Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Doprava a údržba komunikací

Autobusová doprava, silnice a chodníky.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

-neznámý-
odpověď Vysokorychlostní trať opatřeni 27.12.2020 21:11

Dobrý den,
rád bych se zeptal na více informací, jaké požadavky vznesla obec pro budování VRT Polabí. Na stránkách obce vidím dva, kde jeden požaduje vysázení zeleně na valu, na kterém bude 7-8 tratí, ve stejné výšce jako stávající D11, a blíže k obci. Podle mého názoru je to nedostačující a hluk se bude šířit významněji než z dálnici. Můj dotaz je, jestli obec podala požadavek na protihlukové stěny?
Děkuji
Volnýmístostarosta
odpověď Re: Vysokorychlostní trať opatřeni 06.01.2021 08:43
Odpověď na:
Vysokorychlostní trať opatřeni 27.12.2020 21:11

Dobrý den,
rád bych se zeptal na více informací, jaké požadavky vznesla obec pro budování VRT Polabí. Na stránkách obce vidím dva, kde jeden požaduje vysázení zeleně na valu, na kterém bude 7-8 tratí, ve stejné výšce jako stávající D11, a blíže k obci. Podle mého názoru je to nedostačující a hluk se bude šířit významněji než z dálnici. Můj dotaz je, jestli obec podala požadavek na protihlukové stěny?
Děkuji
Volný
Dobrý den pane Volný,
Vaše informace, které uvádíte o údajích k VRT na webových stránkách obce, jsou velice nepřesné. Trať VRT bude čtyřkolejná. Obec nepožaduje vysázení zeleně na valu, na kterém bude umístěno těleso tratě, to ani není možné. Obec požaduje vybudování dalšího valu u tělesa tratě směrem k obci, jehož výška bude podstatně nad těleso tratě. Právě tento ochranný val požaduje obec osázet doprovodnou zelení.
Hluk z provozu VRT by neměl být výraznější než hluk z D11. Dle informací od zástupců Správy železnic je provoz VRT (technologie TJV) zhruba třetinový oproti provozu dálničnímu.
Vybudování protihlukových stěn nepovažuje obec za efektivní. Protihlukový val s doprovodnou zelení podstatně účinněji, než protihlukové stěny zachytí hluk z provozu VRT a D11. Toto nám potvrdil i odborník v oblasti dopravního hluku. Dále protihlukové stěny neřeší problém narušení krajinného rázu. Jsme toho názoru, že je lepší z pohledu obce vidět zelený val, než umělé protihlukové stěny a sloupy s trolejemi.
Na webové stránce obce http://www.sestajovice.cz/o-obci/probihajici-klicove-projekty/liniove-stavby.html byly k tomuto tématu doplněny nové informace vč. stanoviska obce k této stavbě.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď komunikace v lokalitě Luční 12.01.2021 11:42

Dobrý den,
rád bych se zeptal na situaci v lokalitě Luční (ul. Rákosová, Potoční, atd.) Vzhledem k tomu, že dochází k zasíťování dalších stavebních parcel, zejm. v ul. Rákosová. Slyšel jsem od nějakých sousedů, že šestajovická ČOV je již na hranici své kapacity, rád bych se ujistil, že připojením dalších 15-20 domů nedojde k přehlcení ČOV. Dále bych měl dotaz na silnice a chodníky pro obyvatele této lokality. Zjistil jsem, že komunikace v této lokalitě jsou na pozemcích patřících soukromým osobám, bude se toto nějak řešit, existuje nějaký plán na odkoupení, převedení těchto pozemků do vlastnictví obce? Jde o to, že pokud silnice bude zapotřebí v budoucnu opravit, nebude možno k tomu použít peněz z veřejných rozpočtů. Dále, bych se zeptal, zda se uvažuje o zpevněnní cesty která vede z ul. Rákosová do ul. Nad Údolím? Denně tudy vodí rodiče děti do školy a školky a určitě by uvítali, pokud by tuto cestu mohli obsolvovat s čistou obuví.

