Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

15.01.2015

Druhy odpadů

Způsob svozu odpadů

druh odpadu

způsob svozu

směsný komunální odpad

svoz z nádob od domu

papír

svoz pytlů od domu, podzemní kontejnery před budovou OÚ,

autobusová zastávka Balkán a nám. 9. května

plasty

svoz pytlů od domu, podzemní kontejnery před budovou OÚ,

autobusová zastávka Balkán a nám. 9. května

sklo

podzemní kontejnery před budovou OÚ, autobusová zastávka Balkán

a nám. 9. května

nápojové kartony

kontejnery za budovou OÚ

bioodpad

svoz z nádob od domu, sběrný dvůr

elektroodpad

ZŠ, nádvoří hasičské zbrojnice

drobný elelktroodpad

kontejnery za budovou OÚ

zářivky

kancelář Czech POINT

tonery

kancelář Czech POINT

textil

kontejner za budovou OÚ

kuchyňský olej

nádoba za budovou OÚ


Stanoviště pro zvláštní sběrné náboby dle čl. 3 odst. 2 OZV obce Šestajovice č. 2/22019:
ulice Husova v budově obecního úřadu, ulice Husova před budovou obecního úřadu, ulice Želivského za budovou obecního úřadu, ulice Revoluční u autobusové zastávky Balkán, náměstí 9. května, ulice Pražská a ulice Komenského v areálu bytových domů.

Přílohy