Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Technické služby

Technické služby obce Šestajovice, spol. s r.o.

Kontakty a informace

sídlo: Husova 60, Šestajovicelogo TS
tel: 281 962 720, 725 019 916
e-mail: technickesluzby@sestajovice.cz

ID: ji86jiz

IČ: 282 40 693
Výpis z Obchodního rejstříku

Číslo bankovního účtu: 43-1119600227/0100

Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
úterý 8.00 - 12.0013.00 - 16.00
středa 8.00 - 12.0013.00 - 17.00
čtvrtek8.00 - 12.0013.00 - 16.00

Pohotovostní služba: 725 587 265

Pohotovostní služba je určena pro případy závad na obecním vodovodu a kanalizaci. Není tedy určena pro závady mimo tato obecní vedení, tj. v částech ve vlastnictví majitele nemovitosti (např. ucpání toalety apod.).

Termíny odečtů vody

Odečty vody, které měly proběhnout 21. 3. 2020, byly na základě nařízení vlády zrušeny.

Žádáme občany, aby pokud mají tu možnost, provedli odečty vodoměrů sami. Výsledek odečtu nám zašlete emailem na technickesluzby@sestajovice.cz nebo SMS na tel. 725 019 916 nebo jej vhoďte v písemné podobě do poštovní schránky technických služeb umístěné na budově obecního úřadu. Výsledek dodejte v této podobě: jméno, ulice a číslo popisné, stav vodoměru. Odečty u adres, kde nebude odečet takto dodán majitelem, bude pracovníky TS proveden po skončení nouzového stavu.

Pytle na tříděný odpad

1) Pytle jsou v úředních hodinách TS pro naše občany k dispozici v krabici umístěné přede dveřmi kanceláře TS. K dispozici je vždy jedno balení pytlů na papír a jedno balení pytlů na plast. Protože nebude po dobu nouzového stavu prováděn zápis do evidence vydaných pytlů, jsou pytle baleny po dvou kusech. Žádáme občany, aby byli ohleduplní k ostatním občanům a pravidlo 1 + 1 balení respektovali. Děkujeme.

2) V průběhu pracovního týdne je možnost objednat doručení pytlů do domu. Pytle budou občanům doručovány vždy v pátek. Doručení je možné objednat emailem na technickesluzby@sestajovice.cz nebo telefonicky na tel. 725 019 916.

Vodovody a kanalizace - správa

Cena vodného a stočného

vodné - 31,11 Kč
stočné - 45,54 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Sledování kvality vody

Aktuální kvalita vody
Tvrdost vody - přípojné místo lokalita Klánovice


Zhotovení vodoměrné sestavy

Ceník za prvotní zhotovení vodoměrné sestavy


Zápis z valné hromady a zpráva auditora

Zápis z valné hromady
Zpráva auditora