Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

26.09.2012

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Obcí Šestajovice a jejím úřadem podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Přílohy