Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Administrativa, volené orgány OÚ

Obecní úřad, Czech POINT, starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory obce.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

-neznámý-
odpověď Umístění ordinace 25.05.2021 09:50

Dobrý den,

s odkazem na bod č.10, ZO ze dne 12.5.2021 prosím o sdělení, zda k plánované zástavbě existuje projekt a kdy a kde bude zveřejněn. Současně prosím o informace, jaké jsou rozměry uvedených modulových domků, v které části parku budou umístěny a jaká bude celková plocha záboru. Dále prosím o informaci, co dalšího je v uvedené zástavbě plánováno, předpokládám, že jedna ordinace nepokryje 3 modulové domky a jakým způsobem bude v oblasti silně frekventované přilehlé hlavní silnice řešeno parkování pro návštěvy ordinace.

Děkuji
Z.Urbánková


Michaela Kořenková
odpověď Výstavba ordinace PL 25.05.2021 10:33

Dobrý den,
navazuji na dotaz paní Urbánkové výše ohledně umístění 3 modulových staveb na pozemcích současného parku Svornosti na Balkáně. Na doplnění prosím o informaci jaké budou celkové náklady na pořízení modulů, kdo bude investorem, kdy bude projekt realizován, po jakou dobu se předpokládá umístění modulů na dotčených pozemcích a jak bude s moduly po vybudování nových prostor pro umístění ordinace praktického lékaře naloženo.
Děkuji. Michaela Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Umístění ordinace 27.05.2021 07:11
Odpověď na:
Umístění ordinace 25.05.2021 09:50

Dobrý den,

s odkazem na bod č.10, ZO ze dne 12.5.2021 prosím o sdělení, zda k plánované zástavbě existuje projekt a kdy a kde bude zveřejněn. Současně prosím o informace, jaké jsou rozměry uvedených modulových domků, v které části parku budou umístěny a jaká bude celková plocha záboru. Dále prosím o informaci, co dalšího je v uvedené zástavbě plánováno, předpokládám, že jedna ordinace nepokryje 3 modulové domky a jakým způsobem bude v oblasti silně frekventované přilehlé hlavní silnice řešeno parkování pro návštěvy ordinace.

Děkuji
Z.UrbánkováDobrý den,
projektová dokumentace je v přípravě. Rozměr modulu je 4,5 x 8,5 m. Moduly budou umístěny v prostoru určeném územním plánem. Celková plocha záboru bude cca 120 m2. V modulech budou umístěny dvě ordinace praktického lékaře se zázemím. Parkování je k dispozici v ulici Tyršova a na parkovišti v této ulici.
Tomáš Dvořák
místostarosta
odpověď Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 07:15
Odpověď na:
Výstavba ordinace PL 25.05.2021 10:33

Dobrý den,
navazuji na dotaz paní Urbánkové výše ohledně umístění 3 modulových staveb na pozemcích současného parku Svornosti na Balkáně. Na doplnění prosím o informaci jaké budou celkové náklady na pořízení modulů, kdo bude investorem, kdy bude projekt realizován, po jakou dobu se předpokládá umístění modulů na dotčených pozemcích a jak bude s moduly po vybudování nových prostor pro umístění ordinace praktického lékaře naloženo.
Děkuji. Michaela Kořenková

Dobrý den,
náklady vzejdou z výběrového řízení. Investorem bude obec. Projekt bude realizován po získání potřebných povolení. Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru. Po přemístění ordinací bude s moduly naloženo dle aktuální situace a potřeb obce.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Re: Re: Umístění ordinace 27.05.2021 09:48
Odpověď na:
Re: Umístění ordinace 27.05.2021 07:11

Dobrý den,
projektová dokumentace je v přípravě. Rozměr modulu je 4,5 x 8,5 m. Moduly budou umístěny v prostoru určeném územním plánem. Celková plocha záboru bude cca 120 m2. V modulech budou umístěny dvě ordinace praktického lékaře se zázemím. Parkování je k dispozici v ulici Tyršova a na parkovišti v této ulici.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,
jaký další lékař tam bude, když jsou plánovány 2 ordinace? A z jakého důvodu jsou plánovány u dočasné stavby dvě ordinace, když je nutné řešit pouze přestěhování jednoho lékaře? 120 m2 je rozměr běžného středního rodinného domu.
Děkuji za odpověď.
M. Komárková
Michaela Kořenková
odpověď Re: Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 16:38
Odpověď na:
Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 07:15

