Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Členové zastupitelstva

Jméno Kadidát Funkce
Roman Hrdlicstarosta SNK starosta, jednatel technických služeb obce
tel.: 724 191 249
email: starosta@sestajovice.cz
Bc. Tomáš Dvořákmístostarosta SNK zastupitel, zástupce starosty, osoba pověřená vedením obecní policie
tel.: 724 963 162
email: mistostarosta@sestajovice.cz
Mgr. Helena Černochová SNK zastupitelka, členka školského výboru
Marek Hrdlic SNK zastupitel, předseda stavebního výboru
Ing. Pavel Jirka
SNK
zastupitel, člen finančního výboru
Ing. Martin LiškaSNK zastupitel, předseda kontrolního výboru
Ing. Roman Netušil
SNKzastupitel, člen finančního a stavebního výboru
Jaroslav Procházka
SNK
zastupitel
Ing. Kateřina Srnská
SNK zastupitelka, předsedkyně finančního výboru
Ing. Petr Škarka
ODS zastupitel, člen kontrolního výboru a školské rady
Mgr. Martin Šubert
SNK
Zastupitel, člen kontrolního a školského výboru