Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Administrativa, volené orgány OÚ

Obecní úřad, Czech POINT, starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory obce.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

-neznámý-
odpověď Pronájem budovy č.p.391 17.06.2022 16:39

Dobrý den, ke zveřejněnému záměru na pronájem prostor o ploše 350m2 v objektu č.p.391 (Nová hospoda) se chci zeptat, z jakého důvodu není možné tyto prostory využít pro ordinaci praktického lékaře namísto plánované výstavby 3 bloků dřevostaveb v parku Svornosti (na Balkáně). Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Pronájem budovy č.p.391 20.06.2022 09:58
Odpověď na:
Pronájem budovy č.p.391 17.06.2022 16:39

Dobrý den, ke zveřejněnému záměru na pronájem prostor o ploše 350m2 v objektu č.p.391 (Nová hospoda) se chci zeptat, z jakého důvodu není možné tyto prostory využít pro ordinaci praktického lékaře namísto plánované výstavby 3 bloků dřevostaveb v parku Svornosti (na Balkáně). Kořenková

Dobrý den,
budoucí stálá ordinace praktického lékaře bude umístěna v prostorách plánovaného nového společenského centra obce. Toto nové společenské centrum bude umístěno na ploše, kde se nachází budova čp. 391, která bude z důvodu výstavby společenského centra zbourána. Pokud by tedy byla v současnosti ordinace přemístěna do prostor budovy čp. 391, musela by být před zahájením stavebních prací ordinace opět přestěhována jinam.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Umístění ordinace 10.07.2022 23:21

Dobrý den, pane místostarosto,


v diskuzi výše, k výstavbě ordinace v parku „Balkán“, uvádíte :

"Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru"

Proč není ve „stavebním povolení“ stavba modulů uvedena jako stavba dočasná ?

"S vybudováním prostor pro lékaře v novém společenském centru je předpokládáno v jedné z prvních etap".

Je-li výstavba centra plánována etapově, proč trvá obec na znehodnocení parku a moduly nepostaví
v části prostor, které budou zastavěny v poslední etapě?

V Dostavníku č. 4a5/2022 k přestavbě budovy č.13 ( bývalý Narex) je uvedeno:

Do té doby bude paní doktorka působit v náhradních prostorách. Náhradní prostory budou řešeny v rámci nové stavby čp. 13 nebo jinde tak, aby zůstaly našim občanům co nejlépe dostupné. Již proběhla demolice zadní budovy. Byly vybudovány základy nové budovy. V současnosti probíhá budování hrubé stavby.

S ordinací se přece původně počítalo v rámci nové výstavby č.13. Proč ta změna ?

Na posledním ZO 1.7.22, bod 14) byla odsouhlasena smlouva na pronájem budovy 391 (Nová hospoda), předpokládám, že na dobu neurčitou, jak bylo uvedeno ve vypsaném záměru k pronájmu.

Jsou noví nájemci seznámeni s plánem obce pronajatou budovu čp. 391 bourat v první etapě?

"Vzhledem k procedurální a finanční náročnosti projektu nejsou lhůty dokončení společenského centra stanoveny".

V Dostavníku č.6/2020 je uvedena předpokládaná výše nákladů nového centra ( na místě Nové hospody ) 200 milionů korun, předpokládám, že současná doba náklady výrazně navýší.

Má obec zpracovanou analýzu nákladů a je výstavba centra v souladu s finančními možnostmi obce?


Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Umístění ordinace 25.07.2022 08:56
Odpověď na:
Umístění ordinace 10.07.2022 23:21

Dobrý den, pane místostarosto,


v diskuzi výše, k výstavbě ordinace v parku „Balkán“, uvádíte :

"Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru"

Proč není ve „stavebním povolení“ stavba modulů uvedena jako stavba dočasná ?

"S vybudováním prostor pro lékaře v novém společenském centru je předpokládáno v jedné z prvních etap".

Je-li výstavba centra plánována etapově, proč trvá obec na znehodnocení parku a moduly nepostaví
v části prostor, které budou zastavěny v poslední etapě?

V Dostavníku č. 4a5/2022 k přestavbě budovy č.13 ( bývalý Narex) je uvedeno:

Do té doby bude paní doktorka působit v náhradních prostorách. Náhradní prostory budou řešeny v rámci nové stavby čp. 13 nebo jinde tak, aby zůstaly našim občanům co nejlépe dostupné. Již proběhla demolice zadní budovy. Byly vybudovány základy nové budovy. V současnosti probíhá budování hrubé stavby.

S ordinací se přece původně počítalo v rámci nové výstavby č.13. Proč ta změna ?

Na posledním ZO 1.7.22, bod 14) byla odsouhlasena smlouva na pronájem budovy 391 (Nová hospoda), předpokládám, že na dobu neurčitou, jak bylo uvedeno ve vypsaném záměru k pronájmu.

Jsou noví nájemci seznámeni s plánem obce pronajatou budovu čp. 391 bourat v první etapě?

"Vzhledem k procedurální a finanční náročnosti projektu nejsou lhůty dokončení společenského centra stanoveny".

