Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

15.01.2015

Bioodpad


Možnosti nakládání s bioodpadem:

  • předání do sběrného dvora
  • uzavření smlouvy o svozu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  • využití kompostéru od obce do bezplatné výpůjčky

______________________________________________________________________________

Informace o svozu bioodpadu

Od roku 2024 budou nově zajišťovat svoz bioodpadu technické služby obce. Podmínky svozu budou brzy zveřejněny.

______________________________________________________________________________

Bezplatná výpůjčka kompostéru od obce

Na bezplatnou výpůjčku mají nárok občané s trvalým pobytem v obci Šestajovice. K dispozici je 650 kusů kompostérů. Nárok je vždy na 1 kus kompostéru na číslo popisné. Kompostér je možné získat k rodinnému domu (tedy ne k bytovému domu, řadovému domu, dvojdomu nebo trojdomu). Kompostéry budou poskytovány do vydání zásob.


 

Co do bioodpadu patří

Odpad ze zahrad občanů, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce.


Co do bioodpadu nepatří

Obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod. jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.