Předem děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem
Procházka
místostarosta
odpověď Re: komunikace v lokalitě Luční 13.01.2021 08:06
Odpověď na:
komunikace v lokalitě Luční 12.01.2021 11:42

Dobrý den,
rád bych se zeptal na situaci v lokalitě Luční (ul. Rákosová, Potoční, atd.) Vzhledem k tomu, že dochází k zasíťování dalších stavebních parcel, zejm. v ul. Rákosová. Slyšel jsem od nějakých sousedů, že šestajovická ČOV je již na hranici své kapacity, rád bych se ujistil, že připojením dalších 15-20 domů nedojde k přehlcení ČOV. Dále bych měl dotaz na silnice a chodníky pro obyvatele této lokality. Zjistil jsem, že komunikace v této lokalitě jsou na pozemcích patřících soukromým osobám, bude se toto nějak řešit, existuje nějaký plán na odkoupení, převedení těchto pozemků do vlastnictví obce? Jde o to, že pokud silnice bude zapotřebí v budoucnu opravit, nebude možno k tomu použít peněz z veřejných rozpočtů. Dále, bych se zeptal, zda se uvažuje o zpevněnní cesty která vede z ul. Rákosová do ul. Nad Údolím? Denně tudy vodí rodiče děti do školy a školky a určitě by uvítali, pokud by tuto cestu mohli obsolvovat s čistou obuví.

Předem děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem
Procházka

Dobrý den,
uvedené pozemky v ulicích Rákosová mají pro povolení výstavby v územním plánu podmínku vzniku propojení komunikace K Lukám s komunikací Revoluční. Toto propojení je trasováno přes soukromý pozemek, jehož majitel s vybudováním silnice na svém pozemku nesouhlasí. Výstavba domů v ulici Rákosová je proto v nejbližší době velmi nepravděpodobná.

V tomto roce začíná rekonstrukce ČOV, v jejímž rámci dojde k dostatečnému navýšení kapacity.

Majitel komunikací v lokalitách V Lukách a U Potoka převod pozemků na obec přislíbil, termín možného převodu pozemků na obec doposud nesdělil.

Propojení z ulice Rákosová do ulice Nad údolím bylo ujednáno v plánovací smlouvě s majitelem pozemku parc.č. 43/6. Majitel pozemku podmínky smlouvy nedodržel, obec proto smlouvu vypověděla. Aktuálně je podepsána nová plánovací smlouva s majitelem pozemku parc.č. 16/1, kde je stanoveno, že podmínkou pro zahájení stavby na tomto pozemku je vybudování zpevněné komunikace na současné polní cestě mezi ulicemi Potoční a Nad Údolím. Dále je ve smlouvě úmluva o zprůchodnění uvedeného pozemku. Tím vznikne průchod z ulice Rákosová přes rybník Panská do historického centra obce, odkud se děti dostanou přímo před školu ulicí Školská.

Tomáš Dvořák
Václav Kačer
odpověď ul. Maková 14.04.2021 13:12

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat vedení obce s dotazem, jestli tzv. RETARDÉR je ještě stále aktuální.
Byl přemístněn a dlaždice, které sloužily pro pěší ,aby se tento RETARDÉR obcházel je stále na svém původním místě , kde jistě neplní svou funkci.
Chodci a to i starší lidé a děti, musí retardér překračovat, nebo čekat až projedou auta, což si někdy někteří řidičí vynutí projet, ačkoliv v obytné zóně maji chodci přednost.
Nebo musí retardér obcházet a prodit se v blátě.
Předpokládm, že by nebyl problém, pokud retartdér bude stále na místě, že by se mohli dlaždice umístnit tak, aby bylo možné se " NORMÁLNĚ " pohybovat po ulici Maková.


