Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

15.01.2015

Svozový kalendář

Pokud Vám nebyla řádně označená nádoba na odpad vyvezena, je možné svoz reklamovat:
- nádoba na směsný odpad nebo bioodpad: 606 685 921, p. Bayer, AVE CZ
- nádoba na tříděný papír nebo plast: 725 019 916, Technické služby obce Šestajovice

kalendar_svozu

Přílohy