Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

15.01.2015

Druhy odpadů

Způsob předávání odpadů

druh odpadu

způsob svozu, sběrná místa

směsný komunální odpad

svoz z nádob od domu

papír

svoz z nádob nebo pytlů od domu

plasty

svoz z nádob nebo pytlů od domu

sklo

podzemní kontejnery před budovou OÚ, autobusová zastávka Balkán

a nám. 9. května

nápojové kartony

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

bioodpad

svoz z nádob od domu

drobný elektroodpad

kontejnery za budovou OÚ

zářivky

kancelář Czech POINT

tonery

kancelář Czech POINT

textil

kontejnery za budovou OÚ

kuchyňský olej

nádoba za budovou OÚ

drobný kovový odpad

svoz z nádob nebo pytlů na plast od domu, kontejnery za budovou OÚ

Uvedené druhy odpadů lze také předávat ve sběrném dvoře, kam lze odkládat i další druhy odpadů.