Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Bioodpad

Možnosti nakládání s bioodpadem:

  • předání do sběrného dvora
  • uzavření smlouvy o svozu od domu s firmou Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
  • využití kompostéru od obce do bezplatné výpůjčky

Cena svozu bioodpadu od domu

Cena za svoz 120L nádoby    1.080 Kč/celá sezóna, vč. DPH

Cena za svoz 240L nádoby    1.760 Kč/celá sezóna, vč. DPH

Po uzavření smlouvy budou nádoby k vyzvednutí ve sběrném dvoře. Nádoby jsou občanům poskytovány do výpůjčky zdarma.

Pokud Vám nebyla řádně označená nádoba na bioodpad ve svozovém termínu vyvezena, je možné svoz reklamovat na tel. 777 891 192 nebo 725 019 916.

Termíny svozu jsou uvedeny v aktuálním svozovém kalendáři.

Bezplatná výpůjčka kompostéru od obce

Na bezplatnou výpůjčku mají nárok občané s trvalým pobytem v obci Šestajovice. Nárok je vždy na 1 kus kompostéru na číslo popisné. Kompostéry budou poskytovány do vydání zásob.

Co do bioodpadu patří

Odpad ze zahrad občanů, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce.

Co do bioodpadu nepatří

Obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod. jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

publikováno: 26. 11. 2023 17:57, OI admin

Novinky z služeb

  • Tomáš Dvořák
  • 285
Pronájem bytu v MD

Pronájem bytu v MD

Výběrové řízení na pronájem bytu v modulárním domě

Úřad
Obec
Služby
  • Tomáš Dvořák

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
ObecInformuje8792