Kačer Václav
místostarosta
odpověď Re: ul. Maková 15.04.2021 07:41
Odpověď na:
ul. Maková 14.04.2021 13:12

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat vedení obce s dotazem, jestli tzv. RETARDÉR je ještě stále aktuální.
Byl přemístněn a dlaždice, které sloužily pro pěší ,aby se tento RETARDÉR obcházel je stále na svém původním místě , kde jistě neplní svou funkci.
Chodci a to i starší lidé a děti, musí retardér překračovat, nebo čekat až projedou auta, což si někdy někteří řidičí vynutí projet, ačkoliv v obytné zóně maji chodci přednost.
Nebo musí retardér obcházet a prodit se v blátě.
Předpokládm, že by nebyl problém, pokud retartdér bude stále na místě, že by se mohli dlaždice umístnit tak, aby bylo možné se " NORMÁLNĚ " pohybovat po ulici Maková.


Kačer Václav

Dobrý den pane Kačere,
o přesun dlaždic jsem žádal technické služby obce ihned po přemístění šikany. Doposud TS neměly volnou časovou kapacitu pro provedení této práce. Jakmile se kapacita uvolní, přesun provedou.
Tomáš Dvořák
Štěpán Šmejkal
odpověď Cesta do Jiren 09.11.2021 13:55

Dobrý den, prosím, do nedávna se dalo ze Šestajovic do Jiren (nebo do lesa či na hřiště u Vaňáku) chodit přes Sukovu ulici a zkratkou přes vyšlapanou pěšinu přes louku. Průchozí byla téměř za jakéhokoliv počasí. Teď ji má nový majitel ohrazenou a má na louce koně. Nedá se to ani obejít kolem plotu, protože to je těsně kolem domů. Náhradní cesta je kolem čističky a přes pole, nebo po cyklostezce přes mostek a zase přes pole. Obě cesty jsou ale často rozbahněné nebo zorané. S kočárkem se tam nedá projít. A stále to je přes něčí pole.
Plánuje prosím obec jinou alternativní cestu? Aspoň provizorně zpevněnou? Třeba na nových pozemcích obce, kdy má vyrůst park s rybníky a cestou? Tuším že to je někde u remízku. Moc děkujeme za informace a pomoc
místostarosta
odpověď Re: Cesta do Jiren 15.11.2021 10:42
Odpověď na:
Cesta do Jiren 09.11.2021 13:55

Dobrý den, prosím, do nedávna se dalo ze Šestajovic do Jiren (nebo do lesa či na hřiště u Vaňáku) chodit přes Sukovu ulici a zkratkou přes vyšlapanou pěšinu přes louku. Průchozí byla téměř za jakéhokoliv počasí. Teď ji má nový majitel ohrazenou a má na louce koně. Nedá se to ani obejít kolem plotu, protože to je těsně kolem domů. Náhradní cesta je kolem čističky a přes pole, nebo po cyklostezce přes mostek a zase přes pole. Obě cesty jsou ale často rozbahněné nebo zorané. S kočárkem se tam nedá projít. A stále to je přes něčí pole.
Plánuje prosím obec jinou alternativní cestu? Aspoň provizorně zpevněnou? Třeba na nových pozemcích obce, kdy má vyrůst park s rybníky a cestou? Tuším že to je někde u remízku. Moc děkujeme za informace a pomoc

Dobrý den,

propojení této části obce s jirenskou cestou je plánováno v místě podél remízu. Je to jediný pozemek v majetku obce, který tyto dvě místa propojuje. Nová cesta pro pěší zde vznikne v rámci vybudování klidové zóny s vodními plochami. Provizorní cestu zde obec zatím budovat neplánuje, protože je možné, že by realizace projektu mohla začít již příští rok. Aktuálně má obec na vybudování vodních ploch podánu žádost o dotaci. Podle výsledku vyhodnocení žádostí o dotace obec rozhodně o dalším postupu.

Tomáš Dvořák