Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Druhy odpadů

Způsob předávání odpadů

druh odpadu

způsob svozu, sběrná místa

směsný komunální odpad

svoz z nádob od domu

papír

svoz z nádob nebo pytlů od domu

plasty

svoz z nádob nebo pytlů od domu

sklo

podzemní kontejnery před budovou OÚ, autobusová zastávka Balkán

a nám. 9. května

nápojové kartony

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

bioodpad

svoz z nádob od domu

drobný elektroodpad

kontejnery za budovou OÚ

zářivky

kancelář Czech POINT

tonery

kancelář Czech POINT

textil

kontejnery za budovou OÚ

kuchyňský olej

nádoba za budovou OÚ

drobný kovový odpad

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

publikováno: 26. 11. 2023 17:44, OI admin

Novinky z služeb

  • Tomáš Dvořák
  • 285
Pronájem bytu v MD

Pronájem bytu v MD

Výběrové řízení na pronájem bytu v modulárním domě

Úřad
Obec
Služby
  • Tomáš Dvořák

Odpadový systém

Přílohy:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Stanovení poplatku za komunální odpad řeší aktuálně platná Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Služby
ObecInformuje8792