Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Liniové stavby

ilustrativní obrázek

Vysokorychlostní trať (VRT)


Katastrem obce Šestajovice vede trasovaní plánované vysokorychlostní tratě (VRT) Praha - Brno. Jde o čtyřkolejnou trať určenou primárně pro rychlovlaky (technologie TJV) a rychlíkové vlaky. Účelem nové tratě je odlehčení provozu na stávající trati, vedoucí přes Klánovice. Zde by mělo díky odlehčení dojít k rozšíření osobní dopravy a nákladní dopravy.

VRT bude dimenzována na rychlost 360 km/h, provozní rychlost bude 320 km/h. Cesta z Prahy do Brna bude trvat pod jednu hodinu. U obce Nehvizdy je plánován terminál, kde budou zastavovat rychlíkové vlaky. U terminálu je navržena parkovací plocha pro 3 000 aut. Příjezd k terminálu z dálnice D11 bude řešen vybudováním nového dálničního nájezdu, aby nedocházelo k přetížení dálničního nájezdu Jirny.

19. 2. 2020 - Na Obecním úřadě Jirny proběhla prezentace záměru VRT. Zástupci Správy železnic představili základní parametry stavby, trasování a časový harmonogram. Seznámili s reálnými možnostmi změn v projektu a navrhli zástupcům obcí individuální jednání na konec roku, kdy budou známy další informace.

3. 12. 2020 - Proběhlo jednání mezi vedením obce Šestajovice a zástupci Správy železnic. Zástupci SŽ představili podrobnosti o vedení VRT přes katastr obce Šestajovice. Diskutovalo se o možnostech podoby opatření proti hluku a proti znehodnocení krajinného rázu. Obec přednesla požadavek na vybudování valu s doprovodnou zelení, který by měl zajistit snížení hluku z provozu VRT a D11 a dále by minimalizoval narušení krajinného rázu z pohledu od zastavěné části obce.

16. 12. 2021 - Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo na svém zasedání požadavky ke stavbě VRT. Ve svém usnesení zastupitelstvo požaduje v rámci stavby VRT vybudovat val s doprovodnou zelení, aby došlo k minimalizaci hlukové a vizuální zátěže z provozu VRT.

5. 1. 2021 - Obec Šestajovice vydala Stanovisko ke stavbě "VRT Praha-Běchovice - Poříčany". Obsahem stanoviska je požadavek v souladu s usnesením zastupitelstva obce a dále požadavek na zajištění cesty pro pěší a cyklisty po přemostěním tělesa VRT.


Klánovická spojka


V přípravě