Dobrý den,
náklady vzejdou z výběrového řízení. Investorem bude obec. Projekt bude realizován po získání potřebných povolení. Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru. Po přemístění ordinací bude s moduly naloženo dle aktuální situace a potřeb obce.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto, děkuji za odpověď. Mohl byste být prosím více konkrétní? Předpokládám, že alespoň rámcově má obec/zastupitelstvo představu o výši nákladů, prosím tedy o sdělení min/max Kč. Vydání příslušných povolení-správní řízení mají své zákonné lhůty, prosím tedy o doplnění informace (předpoklad půlroku, rok...). Chápu, že termín výstavby nového společenského centra bude záviset zejména na dostupnosti finančních zdrojů (případně na prioritách nového ZO), přesto, můžete prosím doplnit, zda se s ordinací PL počítá např. v první (nebo závěrečné) etapě a předpoklad její realizace je v termínu do? Co se týče modulů, v případě, že pro ně nebude využití v jiné části obce, zůstanou na pozemku v parku, je to tak? Děkuji. Michaela Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Umístění ordinace 31.05.2021 10:49
Odpověď na:
Re: Re: Umístění ordinace 27.05.2021 09:48

Dobrý den, pane místostarosto,
jaký další lékař tam bude, když jsou plánovány 2 ordinace? A z jakého důvodu jsou plánovány u dočasné stavby dvě ordinace, když je nutné řešit pouze přestěhování jednoho lékaře? 120 m2 je rozměr běžného středního rodinného domu.
Děkuji za odpověď.
M. Komárková

Dobrý den paní Komárková,
jedna ordinace je pro naše občany již nedostatečná. Kapacita současné lékařky je naplněna a přestává pokrývat zájem občanů o služby praktického lékaře. Proto je nutné zřídit dvě ordinace.
Tomáš Dvořák
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Výstavba ordinace PL 31.05.2021 11:11
Odpověď na:
Re: Re: Výstavba ordinace PL 27.05.2021 16:38

Dobrý den, pane místostarosto, děkuji za odpověď. Mohl byste být prosím více konkrétní? Předpokládám, že alespoň rámcově má obec/zastupitelstvo představu o výši nákladů, prosím tedy o sdělení min/max Kč. Vydání příslušných povolení-správní řízení mají své zákonné lhůty, prosím tedy o doplnění informace (předpoklad půlroku, rok...). Chápu, že termín výstavby nového společenského centra bude záviset zejména na dostupnosti finančních zdrojů (případně na prioritách nového ZO), přesto, můžete prosím doplnit, zda se s ordinací PL počítá např. v první (nebo závěrečné) etapě a předpoklad její realizace je v termínu do? Co se týče modulů, v případě, že pro ně nebude využití v jiné části obce, zůstanou na pozemku v parku, je to tak? Děkuji. Michaela Kořenková

Dobrý den paní inženýrko,
očekávaná cena mobilní stavby z výběrového řízení je cca 3,5 mil. Kč. Správní lhůty nejsou vymahatelné, správní řízení v praxi vykazují vysoký rozptyl vyřízení, proto termín nelze ani hrubě předpokládat. S vybudováním prostor pro lékaře v novém společenském centru je předpokládáno v jedné z prvních etap. Vzhledem k procedurální a finanční náročnosti projektu nejsou lhůty dokončení společenského centra stanoveny. Pro moduly bude nalezeno využití (např. pro bydlení na obecních pozemcích v ulici Manželů Starých), tedy není to tak, že zůstanou v parku.
Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Re: Re: Umístění ordinace 02.06.2021 21:29
Odpověď na:
Re: Umístění ordinace 27.05.2021 07:11

Dobrý den,
projektová dokumentace je v přípravě. Rozměr modulu je 4,5 x 8,5 m. Moduly budou umístěny v prostoru určeném územním plánem. Celková plocha záboru bude cca 120 m2. V modulech budou umístěny dvě ordinace praktického lékaře se zázemím. Parkování je k dispozici v ulici Tyršova a na parkovišti v této ulici.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,

ve výše uvedeném zápisu ze ZO je v bodě 10, schváleno vybudování ordinace pro dr. Ročňovou. O zřízení ordinace pro druhého lékaře není v zápise žádná zmínka. Na kterém ZO bylo zřízení ordinace pro dalšího lékaře projednáno a schváleno, jedná již obec s novým lékařem ?

