Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Dle vyhlášky je předmětem poplatku odkládání komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Plátcem poplatku je vždy vlastník nemovitosti. Spoluvlastníci nemovitosti plní povinnosti společně a nerozdílně. Poplatníkem je osoba s bydlištěm na území obce Šestajovice bez ohledu na to, zda je zde příslušná osoba přihlášena k trvalému pobytu či nikoliv. Má-li nemovitost více vlastníků, plátcem stává jeden ze spoluvlastníků, který zaplatí za všechny spoluvlastníky. V případě rekreačních nemovitostí nebo prázdných nemovitostí, kde nemá bydliště žádná osoba, se hradí poplatek dle minimálního základu dílčího poplatku. Aktuální sazby místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapaicty soustřeďovaných prostředků viz příloha níže.

Zvolenou nádobu/popelnici (60 l, 120 l, 240 l nebo 1100 l) si vlastníci nemovitostí zajišťují na vlastní náklady (možnost zakoupení nádoby/popelnice od obce – viz níže).

Co je třeba udělat, abyste obdrželi svozovou známku pro svoz komunálního odpadu?

 • vyplnit formulář „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“, kde vlastník nemovitosti uvede objem nádoby, četnost svozu a závazný počet osob skutečně bydlících v nemovitosti (bez ohledu na trvalý pobyt)
 • svozovou známku obdržíte oproti podpisu v účtárně nebo na podatelně obecního úřadu, známka není označena rokem, platí tedy stále až do případné změny svozové varianty

Jak lze změnit svozovou variantu?

 • změnu svozové varianty je možné provést osobně v účtárně nebo na podatelně obecního úřadu
 • pro provedení změny svozové varianty je třeba doložit, že původně vydaná svozová známka byla znehodnocena (tj. je-li to možné, přinést strženou známku s sebou nebo známku zcela znehodnit – seškrábat, přestříkat a doložit fotografii znehodnocené známky), bez doložení znehodnocení původně vydané svozové známky není možné vydat svozovou známku novou
 • změnu svozové varianty doporučujeme provést na konci nebo na začátku kalendářního měsíce, před prvním svozem nebo po posledním svozu v měsíci
 • s dotazy ke změně svozové varianty se obracejte na poplatky@sestajovice.cz

Lze nějak řešit, když budu mít mimořádně více odpadu?

Je možné zakoupit tzv. identifikační proužek pro provedení jednorázového svozu:

 • 60 litrů = 55 Kč
 • 120 litrů = 105 Kč
 • 240 litrů = 205 Kč
 • proužek je možné zakoupit na pokladně (sekretariát/podatelna OÚ, platba možná pouze v hotovosti)
 • identifikační proužek se nalepí na madlo nádoby/popelnice o příslušném objemu v den svozu komunálního odpadu (vždy čtvrtek)

Informace k výměně a koupi nádob od obce

Od obce je možné zakoupit nové nádoby. Ceny nových nádob:

60 l … 1.100 Kč

120 l … 1.100 Kč

240 l … 1.300 Kč

1.100 l … 6.800 Kč

Nádoby o velikosti 60 l a 120 l se vzájemně mění bez doplatku. Možné je odevzdat nádobu o objemu 240 l a dostat nádobu o objemu 120 l. Opačně, tedy odevzdat nádobu 120 l a získat nádobu 240 l je možné s doplatkem 300 Kč.

K výměně jsou přijímány pouze kompletní, nepoškozené a řádně umyté nádoby.

K výměně nejsou přijímány plechové nádoby.

Nádoby jsou k vyzvednutí na sběrném dvoře obce. V případě doplatku nebo koupě nádoby je před vyzvednutím nádoby nutné uhradit doplatek či kupní cenu v hotovosti na pokladně OÚ (sekretariát/podatelna OÚ).

publikováno: 18. 6. 2024 13:10, Tomáš Dvořák

Novinky z služeb

 • Tomáš Dvořák
 • 286
Pronájem bytu v MD

Pronájem bytu v MD

Výběrové řízení na pronájem bytu v modulárním domě

Úřad
Obec
Služby
 • začíná ve - končí v
 • MŠ Šestajovice
Den otevřených dveří v MŠ

Den otevřených dveří v MŠ

17. 4. 2024 pořádá MŠ Šestajovice Den otevřených dveří

Služby
ObecInformuje8792