Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Papír a plast


Tříděný papír a plast jsou odváženy od domu dle svozového kalendáře. Tříděný papír a plast se v předepsaných nádobách či pytlích umisťují na ulici před dům pouze v den svozu nebo den před ním. V jiné dny se nádoby či pytle nesmí na ulici umisťovat. Nádoby a pytle s tříděným papírem a plastem se na ulici umisťují tak, aby nebránily silničnímu provozu (chodcům, vozidlům).

Tříděný papír a plast se ukládají takto:

1) Do plastových nábob o objemu 120 l nebo 240 l modré barvy pro papír, žluté barvy pro plast nebo černé barvy označené samolepkou modré barvy s nápisem "PAPÍR" resp. samolepkou žluté barvy s nápisem "PLAST".
Nádoby je možné získat i na sběrném dvoře. Osoby s trvalým pobytem v obci Šestajovice mají možnost zístkat 1 pár nádob do bezplatné výpůjčky (1x120 l papír a 1x120 l plast). Osoby, které vlastní nemovitost (rodinný dům) v obci Šestajovice a nemají v obci Šestajovice trvalý pobyt, si ve sběrném dvoře mohou nádoby zakoupit za 802 Kč/ks. Za tuto cenu si zde mohou nádoby zakoupit i osoby s trvalým pobytem v obci Šestajovice, které již mají 1 pár nádob k dispozici v rámci bezplatné výpůjčky.
Vyváženy jsou i vlastní nádoby (zakoupené v obchodě) označené jak je uvedeno výše.

2) Do označených plastových pytlů modré barvy pro papír a žluté barvy pro plast.
Pytle lze zakoupit v sekretariátu obecního úřadu. Cena pytle je 7 Kč.