Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Školská rada


Počet členů školské rady při ZŠ Šestajovice je zřizovatelem stanoven na 6 členů.

Členové jmenovaní zřizovatelem
Mgr. Helena Černochová
Ing. Roman Netušil

Členové volení zákonnými zástupci žáků
Ing. Jana Šubrtová
Ing. Lenka Ženíšková

Členové volení pedagogickými pracovníky
Mgr. Milota Pelánová
Mgr. Alena Zachariášová

Přílohy