Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Vodní nádrž Beranka

Vodní nádrž Beranka se nachází u hlavní ulice Revoluční zhruda v jejím středu. V minulosti plnila především funkci hasičské nádrže. Do osmdesátých let byla také využívána modeláři, kdy ve středu nádrže byl umístěn sloupek, ke kterému se uchycovaly modely rychlolodí, které takto uvázány opisovaly kruh rychlostí až několik desítek km/h. V roce 2009 zde byla uspořádána brigáda, během které občané obce upravili okolí nádrže, byla vysázena nová zeleň a umístěno sezení. Do nádrže byly vysazeny nové ryby. V zimě je nádrž využívána k bruslení.

Beranka mapa

Beranka