Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

15.01.2015

Druhy odpadů

Způsob svozu odpadů

druh odpadu

způsob svozu

směsný komunální odpad

svoz z nádob od domu

papír

svoz pytlů od domu, kontejner u budovy OÚ

plasty

svoz pytlů od domu, kontejner u budovy OÚ

sklo

kontejnery u budovy OÚ, ZŠ, autobusová zastávka Balkán

nápojové kartony

kontejnery u budovy OÚ, ZŠ, autobusová zastávka Balkán

bioodpad

svoz z nádob od domu, sběrný dvůr

elektroodpad

ZŠ, hasiči

drobný elelktroodpad

kontejnery u budovy OÚ, autobusová zastávka Balkán

zářivky

kancelář Czech POINT

tonery

kancelář Czech POINT

textil

kontejner u budovy OÚ

 

Některé uvedené odpady a další druhy odpadů lze odevzdávat ve sběrném dvoře Úvaly.

Přílohy