Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Šestajovický Dostavník

Obecní zpravodaj.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

-neznámý-
odpověď Šestajovický dostavník - upřesňující dotaz 30.01.2020 16:10

Dobrý den,

pravidelně čtu (či doslova studuji) "Dostavník", ale chyběly mně v něm podstatné údaje ke koupi majetku, kdy jsme se loni dozvěděli, že objekt autoservisu Obec zakoupila za částku přesahující 20 mil. Kč, ale v posledním čísle částka, za kterou byla koupen zpět objektu Nové hospody, chyběla.

Vzhledem k tomu, že oba objekty byly vystavěny v rámci tzv. "Akce Z" a v minulosti prodány Obcí soukromým majitelům, mám proto dva následující dotazy:

a) za jakou částku byl každý z těchto dvou objektů Obcí v minulosti prodán do soukromého vlastnictví,
b) za jakou částku byl koupen zpět objekt Nové hospody.

Dovoluji si proto požádat o zveřejnění této informace pro všechny čtenáře Dostavníku.

Děkuji za spolupráci, s pozdravem
Hudec
místostarosta
odpověď Re: Šestajovický dostavník - upřesňující do 05.02.2020 12:08
Odpověď na:
Šestajovický dostavník - upřesňující dotaz 30.01.2020 16:10

Dobrý den,

pravidelně čtu (či doslova studuji) "Dostavník", ale chyběly mně v něm podstatné údaje ke koupi majetku, kdy jsme se loni dozvěděli, že objekt autoservisu Obec zakoupila za částku přesahující 20 mil. Kč, ale v posledním čísle částka, za kterou byla koupen zpět objektu Nové hospody, chyběla.

Vzhledem k tomu, že oba objekty byly vystavěny v rámci tzv. "Akce Z" a v minulosti prodány Obcí soukromým majitelům, mám proto dva následující dotazy:

a) za jakou částku byl každý z těchto dvou objektů Obcí v minulosti prodán do soukromého vlastnictví,
b) za jakou částku byl koupen zpět objekt Nové hospody.

Dovoluji si proto požádat o zveřejnění této informace pro všechny čtenáře Dostavníku.

Děkuji za spolupráci, s pozdravem
Hudec

Dobrý den,
částka, za kterou obec zakoupila objekt Nové hospody, v posledním Dostavníku (1/2020) uvedena je, a to na straně 7, kde se píše: Schválení koupě budovy čp. 391 a pozemků pč. st. 1007 a pč. 623/19 v kú. Šestajovice u Prahy za smluvenou cenu 13.000.000 Kč.
Vámi uvedená informace o minulém prodeji objektů bývalého autoservisu a Nové hospody obcí soukromým subjektům není pravdivá. Tyto objekty byly v době socialismu na základě hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví národního majetku převedeny Jednotě Praha-východ, která byla toho času národním subjektem.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Objekty koupené obcí 13.05.2021 13:09

Dobrý den,
dne 5.2.2020 jsem se dozvěděl, že moje informace o prodeji obou objektů Obcí nebyly pravdivé. To ale nebylo podstatou mého dotazu, tj. zda-li se objekty dostaly do soukromých rukou od Obce, či od Jednoty Praha východ, je irelevantní. V obou případech se objekty staly soukromými za poměrně směšné částky, Obcí Šestajovice byly ale zpět odkoupeny za násobně vysoké částky. Přitom jsou oba objekty vybydlené a budou vyžadovat další vysoké investice související s rekonstrukcí a opravami.
S pozdravem
Hudec
místostarosta
odpověď Re: Objekty koupené obcí 17.05.2021 09:54
Odpověď na:
Objekty koupené obcí 13.05.2021 13:09

Dobrý den,
dne 5.2.2020 jsem se dozvěděl, že moje informace o prodeji obou objektů Obcí nebyly pravdivé. To ale nebylo podstatou mého dotazu, tj. zda-li se objekty dostaly do soukromých rukou od Obce, či od Jednoty Praha východ, je irelevantní. V obou případech se objekty staly soukromými za poměrně směšné částky, Obcí Šestajovice byly ale zpět odkoupeny za násobně vysoké částky. Přitom jsou oba objekty vybydlené a budou vyžadovat další vysoké investice související s rekonstrukcí a opravami.
S pozdravem
Hudec

