využívat. Pozor! Vrácení nádoby je povinnost dle smlouvy!
 5. Nový zájemci o svoz odpadu se dostaví do sekretariátu obecního úřadu, kde podepíší smlouvu na svoz bioodpadu a na bezplatnou výpůjčku nádoby. Zde také obdrží svozovou známku. Nádobu na bioodpad si vyzvednou ve sběrném dvoře.
Služby

Novinky z služeb

 • Tomáš Dvořák

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
 • Tomáš Dvořák
 • 31
Uzavření kanceláře TS

Uzavření kanceláře TS

Ve dnech 1. 7. - 4. 7. 2024 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena kancelář technických služeb.

Služby
 • začíná ve - končí v
 • MŠ Šestajovice
Den otevřených dveří v MŠ

Den otevřených dveří v MŠ

17. 4. 2024 pořádá MŠ Šestajovice Den otevřených dveří

Služby
 • začíná ve - končí v
 • Šestajovice
Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů

Dne 20. 3. 2024 budou probíhat řádné odečty vodoměrů v těchto ulicích:

Na Balkáně, Na Ladech, U Rybníčku, Žižkova, U Kopečku, Želivského, Chelčického, Husova, Alšova, K Zemance, Na Výsluní, Revoluční, Slunečná, Ve Skále, Větrná, Za Humny, Západní, Běchovická, K Remízkům, K Sádku, Křížovnická, Na Viničkách, Ovesná, Pšeničná, Trativody, Úzká, Žitná, Ječná, Ženíšková, Ladova, Mánesova, Konopišťská, V Oříškách, Jiráskova, Nerudova, Erbenova, U Hřiště, Fügnerova, Tylova, Tyršova po čp. 166, Holekova po ul. Tylovu

Služby