Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Oznámení

Havárie na vodovodním vedení. Krátkodobá změna JŘ BUS MHD. VŘ na zaměstnance TS. Uzavírka Běchovic. Změna provozní doby pošty. Dopravní omezení na Revoluční ulici. Změna místní příslušnosti agendy ŘP. VH Honebního společenstva Jirny.Dne 22. 5. 2018 došlo v Praze – Běchovicích k havárii na hlavním vodovodním řadu společnosti Pražské vodovody a kanalizace. Z tohoto řadu je zajišťována dodávka vody i do obce Šestajovice. Proto došlo v odpoledních hodinách k přerušení dodávky vody v naší obci. Stejně tak byly bez vody městské části Běchovice, Újezd nad Lesy a Klánovice. První předpoklad opravení havárie byl v 18:00. Kvůli komplikacím se pak termín posunul na 20:00. V tomto termínu se již podařilo havárii odstranit.

Krátce po napouštění hlavního řadu vodou však řad v jiném místě počáteční tlak této vody nevydržel a došlo k další havárii. Přívod vody musel být proto opět uzavřen a začala se okamžitě odstraňovat tako nová havárie. Obnovení dodávky vody bylo z tohoto důvodu posunuto na 02:00.

Diskutovaná byla otázka, proč nebyly do postižených oblastí přistaveny cisterny s pitnou vodou. Cisterny jsou umisťovány v případě plánovaných oprav nebo v případě, kdy je jasné, že oprava bude trvat delší dobu. V případě havárií není rozmístění cisteren ve smysluplném termínu technicky realizovatelné. Cisterny je třeba naplnit čerstvou vodou a postupně rozvést, což je otázka několika hodin. A to již bývají havárie opraveny.

V případě havárie z 22. 5. došlo ke shodě okolností, resp. dvou havárií po sobě. Proto trvaly opravy déle. Dodavatel vody však provedl opravy okamžitě a v co nejkratší možné době.

__________

Přílohy