Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Papír a plast

Tříděný papír a plast jsou odváženy od domu dle svozového kalendáře. Tříděný papír a plast se v předepsaných nádobách či pytlích umisťují na ulici před dům pouze v den svozu nebo den před ním. V jiné dny se nádoby či pytle nesmí na ulici umisťovat. Nádoby a pytle s tříděným papírem a plastem se na ulici umisťují tak, aby nebránily silničnímu provozu (chodcům, vozidlům).

Tříděný papír a plast se ukládají takto:

1) Do plastových nábob o objemu 120 l nebo 240 l modré barvy pro papír, žluté barvy pro plast nebo černé barvy označené samolepkou modré barvy s nápisem "PAPÍR" resp. samolepkou žluté barvy s nápisem "PLAST".
Nádoby je možné získat i na sběrném dvoře. Osoby s trvalým pobytem v obci Šestajovice mají možnost zístkat 1 pár nádob do bezplatné výpůjčky (1x120 l papír a 1x120 l plast). Osoby, které vlastní nemovitost (rodinný dům) v obci Šestajovice a nemají v obci Šestajovice trvalý pobyt, si ve sběrném dvoře mohou nádoby zakoupit za 802 Kč/ks. Za tuto cenu si zde mohou nádoby zakoupit i osoby s trvalým pobytem v obci Šestajovice, které již mají 1 pár nádob k dispozici v rámci bezplatné výpůjčky.
Vyváženy jsou i vlastní nádoby (zakoupené v obchodě) označené jak je uvedeno výše.


2) Do označených plastových pytlů modré barvy pro papír a žluté barvy pro plast.
Pytle lze zakoupit v sekretariátu obecního úřadu. Cena pytle je 7 Kč.
publikováno: 26. 11. 2023 17:49, OI admin

Novinky z služeb

  • Tomáš Dvořák
  • 285
Pronájem bytu v MD

Pronájem bytu v MD

Výběrové řízení na pronájem bytu v modulárním domě

Úřad
Obec
Služby
  • Tomáš Dvořák

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
ObecInformuje8792