Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Czech POINT

logo Czech POINT

Kontaktní údaje:

Husova 60, Šestajovice
sekretariát obecního úřadu
tel. 281 961 479
e-mail: czechpoint@sestajovice.cz


Poskytované služby

Je možné zde získat tyto výpisy:

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Poplatek za výpisy je stanoven na 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další stránku (i započatou).
Poplatek za výpis z rejstříku trestů je stanoven na 100 Kč.

Datové schránky

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Konverze

 • Autorizovaná konverze - z elektronické do listinné (na žádost)
 • Autorizovaná konverze - z listinné do elektronické (na žádost)

Autorizovaná konverze je zpoplatněna dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Cena je stanovena dle počtu konvertovaných stránek.