Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Představitelé zastupitelstva

Jméno Kadidát Funkce
Roman Hrdlicstarosta SNK starosta, jednatel technických služeb obce
tel.: 724 191 249
email: starosta@sestajovice.cz
Tomáš Dvořákmístostarosta SNK zastupitel, zástupce starosty, osoba pověřená vedením obecní policie
tel.: 724 963 162
email: mistostarosta@sestajovice.cz
Mgr. Helena Černochová SNK zastupitelka, členka školského výboru
Bc. Zuzana Hanušová, DiS.SNKzastupitelka, předsedkyně školského výboru, členka školské rady
email: hanusova.zuzana@email.cz
Marek Hrdlic SNK zastupitel, předseda stavebního výboru
Ing. Pavel Jirka
SNK
zastupitel, člen finančního výboru
Ing. Martin LiškaSNK zastupitel, předseda kontrolního výboru
Ing. Roman Netušil
SNKzastupitel, člen finančního a stavebního výboru
Ing. Kateřina Srnská
SNK zastupitelka, předsedkyně finančního výboru
Ing. Petr Škarka
ODS zastupitel, člen kontrolního výboru a školské rady
Mgr. Martin Šubert
SNK
Zastupitel, člen kontrolního a školského výboru