V Dostavníku č.6/2020 je uvedena předpokládaná výše nákladů nového centra ( na místě Nové hospody ) 200 milionů korun, předpokládám, že současná doba náklady výrazně navýší.

Má obec zpracovanou analýzu nákladů a je výstavba centra v souladu s finančními možnostmi obce?


Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

v případě, že je majitel pozemku a stavebník totožný, stavební povolení neřeší, zda je stavba dočasná či trvalá. Ke znehodnocení parku nedojde. Umisťovat ordinaci lékaře v místě, kde bude probíhat stavební ruch, není z mnoha hledisek vhodné (hluk, prach, bezpečnost atd.). Dočasné umístění ordinace v prostorách mimo čp. 13 je více ekonomické (nižší náklady při současné stavbě obou budov čp. 13, odpadají náklady na přestavbu prostor po přemístění ordinace z čp. do nových prostor v plánovaném centru). Noví nájemci čp. 391 jsou se situací seznámeni. Vzhledem k finanční a časové náročnosti akce se situace vyhodnocuje průběžně. Investice reps. výstavba bude prováděna postupně dle finančních možností obce v závislosti na všech faktorech (např. dotace) tak, aby nebylo narušeno finanční zdraví obce.

Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Re: Re: Umístění ordinace 02.08.2022 23:03
Odpověď na:
Re: Umístění ordinace 25.07.2022 08:56

Dobrý den,

v případě, že je majitel pozemku a stavebník totožný, stavební povolení neřeší, zda je stavba dočasná či trvalá. Ke znehodnocení parku nedojde. Umisťovat ordinaci lékaře v místě, kde bude probíhat stavební ruch, není z mnoha hledisek vhodné (hluk, prach, bezpečnost atd.). Dočasné umístění ordinace v prostorách mimo čp. 13 je více ekonomické (nižší náklady při současné stavbě obou budov čp. 13, odpadají náklady na přestavbu prostor po přemístění ordinace z čp. do nových prostor v plánovaném centru). Noví nájemci čp. 391 jsou se situací seznámeni. Vzhledem k finanční a časové náročnosti akce se situace vyhodnocuje průběžně. Investice reps. výstavba bude prováděna postupně dle finančních možností obce v závislosti na všech faktorech (např. dotace) tak, aby nebylo narušeno finanční zdraví obce.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,

mohl byste prosím odpovědět, proč dočasnost stavby není ve stavebním povolení uvedena?

Vaše poněkud svérázná odpověď k důvěryhodnosti záměru příliš nepřispívá. Jako stavebník jistě víte, že nevyplývá-li "dočasnost" stavby přímo ze zákona, stavební úřad omezí dobu trvání stavby na základě žádosti stavebníka a to bez ohledu na vlastnictví pozemku. Žádala obec stavební úřad o vyznačení dočasnosti stavby, pokud ano a SÚ žádost zamítl, jaký uvedl důvod?

Pořízení a výstavba 3 buněk určených pro provoz ordinací vyjde obec na více než čtyři a půl milionu korun. Píšete, že dočasné umístění ordinace v prostorách mimo čp. 13 je více ekonomické. Můžete uveřejnit finanční analýzu, která ekonomiku výstavby buněk v parku potvrzuje ?

Pokud výstavba kulturního centra v závislosti na všech faktorech nebude realizována, bude lékařka přestěhována zpět do budovy č.13 (Narex), jak bylo původně zamýšleno?


Děkuji
Z.Urbánková

místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Umístění ordinace 12.08.2022 08:35
Odpověď na:
Re: Re: Umístění ordinace 02.08.2022 23:03

Dobrý den, pane místostarosto,

mohl byste prosím odpovědět, proč dočasnost stavby není ve stavebním povolení uvedena?

Vaše poněkud svérázná odpověď k důvěryhodnosti záměru příliš nepřispívá. Jako stavebník jistě víte, že nevyplývá-li "dočasnost" stavby přímo ze zákona, stavební úřad omezí dobu trvání stavby na základě žádosti stavebníka a to bez ohledu na vlastnictví pozemku. Žádala obec stavební úřad o vyznačení dočasnosti stavby, pokud ano a SÚ žádost zamítl, jaký uvedl důvod?

Pořízení a výstavba 3 buněk určených pro provoz ordinací vyjde obec na více než čtyři a půl milionu korun. Píšete, že dočasné umístění ordinace v prostorách mimo čp. 13 je více ekonomické. Můžete uveřejnit finanční analýzu, která ekonomiku výstavby buněk v parku potvrzuje ?

Pokud výstavba kulturního centra v závislosti na všech faktorech nebude realizována, bude lékařka přestěhována zpět do budovy č.13 (Narex), jak bylo původně zamýšleno?