V souvislosti s uvedeným parkováním v ulici Tyršova prosím o sdělení, zda obec plánuje zřízení semaforu na přechodu u zastávky Balkán a jak bude řešen příjezd a parkování vozů záchranné služby?
Při minulém pokusu o likvidaci parku výstavbou soukromého investora bylo parkování v Tyršové namítáno jako nevhodné a musela mu být stavebním úřadem udělena výjimka. Jedná obec o její udělení ?

V odpovědi Ing. Kořenkové píšete:
"Pro moduly bude nalezeno využití (např. pro bydlení na obecních pozemcích v ulici Manželů Starých)"
Není v tom případě logičtější přesunout ordinaci na tyto obecní pozemky, s bezproblémovým příjezdem a parkováním, v budoucnu tak ušetřit náklady na stěhování modulů a jediný park zachovat pro všechny občany obce ?

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Umístění ordinace 14.06.2021 14:23
Odpověď na:
Re: Re: Umístění ordinace 02.06.2021 21:29

Dobrý den, pane místostarosto,

ve výše uvedeném zápisu ze ZO je v bodě 10, schváleno vybudování ordinace pro dr. Ročňovou. O zřízení ordinace pro druhého lékaře není v zápise žádná zmínka. Na kterém ZO bylo zřízení ordinace pro dalšího lékaře projednáno a schváleno, jedná již obec s novým lékařem ?

V souvislosti s uvedeným parkováním v ulici Tyršova prosím o sdělení, zda obec plánuje zřízení semaforu na přechodu u zastávky Balkán a jak bude řešen příjezd a parkování vozů záchranné služby?
Při minulém pokusu o likvidaci parku výstavbou soukromého investora bylo parkování v Tyršové namítáno jako nevhodné a musela mu být stavebním úřadem udělena výjimka. Jedná obec o její udělení ?

V odpovědi Ing. Kořenkové píšete:
"Pro moduly bude nalezeno využití (např. pro bydlení na obecních pozemcích v ulici Manželů Starých)"
Není v tom případě logičtější přesunout ordinaci na tyto obecní pozemky, s bezproblémovým příjezdem a parkováním, v budoucnu tak ušetřit náklady na stěhování modulů a jediný park zachovat pro všechny občany obce ?

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den paní Urbánková,

smlouva bude i nadále pouze mezi obcí a MUDr. Ročňovou. Druhý lékař bude její smluvní kolega.

Semafor na přechodu u zastávky MHD Balkán obec neplánuje. Parkování vozidel záchranné služby bude řešeno stejně jako parkování vozidel záchranné služby u ordinace dětské lékařky.

Na parkování vodidel na parkovišti či jiných parkovacích místech neshledává obec nic nevhodného. Pokud bude stavební úřad výjimku požadovat, obec o ni zažádá.

Přesun ordinace do ulice Manželů Starých nebyl shledán jako nejvhodnější. Mezi priority při posuzování umístění ordinace patřila dostupnost pro seniory a nemobilní občany. Pro tyto naše občany by návštěva lékaře v okrajové části obce bez veřejné dopravy byla problémová. Dále obec nepovažuje za vhodné, aby byla zvyšována doprava v obytné zástavbě, kde jsou již nyní dopravní problémy.

K věci dodávám, že uvádíte nepravdivé informace. V minulosti mělo v parku dojít k výstavbě zdravotního zařízení pouze v rámci pozemku parc. č. 628/68, tedy žádná likvidace parku nebyla plánována.

Tomáš Dvořák
-neznámý-
odpověď Re: Re: Re: Re: Umístění ordinace 21.06.2021 11:59
Odpověď na:
Re: Re: Re: Umístění ordinace 14.06.2021 14:23

Dobrý den paní Urbánková,

smlouva bude i nadále pouze mezi obcí a MUDr. Ročňovou. Druhý lékař bude její smluvní kolega.

Semafor na přechodu u zastávky MHD Balkán obec neplánuje. Parkování vozidel záchranné služby bude řešeno stejně jako parkování vozidel záchranné služby u ordinace dětské lékařky.

