Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Oznámení

Dotazník. Upozornění na šmejdy. Přechodná úprava provozu. Změna JŘ. Opatření proti kůrovci. Volná pozice účetní.


Vážení občané,
v současnosti se připravuje adaptační strategie naší obce na změny klimatu. Účelem dokumentu je shromáždit a analyzovat informace, které budou sloužit jako podklad pro návrh opatření zmírňujících dopady klimatických změn na naši obec a občany, především pak dopady vysokých teplot a nedostatku vody v krajině.
Důležitý je i názor Vás, občanů. Proto občany naší obce žádáme o vyplnění krátkého dotazníku, který se uvedeného tématu týká.
Našim občanům děkujeme za spolupráci.

Dotazník k vyplnění zde: dotazník

--------------------------------------

Vážení občané,

včera, 24. 1. 2019, byla v naší obci zaznamenána podvodná činnost tzv. šmejdů. Jde o podvodníky, kteří se zaměřují na osoby důchodového věku. Tyto osoby (dvě ženy středního věku) se pokusily z jednoho našeho občana - důchodce vylákat peníze pod záminkou, že jsou zástupci plynáren a jdou vyzvednout dlužnou částku.

V případě, že byste byly těmito osobami kontaktováni, nebo i v jiných obdobných případech, kontaktujte okamžitě Obecní policii Šestajovice (725 378 590) nebo Policii ČR (974 881 760).

Pokud to bude možné, zapamatujte si a zapište si co nejvíce detailů o těchto osobách, typ jejich vozidla a jeho registrační značku.

Mladší generace žádáme, aby důkladně poučily členy rodiny vyššího věku, jak se v těchto situacích zachovat. Obzvláště se to týká osob vysokého věku s nižší rozhodovací schopností, kteří jsou snadno ovlivnitelní a lze je lehce zmanipulovat.

Tomáš Dvořák, Váš místostarosta

-----------------------------

V termínu od 11. března do 14. dubna 2019 proběhne oprava komunikace III/10164 v úseku Horoušany – Horoušánky. Tato oprava proběhne za úplné uzavírky, a proto bude mít vliv i na autobusovou dopravu.

Linka 343 bude zkrácena do úseku Horoušany, Horoušánky – Nádraží Klánovice. Na této trase pojede pouze jeden spoj v pracovní dny ráno v pravidelné časové poloze. Ostatní spoje budou zrušeny. Do zastávky Nehvizdy Škola budou zajíždět vybrané spoje linky 344.

Linka 344 bude ve směru z Prahy ze zastávky Horoušany, Horoušánky vedena po objízdné trase přes zastávku Nehvizdy, Na Kopci do zastávky Horoušany, U Rybníka. Vybrané spoje budou zajíždět náhradou za zrušené spoje linky 343 do zastávky Nehvizdy, Škola. Jedná se o jeden pár spojů ráno a tři páry spojů odpoledne – tedy ve shodném rozsahu jako linka 343.

Přílohy