Dobrý den,
pokud jde o prodej uvedených nemovitostí, tak obec je v roce 1985 přenechávala Jednotě za 3.725.000 Kč, což byla v tu dobu za tyto nemovitosti nadstandardně vysoká částka. V žádném případě tak nešlo o „poměrně směšnou částku“, jak uvádíte.
Obec je povinna se při prodeji a nákupu nemovitostí řídit právními předpisy. To, co proběhlo mezi druhými subjekty, resp. za kolik a komu dotčené nemovitosti v minulosti Jednota dále prodala, je z tohoto hlediska zcela nepodstatné. Nemovitosti byly nyní odkoupeny obcí za cenu, která odpovídá tržním cenám v době nákupu.
Ceny nemovitostí neustále rostou, např. v Šestajovicích se ceny pozemků za posledních 10 let až ztrojnásobily. Je zcela logické, že majitelé prodávají nemovitosti za aktuální tržní ceny, ne za ceny platné před mnoha lety. Je nesmyslné se domnívat, že by poslední majitelé prodali dotčené nemovitosti obci v současné době za cenu, za kterou je obec před 36 lety přenechávala Jednotě.
Ve věci provozu objektů bohužel opět uvádíte nepravdivé informace. Oba objekty nejsou „vybydlené“, naopak jsou využívané. Obec je pronajímá a má z nich tak pravidelný měsíční příjem do obecní pokladny. Stejně tak není pravdou, že objekty budou vyžadovat vysoké investice. Do těchto objektů obec již nic neinvestuje, protože budovy ustoupí výstavbě nového společenského centra obce.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď článek Týrání zvířat 30.05.2021 17:37

Dobrý den,

v Dostavníku č.5/21, str.4, je v článku "Týrání zvířat" uvedena informace o udělování pokut strážníky, a to v souvislosti s volným pobíháním psů. Prosím o sdělení, za jaký přestupek uvedenou pokutu 2000,-Kč strážníci udělili, zda za volné pobíhání psa, nebo zmíněné týrání zvířat ?
Z uvedeného článku to není zcela patrné.

Děkuji
Z. Urbánková
místostarosta
odpověď Re: článek Týrání zvířat 31.05.2021 11:27
Odpověď na:
článek Týrání zvířat 30.05.2021 17:37

Dobrý den,

v Dostavníku č.5/21, str.4, je v článku "Týrání zvířat" uvedena informace o udělování pokut strážníky, a to v souvislosti s volným pobíháním psů. Prosím o sdělení, za jaký přestupek uvedenou pokutu 2000,-Kč strážníci udělili, zda za volné pobíhání psa, nebo zmíněné týrání zvířat ?
Z uvedeného článku to není zcela patrné.

Děkuji
Z. Urbánková

Dobrý den paní inženýrko,
jednalo se o případ, kdy majitel nechal psa opakovaně a záměrně běhat na veřejném prostranství, kde se pohybují jiné osoby, zvířata a zvěř, aniž by měl psa pod kontrolou.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Re: Re: článek Týrání zvířat 02.06.2021 21:20
Odpověď na:
Re: článek Týrání zvířat 31.05.2021 11:27

Dobrý den paní inženýrko,
jednalo se o případ, kdy majitel nechal psa opakovaně a záměrně běhat na veřejném prostranství, kde se pohybují jiné osoby, zvířata a zvěř, aniž by měl psa pod kontrolou.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,
děkuji za odpověď.

K uvedené pokutě prosím o upřesnění právní kvalifikace přestupku, mám na mysli údaj z příkazního bloku.

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: článek Týrání zvířat 14.06.2021 10:29
Odpověď na:
Re: Re: článek Týrání zvířat 02.06.2021 21:20

Dobrý den, pane místostarosto,
děkuji za odpověď.

K uvedené pokutě prosím o upřesnění právní kvalifikace přestupku, mám na mysli údaj z příkazního bloku.

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den paní Urbánková,
konkrétní informace ze spisů nejsou veřejné.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Re: Re: Re: Re: článek Týrání zvířat 21.06.2021 11:23
Odpověď na:
Re: Re: Re: článek Týrání zvířat 14.06.2021 10:29

Dobrý den paní Urbánková,
konkrétní informace ze spisů nejsou veřejné.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,

stále více obcí má na svých stránkách, případně stránkách obecní policie, zveřejněny informace o zákonech/vyhláškách ( tj. čísla zákonů, paragrafy..) které mohou "pejskaři" porušit, a to včetně případného možného postihu. Je to služba občanům obce, která přispívá k posílení důvěry občanů obce v jeho vedení.

Je úsměvné, když zveřejníte zásadní údaje ze spisu, tj. výši pokuty a podstatu přestupku, ale odmítnete zveřejnit číslo zákona, podle kterého byla pokuta udělena. Má to utajení nějaký důvod?
Z.Urbánková