Na parkování vodidel na parkovišti či jiných parkovacích místech neshledává obec nic nevhodného. Pokud bude stavební úřad výjimku požadovat, obec o ni zažádá.

Přesun ordinace do ulice Manželů Starých nebyl shledán jako nejvhodnější. Mezi priority při posuzování umístění ordinace patřila dostupnost pro seniory a nemobilní občany. Pro tyto naše občany by návštěva lékaře v okrajové části obce bez veřejné dopravy byla problémová. Dále obec nepovažuje za vhodné, aby byla zvyšována doprava v obytné zástavbě, kde jsou již nyní dopravní problémy.

K věci dodávám, že uvádíte nepravdivé informace. V minulosti mělo v parku dojít k výstavbě zdravotního zařízení pouze v rámci pozemku parc. č. 628/68, tedy žádná likvidace parku nebyla plánována.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,

pokud obec buduje ordinaci pro dalšího lékaře na své náklady, zcela jistě se to obce týká a ZO by tuto skutečnost mělo projednat.
Zřízení semaforu u zastávky Balkán by měla obec zvážit. Přecházet v těchto místech je adrenalinová záležitost, semafor jistě ocení nejen návštěvníci lékaře.

Nevím, jaké nepravdivé informace máte na mysli. Park má hodnotu jako celek, stavební zásah plánovaného rozsahu, dle Vašich slov "pouze" na parc. č. 628/68 (jehož oddělení z celkové plochy parku,
v rozporu se svým slibem a bez vědomí tehdejšího zastupitelstva, prosadil pan starosta), by celistvost parku prostě zničil. Stejně jako současná výstavba modulů, byť prezentována jako výstavba dočasná, podobu parku nevratně poškodí.
Bohužel, zdá se, že obec nemá zájem park ve své celistvosti zachovat, je-li hlavním důvodem lukrativita pozemku se můžeme jenom domnívat.

Z.Urbánková

Michaela Kořenková
odpověď Dřevěný stánek na Balkáně 19.07.2021 15:26

Dobrý den,
za parkovištěm u Nové Hospody na pozemku přiléhajícímu k bývalému autoservisu vyrostl o víkendu větší dřevěný stánek. Prosím o informaci, komu stánek patří a k jakému účelu bude využíván. Děkuji. Michaela Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Dřevěný stánek na Balkáně 28.07.2021 09:55
Odpověď na:
Dřevěný stánek na Balkáně 19.07.2021 15:26

Dobrý den,
za parkovištěm u Nové Hospody na pozemku přiléhajícímu k bývalému autoservisu vyrostl o víkendu větší dřevěný stánek. Prosím o informaci, komu stánek patří a k jakému účelu bude využíván. Děkuji. Michaela Kořenková

Dobrý den,
stánek patří jednomu z prodávajících na farmářských trzích. Ve stánku se nachází zázemí farmářských trhů a občerstvení.
Tomáš Dvořák
Michaela Kořenková
odpověď Re: Re: Dřevěný stánek na Balkáně 10.08.2021 17:29
Odpověď na:
Re: Dřevěný stánek na Balkáně 28.07.2021 09:55

Dobrý den,
stánek patří jednomu z prodávajících na farmářských trzích. Ve stánku se nachází zázemí farmářských trhů a občerstvení.
Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku. Děkuji za odpověď. Mám tomu rozumět tak, že stánek byl v místě instalován v rámci smlouvy s provozovatelem trhů nebo se jedná o samostatnou smlouvu s tímto konkrétním provozovatelem stánku? Děkuji. M. Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Dřevěný stánek na Balkáně 11.08.2021 11:49
Odpověď na:
Re: Re: Dřevěný stánek na Balkáně 10.08.2021 17:29

Dobrý den, pane Dvořáku. Děkuji za odpověď. Mám tomu rozumět tak, že stánek byl v místě instalován v rámci smlouvy s provozovatelem trhů nebo se jedná o samostatnou smlouvu s tímto konkrétním provozovatelem stánku? Děkuji. M. Kořenková

Dobrý den paní inženýrko,
stánek je umístěn v rámci smlouvy s provozovatelem trhů.
Tomáš Dvořák
Michaela Kořenková
odpověď Pronájem budovy č.p.391 17.06.2022 16:39

