Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Představitelé zastupitelstva

Jméno Kadidát Funkce
Roman Hrdlicstarosta SNK starosta
tel.: 724 191 249
email: starosta@sestajovice.cz
Mgr. Helena Černochová SNK zastupitelka, členka školského výboru

Tomáš Dvořákmístostarosta SNK zastupitel, zástupce starosty,
tel.: 724 963 162
email: mistostarosta@sestajovice.cz
Bc. Zuzana Hanušová, DiS. SNK zastupitelka, předsedkyně školského výboru
Marek Hrdlic SNK zastupitel, předseda stavebního výboru

Ing. Pavel Jirka
SNK
zastupitel, člen finančního výboru

Ing. Martin LiškaSNK zastupitel, předseda kontrolního výboru

Josef Macášek
SNKzastupitel
Ing. Roman Netušil
SNKzastupitel, člen finančního výboru a školské rady ZŠ

Jaroslav Procházka
SNKzastupitel
Ing. Kateřina Srnská
SNK zastupitelka, předsedkyně finančního výboru

Ing. Petr Škarka
ODS zastupitel, člen školského výboru

Petr Velek
SNK zastupitel, člen kontrolního výboru