Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

15.01.2015

Bioodpad


Možnosti nakládání s bioodpadem:

  • předání do sběrného dvora
  • uzavření smlouvy o svozu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  • využití kompostéru od obce do bezplatné výpůjčky

______________________________________________________________________________

Informace o svozu bioodpadu

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. nabízí občanům naší obce plošný nádobový svoz bioodpadu. Na výběr je mezi 120 L a 240 L nádobou. Nádoby mají na obou bočních stěnách větrací otvory, které umožňují přístup vzduchu, redukci plynů a následného zápachu. Svoz probíhá od dubna do konce listopadu, vždy ve stejný, předem stanovený den, 1 x za 14 dní.

Cena za svoz 120L nádoby    882 Kč/celá sezóna, bez DPH

Cena za svoz 240L nádoby    1.440 Kč/celá sezóna, bez DPH

V případě zájmu o uzavření smlouvy nebo o další informace se obracejte na kontaktní osobu: Bc. Petra Klučinová, tel. 737 693 475, email: petra.klucinova@ave.cz.


Po uzavření smlouvy budou nádoby po předchozí domluvě se zaměstnancem technických služeb na tel. 608 874 199 k vyzvednutí ve sběrném dvoře. Nádoby jsou firmou AVE CZ propůjčovány občanům ZDARMA.

Pokud Vám nebyla řádně označená nádoba na bioodpad ve svozovém termínu vyvezena, je možné svoz reklamovat na tel. 606 685 921, p. Bayer.

______________________________________________________________________________

Bezplatná výpůjčka kompostéru od obce

Na bezplatnou výpůjčku mají nárok občané s trvalým pobytem v obci Šestajovice. K dispozici je 650 kusů kompostérů. Nárok je vždy na 1 kus kompostéru na číslo popisné. Kompostér je možné získat k rodinnému domu (tedy ne k bytovému domu, řadovému domu, dvojdomu nebo trojdomu). Kompostéry budou poskytovány do vydání zásob.


 

Co do bioodpadu patří

Odpad ze zahrad občanů, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů, drny, spadané ovoce.


Co do bioodpadu nepatří

Obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad (beton, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod. jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.