Děkuji
Z.Urbánková


Dobrý den,

záměrem obce je dočasné umístění této stavby. Jestli je ve stavebním povolení uvedeno, zda je či není stavba dočasná, je proto zcela nepodstatné, protože stavba bude tak jako tak po přemístění ordinace praktického lékaře odstraněna.
Vzhledem k tomu, že stavba dočasné ordinace praktického lékaře bude po ukončení svého využití jako ordinace v daném prostoru přemístěna a v novém místě bude dále obcí pronajímána, bude stavba obci i nadále přinášet příjmy. Proto by byla podrobná ekonomická analýza stavby v souvislosti s provozem dočasné ordinace praktického lékaře nevypovídající. Nehledě k tomu, že zastupitelstvo rozhodlo o umístění dočasné ordinace v daném místě i z dalších důvodů, které jsou ve prospěch občanů naší obce. Jde především o bezpečnější parkování a dále o dostupnost pro naše seniory a osoby s omezenou hybností, kdy toto místo je přímo u zastávky MHD, oproti umístění v čp. 13.
O tom, že by nové společenské centrum nebylo vybudováno, se neuvažuje. Pokud by však od jeho výstavby bylo v budoucnu ustoupeno, bude o novém místě ordinace rozhodovat zastupitelstvo až v době, kdy toto nastane. Vzhledem k tomu, že tato situace by mohla nastat až za několik let, je tento dotaz na současné vedení obce irelevantní.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Dobrý den, 14.12.2023 20:48

- dne 30.11.2023 schválilo Zastupitelstvo obce návrh obecně závazných vyhlášek - poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a místní poplatek ze psů. Na ÚD bylo Oznámení o vyhlášení právního předpisu zveřejněno dne 11.12.2023. Účinnost obou těchto právních předpisů je 1.1.2024.
Znění vyhlášek nelze na stránkách obce dohledat, prosím o sdělení, kdy a kde byly/jsou tyto nové vyhlášky v celém znění zveřejněny.

- zápis ze ZO dne 9.10.2023, bod 17 - schválení dohody o pracovní činnosti s místostarostou obce/obsluha plyn. zařízení v budově OÚ - je místo finanční částky uveden otazník. V předchozích letech byla fin. částka zveřejněna, znamená otazník, že v době schválení nebyla výše odměny dohodnuta ?

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Dobrý den, 18.12.2023 12:52
Odpověď na:
Dobrý den, 14.12.2023 20:48

- dne 30.11.2023 schválilo Zastupitelstvo obce návrh obecně závazných vyhlášek - poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a místní poplatek ze psů. Na ÚD bylo Oznámení o vyhlášení právního předpisu zveřejněno dne 11.12.2023. Účinnost obou těchto právních předpisů je 1.1.2024.
Znění vyhlášek nelze na stránkách obce dohledat, prosím o sdělení, kdy a kde byly/jsou tyto nové vyhlášky v celém znění zveřejněny.

- zápis ze ZO dne 9.10.2023, bod 17 - schválení dohody o pracovní činnosti s místostarostou obce/obsluha plyn. zařízení v budově OÚ - je místo finanční částky uveden otazník. V předchozích letech byla fin. částka zveřejněna, znamená otazník, že v době schválení nebyla výše odměny dohodnuta ?

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

v souladu se zákonem byly uvedené vyhlášky zveřejněny dne 11. 12. 2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých právních předpisů, dále byly dne 15. 12. 2023 zveřejněny na webu obce v části Úřední deska a v části Vyhlášky, nařízení, řády.

Na zasedání zastupitelstva obce dne 9. 10. 2023 byla v bodě 17) částka projednána. V zápisu zůstal otazník nedopatřením. Za upozornění děkujeme. Zápis byl opraven a vyvěšen na webu obce vč. opravy.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Dobrý den, 20.12.2023 21:23
Odpověď na:
Re: Dobrý den, 18.12.2023 12:52

Dobrý den,

v souladu se zákonem byly uvedené vyhlášky zveřejněny dne 11. 12. 2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých právních předpisů, dále byly dne 15. 12. 2023 zveřejněny na webu obce v části Úřední deska a v části Vyhlášky, nařízení, řády.

Na zasedání zastupitelstva obce dne 9. 10. 2023 byla v bodě 17) částka projednána. V zápisu zůstal otazník nedopatřením. Za upozornění děkujeme. Zápis byl opraven a vyvěšen na webu obce vč. opravy.

Tomáš Dvořák

Dobrý den,

děkuji za odpověď.
Je běžnou praktikou obce upravovat zpětně závazné Unesení Zastupitelstva obce bez souhlasu
zastupitelstva ?

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Dobrý den, 21.12.2023 09:11
Odpověď na:
Re: Re: Dobrý den, 20.12.2023 21:23

Dobrý den,

děkuji za odpověď.
Je běžnou praktikou obce upravovat zpětně závazné Unesení Zastupitelstva obce bez souhlasu
zastupitelstva ?

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,
jak jsme již uvedli, v bodě 17) na zasedání zastupitelstva byla zastupiteli částka projednána a schválena, pouze nebyla doplněna ve vyvěšeném zápisu. Nedošlo tedy ke zpětnému upravení usnesení, jak uvádíte, ale k opravě chyby v zápisu. Oprava zápisu bude uvedena i v příštím zápisu z jednání zastupitelstva v rámci bodu „Kontrola minulého zápisu“.
Tomáš Dvořák