Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

Nalezeno: 16 výsledků
 • Tomáš Dvořák
publikováno

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
 • OI admin
publikováno

Val u ČOV

Val byl vybudován za účelem oddělení zastavěné části obce od čistírny odpadních vod, která se nachází na konci ulice Martinů. V roce 2010 byl val osázen novou zelení v podobě stromů, keřů a lučních květin. V horní části valu je plošina, která může být využita k cvičení v přírodě či odpočinku na dece. V zimě je val využíván k sáňkování. Z valu je pěkný výhled na východní část obce.

Sport a rekreace
 • Tomáš Dvořák
 • 201
publikováno

Svoz bioodpadu

Změny od roku 2024

Služby
 • OI admin
publikováno

Bioodpad

Možnosti nakládání s bioodpadem:

 • předání do sběrného dvora
 • uzavření smlouvy o svozu od domu s firmou Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
 • využití kompostéru od obce do bezplatné výpůjčky

Služby
 • OI admin
publikováno

Druhy odpadů

Způsob předávání odpadů

druh odpadu

způsob svozu, sběrná místa

směsný komunální odpad

svoz z nádob od domu

papír

svoz z nádob nebo pytlů od domu

plasty

svoz z nádob nebo pytlů od domu

sklo

podzemní kontejnery před budovou OÚ, autobusová zastávka Balkán

a nám. 9. května

nápojové kartony

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

bioodpad

svoz z nádob od domu

drobný elektroodpad

kontejnery za budovou OÚ

zářivky

kancelář Czech POINT

tonery

kancelář Czech POINT

textil

kontejnery za budovou OÚ

kuchyňský olej

nádoba za budovou OÚ

drobný kovový odpad

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

Služby
 • OI admin
publikováno

Publicita

Úřad
 • OI admin
publikováno

Informace o Dostavníku

Šestajovický obecní zpravodaj Dostavník vycházi v měsíční periodě. V době letních prázdnin se vydává dvojčíslo, které vychází v polovině července.

Obec
 • OI admin
publikováno

Současnost

Znak obce

Znak obce je mutací původního znaku řádu Křížovníků, kteří vlastnili obec Šestajovice od 22. července 1227 až do husických válek. Konkrétně to byly mniši Křížovníci z kláštera Božího hrobu v Praze na Zderaze.

Obec
 • OI admin
publikováno

Nové odpadkové koše

vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
Obec
 • OI admin
publikováno

Nové služby občanům

vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
vyhledáno: Odpad
Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Odpady

obsah stránky

Úřad
 • OI admin
publikováno

Současnost

Znak obce

Znak obce je mutací původního znaku řádu Křížovníků, kteří vlastnili obec Šestajovice od 22. července 1227 až do husických válek. Konkrétně to byly mniši Křížovníci z kláštera Božího hrobu v Praze na Zderaze.

Obec
 • Jan Mácha
publikováno

Odpady

obsah stránky

Úřad
 • OI admin
publikováno

Publicita

Úřad
 • OI admin
publikováno

Informace o Dostavníku

Šestajovický obecní zpravodaj Dostavník vycházi v měsíční periodě. V době letních prázdnin se vydává dvojčíslo, které vychází v polovině července.

Obec
 • Tomáš Dvořák
publikováno

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
 • OI admin
publikováno

Druhy odpadů

Způsob předávání odpadů

druh odpadu

způsob svozu, sběrná místa

směsný komunální odpad

svoz z nádob od domu

papír

svoz z nádob nebo pytlů od domu

plasty

svoz z nádob nebo pytlů od domu

sklo

podzemní kontejnery před budovou OÚ, autobusová zastávka Balkán

a nám. 9. května

nápojové kartony

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

bioodpad

svoz z nádob od domu

drobný elektroodpad

kontejnery za budovou OÚ

zářivky

kancelář Czech POINT

tonery

kancelář Czech POINT

textil

kontejnery za budovou OÚ

kuchyňský olej

nádoba za budovou OÚ

drobný kovový odpad

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

Služby
 • OI admin
publikováno

Bioodpad

Možnosti nakládání s bioodpadem:

 • předání do sběrného dvora
 • uzavření smlouvy o svozu od domu s firmou Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
 • využití kompostéru od obce do bezplatné výpůjčky

Služby
 • OI admin
publikováno

Val u ČOV

Val byl vybudován za účelem oddělení zastavěné části obce od čistírny odpadních vod, která se nachází na konci ulice Martinů. V roce 2010 byl val osázen novou zelení v podobě stromů, keřů a lučních květin. V horní části valu je plošina, která může být využita k cvičení v přírodě či odpočinku na dece. V zimě je val využíván k sáňkování. Z valu je pěkný výhled na východní část obce.

Sport a rekreace
 • Tomáš Dvořák
 • 201
publikováno

Svoz bioodpadu

Změny od roku 2024

Služby
ObecInformuje8792