Dobrý den, ke zveřejněnému záměru na pronájem prostor o ploše 350m2 v objektu č.p.391 (Nová hospoda) se chci zeptat, z jakého důvodu není možné tyto prostory využít pro ordinaci praktického lékaře namísto plánované výstavby 3 bloků dřevostaveb v parku Svornosti (na Balkáně). Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Pronájem budovy č.p.391 20.06.2022 09:58
Odpověď na:
Pronájem budovy č.p.391 17.06.2022 16:39

Dobrý den, ke zveřejněnému záměru na pronájem prostor o ploše 350m2 v objektu č.p.391 (Nová hospoda) se chci zeptat, z jakého důvodu není možné tyto prostory využít pro ordinaci praktického lékaře namísto plánované výstavby 3 bloků dřevostaveb v parku Svornosti (na Balkáně). Kořenková

Dobrý den,
budoucí stálá ordinace praktického lékaře bude umístěna v prostorách plánovaného nového společenského centra obce. Toto nové společenské centrum bude umístěno na ploše, kde se nachází budova čp. 391, která bude z důvodu výstavby společenského centra zbourána. Pokud by tedy byla v současnosti ordinace přemístěna do prostor budovy čp. 391, musela by být před zahájením stavebních prací ordinace opět přestěhována jinam.
Tomáš Dvořák
Zuzana Urbánková
odpověď Umístění ordinace 10.07.2022 23:21

Dobrý den, pane místostarosto,


v diskuzi výše, k výstavbě ordinace v parku „Balkán“, uvádíte :

"Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru"

Proč není ve „stavebním povolení“ stavba modulů uvedena jako stavba dočasná ?

"S vybudováním prostor pro lékaře v novém společenském centru je předpokládáno v jedné z prvních etap".

Je-li výstavba centra plánována etapově, proč trvá obec na znehodnocení parku a moduly nepostaví
v části prostor, které budou zastavěny v poslední etapě?

V Dostavníku č. 4a5/2022 k přestavbě budovy č.13 ( bývalý Narex) je uvedeno:

Do té doby bude paní doktorka působit v náhradních prostorách. Náhradní prostory budou řešeny v rámci nové stavby čp. 13 nebo jinde tak, aby zůstaly našim občanům co nejlépe dostupné. Již proběhla demolice zadní budovy. Byly vybudovány základy nové budovy. V současnosti probíhá budování hrubé stavby.

S ordinací se přece původně počítalo v rámci nové výstavby č.13. Proč ta změna ?

Na posledním ZO 1.7.22, bod 14) byla odsouhlasena smlouva na pronájem budovy 391 (Nová hospoda), předpokládám, že na dobu neurčitou, jak bylo uvedeno ve vypsaném záměru k pronájmu.

Jsou noví nájemci seznámeni s plánem obce pronajatou budovu čp. 391 bourat v první etapě?

"Vzhledem k procedurální a finanční náročnosti projektu nejsou lhůty dokončení společenského centra stanoveny".

V Dostavníku č.6/2020 je uvedena předpokládaná výše nákladů nového centra ( na místě Nové hospody ) 200 milionů korun, předpokládám, že současná doba náklady výrazně navýší.

Má obec zpracovanou analýzu nákladů a je výstavba centra v souladu s finančními možnostmi obce?


Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Umístění ordinace 25.07.2022 08:56
Odpověď na:
Umístění ordinace 10.07.2022 23:21

Dobrý den, pane místostarosto,


v diskuzi výše, k výstavbě ordinace v parku „Balkán“, uvádíte :

"Moduly budou na místě do doby výstavby prostor pro ordinace v novém společenském centru"

Proč není ve „stavebním povolení“ stavba modulů uvedena jako stavba dočasná ?

"S vybudováním prostor pro lékaře v novém společenském centru je předpokládáno v jedné z prvních etap".

Je-li výstavba centra plánována etapově, proč trvá obec na znehodnocení parku a moduly nepostaví
v části prostor, které budou zastavěny v poslední etapě?

V Dostavníku č. 4a5/2022 k přestavbě budovy č.13 ( bývalý Narex) je uvedeno:

Do té doby bude paní doktorka působit v náhradních prostorách. Náhradní prostory budou řešeny v rámci nové stavby čp. 13 nebo jinde tak, aby zůstaly našim občanům co nejlépe dostupné. Již proběhla demolice zadní budovy. Byly vybudovány základy nové budovy. V současnosti probíhá budování hrubé stavby.

