Vítejte na stránkách obce Obec Šestajovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Společenské centrum

Bezpečná cesta do školy


Na konci dubna 2017 začala akce „Bezpečná cesta do školy“. Obsahem akce je především budování nových chodníků a bezpečnostní úpravy komunikací.

Cílem těchto výstaveb a úprav je především to, aby děti mohly při cestě do školy v maximální míře využívat chodníky a cesta pro ně byla co nejvýce bezpečná.

květen 2017 - Byl vybudován první nový chodník právě v blízkosti základní školy. Šlo sice o krátký, ale velmi důležitý propoj chodníků. Nový chodník totiž propojil chodník vedoucí ulicí Komenského směrem od školy s chodníkem u kruhového objezdu.

červen 2017 - Byl prodloužen chodník z ulice U Váhy a vybudována nová část chodníku, která navazuje na chodník vedoucí ulicí Revoluční. Chodníky tak ústí proti sobě. Vzhledem k nebezpečnosti místa zde byla provedena výrazná dopravní opatření. Kromě standardního přechodu pro chodce zde bula snížena rychlost na 40 km/h a byla zde instalována optická brzda.

červen 2017 - Byl vybudován chodník v ulici U Hřiště. Touto ulicí chodí mnoho dětí z přilehlých ulic směrem k autobusové zastávce a dále tuto ulici používají jako cestu do sportovního areálu. Nový chodník zde dětem zajistil vyšší bezpečnost, a to nejen při cestě do školy, ale i při cestě za volnočasovými aktivitami.

listopa 2017 - Byly zrekonstruovány chodníky u hlavní komunikace v ulici Revoluční. V rámci této akce jsou budovány nové povrchy chodníků, instalovány plastické prvky pro nevidomé, odstraněny veškeré nerovnosti omezující osoby s fyzickým omezením (vozíčkáře).

březen 2019 - Byl zrekonstruován chodník v ulici Žižkova. Nový chodník je ze zámkové dlažby a má plynulé přechody. Umožňuje tak pohodlnou a bezpečnou chůzi mimo vozovku

srpen 2019 - Byl zrekonstruován chodník v ulici Komenského spojující obce Šestajovice a Jirny. Nový chodník je ze zámkové dlažby. Do tělesa chodníku byly zabudovány odtokové kanály, které zabrání tvorbě kaluží. Součástí budování chodníku byla i úprava vjezdu do ulice Nad Údolím, kde vznikl i nový zelený ostrůvek.

Společenské centrum


V roce 2019 zahájila obec přípravy k výstavbě nového centra služeb a společenského dění.

Nové centrum se bude nacházet na pozemku rohu ulic Revoluční a Tyršova. Nejdříve bylo nutné vykoupit pozemky a budovy v tomto místě. To se po několika měsících podařilo.

Následně byly zahájeny kroky k rozhodnutí, jak bude nové centrum vypadat a co bude obsahovat.

Jaro 2019 - Obec zapojila do rozhodování veřejnost. Bylo provedeno dotazníkové šetření, co by občané rádi v centru měli.

Jaro 2020 - Obec oslovila 9 architektonických kanceláří s nabíkou spolupráce. Zájem jich projevilo 6. Nabídky v prvním kole řízení o využitelnosti prostoru podalo 5 kanceláří.

květen 2020 - Proběhla veřejná prezentace předložených návrhů využitelnosti.
červenec 2020 - Pro další jednání byly vybrány návrhy kanceláří Archistroj a Kostřížovi.
září 2020 - Kancelářím byly zaslány připomínky k zapracování
prosinec 2020 - Kanceláře prezentovaly nové upravené návrhy.
leden 2020 - Zastupitelé podali připomínky k upraveným návrhům. Připomínky byly předány kancelářím pro zapracovnání do konečných návrhů.
květen 2021 - Kanceláře prezentovali finální návrhy.
září 2021 - Byl vybrán vítězný návrh (Archistroj - prezentace)
publikováno: 5. 6. 2024 14:10, Tomáš Dvořák

Novinky z obce

  • Tomáš Dvořák
  • 286
Pronájem bytu v MD

Pronájem bytu v MD

Výběrové řízení na pronájem bytu v modulárním domě

Úřad
Obec
Služby
  • Tomáš Dvořák

Bezpečná cesta do školy

květen 2017 - Byl vybudován první nový chodník právě v blízkosti základní školy. Šlo sice o krátký, ale velmi důležitý propoj chodníků. Nový chodník totiž propojil chodník vedoucí ulicí Komenského směrem od školy s chodníkem u kruhového objezdu.

Obec
ObecInformuje8792