Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Členové zastupitelstva

Jméno Kadidát Funkce
Roman Hrdlicstarosta SNK starosta, jednatel technických služeb obce
tel.: 724 191 249
email: starosta@sestajovice.cz
Ing. Tomáš DvořákDvořák Tomáš SNK zástupce starosty, osoba pověřená vedením obecní policie
tel.: 724 963 162
email: mistostarosta@sestajovice.cz
Mgr. Helena Černochová SNK členka školského výboru a školské rady
Marek Hrdlic SNK předseda stavebního výboru
Ing. Pavel Jirka
SNK
člen finančního výboru
Ing. Martin LiškaSNK předseda kontrolního výboru
Ing. Roman Netušil
SNKčlen finančního, stavebního a školského výboru
Jaroslav Procházka
SNK

Ing. Kateřina Srnská
SNK předsedkyně finančního výboru
Ing. Petr Škarka
ODS člen kontrolního výboru a předseda školské rady
Mgr. Martin Šubert
SNK
člen kontrolního a školského výboru