Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Administrativa, volené orgány OÚ

Obecní úřad, Czech POINT, starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory obce.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

Vratislav Pospíšil
odpověď Analýza kriminality 17.01.2021 13:29

Dobrý den, v Dostavníku 1/2021 bylo v části Informace OÚ - úhrady nákladů uvedeno, že v měsíci listopadu 2020 zaplatila obec částrku 42.350,-Kč za analýzu kriminality. Bylo by možné tuto analýzu zveřejnit. Děkuji. Vratislav Pospíšil
místostarosta
odpověď Re: Analýza kriminality 20.01.2021 11:13
Odpověď na:
Analýza kriminality 17.01.2021 13:29

Dobrý den, v Dostavníku 1/2021 bylo v části Informace OÚ - úhrady nákladů uvedeno, že v měsíci listopadu 2020 zaplatila obec částrku 42.350,-Kč za analýzu kriminality. Bylo by možné tuto analýzu zveřejnit. Děkuji. Vratislav Pospíšil

Dobrý den,
dokument Bezpečnostní analýza obce obsahuje chráněné a taktické informace. Z tohoto důvodu ho není možné zveřejnit. Dokument slouží zastupitelstvu obce pro rozhodování při tvorbě bezpečnostních opatření v naší obci a dále je určen pro potřeby Obecní policie Šestajovice a Policie ČR.
Tomáš Dvořák
Zuzana Urbánková
odpověď Umístění ordinace 25.05.2021 09:50

Dobrý den,

s odkazem na bod č.10, ZO ze dne 12.5.2021 prosím o sdělení, zda k plánované zástavbě existuje projekt a kdy a kde bude zveřejněn. Současně prosím o informace, jaké jsou rozměry uvedených modulových domků, v které části parku budou umístěny a jaká bude celková plocha záboru. Dále prosím o informaci, co dalšího je v uvedené zástavbě plánováno, předpokládám, že jedna ordinace nepokryje 3 modulové domky a jakým způsobem bude v oblasti silně frekventované přilehlé hlavní silnice řešeno parkování pro návštěvy ordinace.

Děkuji
Z.Urbánková


Michaela Kořenková
odpověď Výstavba ordinace PL 25.05.2021 10:33

Dobrý den,
navazuji na dotaz paní Urbánkové výše ohledně umístění 3 modulových staveb na pozemcích současného parku Svornosti na Balkáně. Na doplnění prosím o informaci jaké budou celkové náklady na pořízení modulů, kdo bude investorem, kdy bude projekt realizován, po jakou dobu se předpokládá umístění modulů na dotčených pozemcích a jak bude s moduly po vybudování nových prostor pro umístění ordinace praktického lékaře naloženo.
Děkuji. Michaela Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Umístění ordinace 27.05.2021 07:11
Odpověď na:
Umístění ordinace 25.05.2021 09:50

Dobrý den,

s odkazem na bod č.10, ZO ze dne 12.5.2021 prosím o sdělení, zda k plánované zástavbě existuje projekt a kdy a kde bude zveřejněn. Současně prosím o informace, jaké jsou rozměry uvedených modulových domků, v které části parku budou umístěny a jaká bude celková plocha záboru. Dále prosím o informaci, co dalšího je v uvedené zástavbě plánováno, předpokládám, že jedna ordinace nepokryje 3 modulové domky a jakým způsobem bude v oblasti silně frekventované přilehlé hlavní silnice řešeno parkování pro návštěvy ordinace.

Děkuji
Z.UrbánkováDobrý den,
projektová dokumentace je v přípravě. Rozměr modulu je 4,5 x 8,5 m. Moduly budou umístěny v prostoru určeném územním plánem. Celková plocha záboru bude cca 120 m2. V modulech budou umístěny dvě ordinace praktického lékaře se zázemím. Parkování je k dispozici v ulici Tyršova a na parkovišti v této ulici.
Tomáš Dvořák
místostarosta
odpověď Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 07:15
Odpověď na:
Výstavba ordinace PL 25.05.2021 10:33

Dobrý den,
navazuji na dotaz paní Urbánkové výše ohledně umístění 3 modulových staveb na pozemcích současného parku Svornosti na Balkáně. Na doplnění prosím o informaci jaké budou celkové náklady na pořízení modulů, kdo bude investorem, kdy bude projekt realizován, po jakou dobu se předpokládá umístění modulů na dotčených pozemcích a jak bude s moduly po vybudování nových prostor pro umístění ordinace praktického lékaře naloženo.
Děkuji. Michaela Kořenková

