Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Liniové stavby

Vysokorychlostní trať (VRT)

Katastrem obce Šestajovice vede trasovaní plánované vysokorychlostní tratě (VRT) Praha - Brno.

Jde o čtyřkolejnou trať určenou primárně pro rychlovlaky (technologie TJV) a rychlíkové vlaky.

Účelem nové tratě je odlehčení provozu na stávající trati, vedoucí přes Klánovice. Zde by mělo díky odlehčení dojít k rozšíření osobní dopravy a nákladní dopravy.
VRT bude dimenzována na rychlost 360 km/h, provozní rychlost bude 320 km/h. Cesta z Prahy do Brna bude trvat pod jednu hodinu. U obce Nehvizdy je plánován terminál, kde budou zastavovat rychlíkové vlaky. U terminálu je navržena parkovací plocha pro 3 000 aut.
Příjezd k terminálu z dálnice D11 bude řešen vybudováním nového dálničního nájezdu, aby nedocházelo k přetížení dálničního nájezdu Jirny.

19. 2. 2020 - Na Obecním úřadě Jirny proběhla prezentace záměru VRT. Zástupci Správy železnic představili základní parametry stavby, trasování a časový harmonogram. Seznámili s reálnými možnostmi změn v projektu a navrhli zástupcům obcí individuální jednání na konec roku, kdy budou známy další informace.

3. 12. 2020 - Proběhlo jednání mezi vedením obce Šestajovice a zástupci Správy železnic. Zástupci SŽ představili podrobnosti o vedení VRT přes katastr obce Šestajovice. Diskutovalo se o možnostech podoby opatření proti hluku a proti znehodnocení krajinného rázu. Obec přednesla požadavek na vybudování valu s doprovodnou zelení, který by měl zajistit snížení hluku z provozu VRT a D11 a dále by minimalizoval narušení krajinného rázu z pohledu od zastavěné části obce.
16. 12. 2021 - Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo na svém zasedání požadavky ke stavbě VRT. Ve svém usnesení zastupitelstvo požaduje v rámci stavby VRT vybudovat val s doprovodnou zelení, aby došlo k minimalizaci hlukové a vizuální zátěže z provozu VRT.
5. 1. 2021 - Obec Šestajovice vydala Stanovisko ke stavbě "VRT Praha-Běchovice - Poříčany". Obsahem stanoviska je požadavek v souladu s usnesením zastupitelstva obce a dále požadavek na zajištění cesty pro pěší a cyklisty po přemostěním tělesa VRT.


Klánovická spojka


Dne 24. 5. 2021 proběhlo na Krajském úřadu Středočeského kraje (KÚSK) jednání ve věci výstavbyKlánovické spojky. Za KÚSK jednání vedl náměstek hejtmanky pro oblast infrastruktury Martin Kupka (ODS) a dále vedoucí oddělení pozemních komunikací Mgr. Jiří Bejlovec. Jednání se účastnili zástupci naší obce, zástupci městské části Praha-Klánovice a zástupci spolku Šestajovice pro Život, z.s. Pozváni byli také zástupci městské části Praha-Horní Počernice, ti se na jednání nedostavili.

Cílem jednání bylo, aby zástupci krajského úřadu, který je investorem Klánovické spojky, získali informace pro rozhodování o dalším postupu na přípravách stavby. Všichni přítomní na jednání přednesli své postoje a argumenty.

Zástupci naší obce především přednesli požadavky, které mají Šestajovice k výstavbě Klánovické spojky zakomponované v územním plánu obce. Vzhledem k současnému stavu se jedná především o podmínku, že výstavbě Klánovické spojky musí předcházet realizace přeložek silnic č. 12 a 101. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, mohlo by docházet k tendenci řidičů jedoucích po silnicích č. 12 a 101 k využívání Klánovické spojky jako rychlejší alternativní trasy do centra Prahy. Řidiči přijíždějící ze silnice č. 101 směrem od Jiren by tak mohli zvyšovat provoz v naší obci. Daleko více by pak byly ohroženy Klánovice, kudy by si mohli urychlovat cestu řidiči přijíždějící ze silnice č. 12 od Újezda nad Lesy. O tomto uvažovalo zastupitelstvo naší obce již při tvorbě územního plánu obce, a proto byla podmínka dřívější realizace přeložek silnic č. 12 a 101 do územního plánu obce zakomponována pro ochranu obyvatel Šestajovic a Klánovic.

Přeložky silnic č. 12 a 101 jsou v přípravách. Jejich výstavba je reálná až za několik let. Až budou tyto stavby vybudovány, teprve pak bude možné zahájit stavbu Klánovické spojky. S výstavbou Klánovické spojky tak nelze v několika následujících letech vůbec počítat.

Na základě těchto skutečností bude krajský úřad pracovat s variantou přerušení probíhajících příprav vč. EIA. Přípravy by byly obnoveny až po vybudování přeložek silnic č 12 a 101.

publikováno: 18. 11. 2023 12:54, OI admin

Novinky z obce

  • Tomáš Dvořák
  • 285
Pronájem bytu v MD

Pronájem bytu v MD

Výběrové řízení na pronájem bytu v modulárním domě

Úřad
Obec
Služby
ObecInformuje8792