Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

15.01.2015

Bioodpad


Biodpad je možné odvést do sběrného dvora nebo uzavřít smlouvu o svozu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

______________________________________________________________________________

Informace o svozu bioodpadu

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. nabízí občanům naší obce plošný nádobový svoz bioodpadu. Na výběr je mezi 120 L a 240 L nádobou. Nádoby mají na obou bočních stěnách větrací otvory, které umožňují přístup vzduchu, redukci plynů a následného zápachu. Svoz probíhá od dubna do konce listopadu, vždy ve stejný, předem stanovený den, 1 x za 14 dní.

Cena za svoz 120L nádoby    530 Kč/celá sezóna, bez DPH

Cena za svoz 240L nádoby    912 Kč/celá sezóna, bez DPH

 

V případě zájmu o uzavření smlouvy nebo o další informace prosím kontaktujte paní Janu Laštůvkovou na tel. čísle 734 284 753 nebo na e-mailu jana.lastuvkova@ave.cz.

 

Údaje potřebné k uzavření smlouvy:

Jméno, příjmení

Adresa trvalého bydliště

Adresa stanoviště nádoby

Objem nádoby

Kontaktní telefon

 

Po uzavření smlouvy budou nádoby po předchozí domluvě se zaměstnancem technických služeb na tel. 608 874 199 k vyzvednutí ve sběrném dvoře. Nádoby jsou firmou AVE CZ propůjčovány občanům ZDARMA.

 

 

Co do bioodpadu patří

Odpad ze zahrad občanů, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce.


Co do bioodpadu nepatří

Obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod. jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.