Dobrý den,
náklady vzejdou z výběrového řízení. Investorem bude obec. Projekt bude realizován po získání potřebných povolení. Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru. Po přemístění ordinací bude s moduly naloženo dle aktuální situace a potřeb obce.
Tomáš Dvořák
Markéta Komárková
odpověď Re: Re: Umístění ordinace 27.05.2021 09:48
Odpověď na:
Re: Umístění ordinace 27.05.2021 07:11

Dobrý den,
projektová dokumentace je v přípravě. Rozměr modulu je 4,5 x 8,5 m. Moduly budou umístěny v prostoru určeném územním plánem. Celková plocha záboru bude cca 120 m2. V modulech budou umístěny dvě ordinace praktického lékaře se zázemím. Parkování je k dispozici v ulici Tyršova a na parkovišti v této ulici.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,
jaký další lékař tam bude, když jsou plánovány 2 ordinace? A z jakého důvodu jsou plánovány u dočasné stavby dvě ordinace, když je nutné řešit pouze přestěhování jednoho lékaře? 120 m2 je rozměr běžného středního rodinného domu.
Děkuji za odpověď.
M. Komárková
Michaela Kořenková
odpověď Re: Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 16:38
Odpověď na:
Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 07:15

Dobrý den,
náklady vzejdou z výběrového řízení. Investorem bude obec. Projekt bude realizován po získání potřebných povolení. Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru. Po přemístění ordinací bude s moduly naloženo dle aktuální situace a potřeb obce.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto, děkuji za odpověď. Mohl byste být prosím více konkrétní? Předpokládám, že alespoň rámcově má obec/zastupitelstvo představu o výši nákladů, prosím tedy o sdělení min/max Kč. Vydání příslušných povolení-správní řízení mají své zákonné lhůty, prosím tedy o doplnění informace (předpoklad půlroku, rok...). Chápu, že termín výstavby nového společenského centra bude záviset zejména na dostupnosti finančních zdrojů (případně na prioritách nového ZO), přesto, můžete prosím doplnit, zda se s ordinací PL počítá např. v první (nebo závěrečné) etapě a předpoklad její realizace je v termínu do? Co se týče modulů, v případě, že pro ně nebude využití v jiné části obce, zůstanou na pozemku v parku, je to tak? Děkuji. Michaela Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Umístění ordinace 31.05.2021 10:49
Odpověď na:
Re: Re: Umístění ordinace 27.05.2021 09:48

Dobrý den, pane místostarosto,
jaký další lékař tam bude, když jsou plánovány 2 ordinace? A z jakého důvodu jsou plánovány u dočasné stavby dvě ordinace, když je nutné řešit pouze přestěhování jednoho lékaře? 120 m2 je rozměr běžného středního rodinného domu.
Děkuji za odpověď.
M. Komárková

Dobrý den paní Komárková,
jedna ordinace je pro naše občany již nedostatečná. Kapacita současné lékařky je naplněna a přestává pokrývat zájem občanů o služby praktického lékaře. Proto je nutné zřídit dvě ordinace.
Tomáš Dvořák
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Výstavba ordinace PL 31.05.2021 11:11
Odpověď na:
Re: Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 16:38

Dobrý den, pane místostarosto, děkuji za odpověď. Mohl byste být prosím více konkrétní? Předpokládám, že alespoň rámcově má obec/zastupitelstvo představu o výši nákladů, prosím tedy o sdělení min/max Kč. Vydání příslušných povolení-správní řízení mají své zákonné lhůty, prosím tedy o doplnění informace (předpoklad půlroku, rok...). Chápu, že termín výstavby nového společenského centra bude záviset zejména na dostupnosti finančních zdrojů (případně na prioritách nového ZO), přesto, můžete prosím doplnit, zda se s ordinací PL počítá např. v první (nebo závěrečné) etapě a předpoklad její realizace je v termínu do? Co se týče modulů, v případě, že pro ně nebude využití v jiné části obce, zůstanou na pozemku v parku, je to tak? Děkuji. Michaela Kořenková

Dobrý den paní inženýrko,
očekávaná cena mobilní stavby z výběrového řízení je cca 3,5 mil. Kč. Správní lhůty nejsou vymahatelné, správní řízení v praxi vykazují vysoký rozptyl vyřízení, proto termín nelze ani hrubě předpokládat. S vybudováním prostor pro lékaře v novém společenském centru je předpokládáno v jedné z prvních etap. Vzhledem k procedurální a finanční náročnosti projektu nejsou lhůty dokončení společenského centra stanoveny. Pro moduly bude nalezeno využití (např. pro bydlení na obecních pozemcích v ulici Manželů Starých), tedy není to tak, že zůstanou v parku.
Tomáš Dvořák
Zuzana Urbánková
odpověď Re: Re: Umístění ordinace 02.06.2021 21:29
Odpověď na:
Re: Umístění ordinace 27.05.2021 07:11