S ordinací se přece původně počítalo v rámci nové výstavby č.13. Proč ta změna ?

Na posledním ZO 1.7.22, bod 14) byla odsouhlasena smlouva na pronájem budovy 391 (Nová hospoda), předpokládám, že na dobu neurčitou, jak bylo uvedeno ve vypsaném záměru k pronájmu.

Jsou noví nájemci seznámeni s plánem obce pronajatou budovu čp. 391 bourat v první etapě?

"Vzhledem k procedurální a finanční náročnosti projektu nejsou lhůty dokončení společenského centra stanoveny".

V Dostavníku č.6/2020 je uvedena předpokládaná výše nákladů nového centra ( na místě Nové hospody ) 200 milionů korun, předpokládám, že současná doba náklady výrazně navýší.

Má obec zpracovanou analýzu nákladů a je výstavba centra v souladu s finančními možnostmi obce?


Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

v případě, že je majitel pozemku a stavebník totožný, stavební povolení neřeší, zda je stavba dočasná či trvalá. Ke znehodnocení parku nedojde. Umisťovat ordinaci lékaře v místě, kde bude probíhat stavební ruch, není z mnoha hledisek vhodné (hluk, prach, bezpečnost atd.). Dočasné umístění ordinace v prostorách mimo čp. 13 je více ekonomické (nižší náklady při současné stavbě obou budov čp. 13, odpadají náklady na přestavbu prostor po přemístění ordinace z čp. do nových prostor v plánovaném centru). Noví nájemci čp. 391 jsou se situací seznámeni. Vzhledem k finanční a časové náročnosti akce se situace vyhodnocuje průběžně. Investice reps. výstavba bude prováděna postupně dle finančních možností obce v závislosti na všech faktorech (např. dotace) tak, aby nebylo narušeno finanční zdraví obce.

Tomáš Dvořák
Zuzana Urbánková
odpověď Re: Re: Umístění ordinace 02.08.2022 23:03
Odpověď na:
Re: Umístění ordinace 25.07.2022 08:56

Dobrý den,

v případě, že je majitel pozemku a stavebník totožný, stavební povolení neřeší, zda je stavba dočasná či trvalá. Ke znehodnocení parku nedojde. Umisťovat ordinaci lékaře v místě, kde bude probíhat stavební ruch, není z mnoha hledisek vhodné (hluk, prach, bezpečnost atd.). Dočasné umístění ordinace v prostorách mimo čp. 13 je více ekonomické (nižší náklady při současné stavbě obou budov čp. 13, odpadají náklady na přestavbu prostor po přemístění ordinace z čp. do nových prostor v plánovaném centru). Noví nájemci čp. 391 jsou se situací seznámeni. Vzhledem k finanční a časové náročnosti akce se situace vyhodnocuje průběžně. Investice reps. výstavba bude prováděna postupně dle finančních možností obce v závislosti na všech faktorech (např. dotace) tak, aby nebylo narušeno finanční zdraví obce.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,

mohl byste prosím odpovědět, proč dočasnost stavby není ve stavebním povolení uvedena?

Vaše poněkud svérázná odpověď k důvěryhodnosti záměru příliš nepřispívá. Jako stavebník jistě víte, že nevyplývá-li "dočasnost" stavby přímo ze zákona, stavební úřad omezí dobu trvání stavby na základě žádosti stavebníka a to bez ohledu na vlastnictví pozemku. Žádala obec stavební úřad o vyznačení dočasnosti stavby, pokud ano a SÚ žádost zamítl, jaký uvedl důvod?

Pořízení a výstavba 3 buněk určených pro provoz ordinací vyjde obec na více než čtyři a půl milionu korun. Píšete, že dočasné umístění ordinace v prostorách mimo čp. 13 je více ekonomické. Můžete uveřejnit finanční analýzu, která ekonomiku výstavby buněk v parku potvrzuje ?

Pokud výstavba kulturního centra v závislosti na všech faktorech nebude realizována, bude lékařka přestěhována zpět do budovy č.13 (Narex), jak bylo původně zamýšleno?


Děkuji
Z.Urbánková