Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Val u ČOV

Val byl vybudován za účelem oddělení zastavěné části obce od čistírny odpadních vod, která se nachází na konci ulice Martinů. V roce 2010 byl val osázen novou zelení v podobě stromů, keřů a lučních květin. V horní části valu je plošina, která může být využita k cvičení v přírodě či odpočinku na dece. V zimě je val využíván k sáňkování. Z valu je pěkný výhled na východní část obce.

val mapa


val u ČOV