Dobrý den,
projektová dokumentace je v přípravě. Rozměr modulu je 4,5 x 8,5 m. Moduly budou umístěny v prostoru určeném územním plánem. Celková plocha záboru bude cca 120 m2. V modulech budou umístěny dvě ordinace praktického lékaře se zázemím. Parkování je k dispozici v ulici Tyršova a na parkovišti v této ulici.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,

ve výše uvedeném zápisu ze ZO je v bodě 10, schváleno vybudování ordinace pro dr. Ročňovou. O zřízení ordinace pro druhého lékaře není v zápise žádná zmínka. Na kterém ZO bylo zřízení ordinace pro dalšího lékaře projednáno a schváleno, jedná již obec s novým lékařem ?

V souvislosti s uvedeným parkováním v ulici Tyršova prosím o sdělení, zda obec plánuje zřízení semaforu na přechodu u zastávky Balkán a jak bude řešen příjezd a parkování vozů záchranné služby?
Při minulém pokusu o likvidaci parku výstavbou soukromého investora bylo parkování v Tyršové namítáno jako nevhodné a musela mu být stavebním úřadem udělena výjimka. Jedná obec o její udělení ?

V odpovědi Ing. Kořenkové píšete:
"Pro moduly bude nalezeno využití (např. pro bydlení na obecních pozemcích v ulici Manželů Starých)"
Není v tom případě logičtější přesunout ordinaci na tyto obecní pozemky, s bezproblémovým příjezdem a parkováním, v budoucnu tak ušetřit náklady na stěhování modulů a jediný park zachovat pro všechny občany obce ?

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Umístění ordinace 14.06.2021 14:23
Odpověď na:
Re: Re: Umístění ordinace 02.06.2021 21:29

Dobrý den, pane místostarosto,

ve výše uvedeném zápisu ze ZO je v bodě 10, schváleno vybudování ordinace pro dr. Ročňovou. O zřízení ordinace pro druhého lékaře není v zápise žádná zmínka. Na kterém ZO bylo zřízení ordinace pro dalšího lékaře projednáno a schváleno, jedná již obec s novým lékařem ?

V souvislosti s uvedeným parkováním v ulici Tyršova prosím o sdělení, zda obec plánuje zřízení semaforu na přechodu u zastávky Balkán a jak bude řešen příjezd a parkování vozů záchranné služby?
Při minulém pokusu o likvidaci parku výstavbou soukromého investora bylo parkování v Tyršové namítáno jako nevhodné a musela mu být stavebním úřadem udělena výjimka. Jedná obec o její udělení ?

V odpovědi Ing. Kořenkové píšete:
"Pro moduly bude nalezeno využití (např. pro bydlení na obecních pozemcích v ulici Manželů Starých)"
Není v tom případě logičtější přesunout ordinaci na tyto obecní pozemky, s bezproblémovým příjezdem a parkováním, v budoucnu tak ušetřit náklady na stěhování modulů a jediný park zachovat pro všechny občany obce ?

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den paní Urbánková,

smlouva bude i nadále pouze mezi obcí a MUDr. Ročňovou. Druhý lékař bude její smluvní kolega.

Semafor na přechodu u zastávky MHD Balkán obec neplánuje. Parkování vozidel záchranné služby bude řešeno stejně jako parkování vozidel záchranné služby u ordinace dětské lékařky.

Na parkování vodidel na parkovišti či jiných parkovacích místech neshledává obec nic nevhodného. Pokud bude stavební úřad výjimku požadovat, obec o ni zažádá.

Přesun ordinace do ulice Manželů Starých nebyl shledán jako nejvhodnější. Mezi priority při posuzování umístění ordinace patřila dostupnost pro seniory a nemobilní občany. Pro tyto naše občany by návštěva lékaře v okrajové části obce bez veřejné dopravy byla problémová. Dále obec nepovažuje za vhodné, aby byla zvyšována doprava v obytné zástavbě, kde jsou již nyní dopravní problémy.

K věci dodávám, že uvádíte nepravdivé informace. V minulosti mělo v parku dojít k výstavbě zdravotního zařízení pouze v rámci pozemku parc. č. 628/68, tedy žádná likvidace parku nebyla plánována.

Tomáš Dvořák