Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Představitelé zastupitelstva

Jméno Kadidát Funkce
Roman Hrdlicstarosta SNK starosta, jednatel technických služeb obce
tel.: 724 191 249
email: starosta@sestajovice.cz
Tomáš Dvořákmístostarosta SNK zastupitel, zástupce starosty, osoba pověřená vedením obecní policie
tel.: 724 963 162
email: mistostarosta@sestajovice.cz
Mgr. Helena Černochová SNK zastupitelka, členka školského výboru
Bc. Zuzana Hanušová, DiS.SNKzastupitelka, předsedkyně školského výboru, členka školské rady
Marek Hrdlic SNK zastupitel, předseda stavebního výboru

Ing. Pavel Jirka
SNK
zastupitel, člen finančního výboru

Ing. Martin LiškaSNK zastupitel, předseda kontrolního výboru

Ing. Roman Netušil
SNKzastupitel, člen finančního a stavebního výboru
Ing. Kateřina Srnská
SNK zastupitelka, předsedkyně finančního výboru

Ing. Petr Škarka
ODS zastupitel, člen kontrolního výboru a školské rady

Mgr. Martin Šubert
SNK
Zastupitel, člen kontrolního a školského výboru