Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Úřední deska

Aktuální vývěska | Archiv: 2017

Archiv 2017

vyvěšeno: 30.10.2017
sejmuto po: 15.11.2017
OÚ Šestajovice
Zápis ze zasedání ZO Šestajovice
přílohy:
vyvěšeno: 25.10.2017
sejmuto po: 09.11.2017
MěÚ Brandýs n/L - St. Boleslav
Opatření obecné povahy Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
přílohy:
vyvěšeno: 21.10.2017
sejmuto po: 06.11.2017
OÚ Šestajovice
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1 v obci Šestajovice
přílohy:
vyvěšeno: 21.10.2017
sejmuto po: 06.11.2017
OÚ Šestajovice
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 2 v obci Šestajovice
přílohy:
vyvěšeno: 16.10.2017
sejmuto po: 31.10.2017
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o zahájení řízenío vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00
přílohy:
vyvěšeno: 16.10.2017
sejmuto po: 25.10.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 16.10.2017
sejmuto po: 31.10.2017
MěÚ Úvaly
Sdělení, seznámení s podklady rozhodnutí
přílohy:
vyvěšeno: 04.10.2017
sejmuto po: 23.10.2017
OÚ Šestajovice
VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
přílohy:
vyvěšeno: 02.10.2017
sejmuto po: 13.11.2017
Magistrát hl. m. Prahy
Veřejná vyhláška - aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 25.09.2017
sejmuto po: 23.10.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
přílohy:
vyvěšeno: 25.09.2017
sejmuto po: 23.10.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
přílohy:
vyvěšeno: 18.09.2017
sejmuto po: 15.11.2017
ČEZ Distribuce, a.s.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
přílohy:
vyvěšeno: 15.09.2017
sejmuto po: 02.10.2017
Ministerstvo zemědělství
Návrh opatření obecné povahy
přílohy:
vyvěšeno: 04.09.2017
sejmuto po: 23.10.2017
OÚ Šestajovice
VOLBY - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
přílohy:
vyvěšeno: 31.08.2017
sejmuto po: 15.09.2017
OÚ Šestajovice
Zápis ze zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 30.08.2017
sejmuto po: 18.09.2017
OÚ Šestajovice
Oznámení záměru prodat pozemky v majetku obce.
přílohy:
vyvěšeno: 21.08.2017
sejmuto po: 30.08.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 16.08.2017
sejmuto po: 23.10.2017
OÚ Šestajovice
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - Stanovení počtu členů OVK
přílohy:
vyvěšeno: 18.07.2017
sejmuto po: 02.08.2017
OÚ Šestajovice
Rozhodnutí o umístění stavby
přílohy:
vyvěšeno: 11.07.2017
sejmuto po: 27.07.2017
OÚ Šestajovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
přílohy:
vyvěšeno: 10.07.2017
sejmuto po: 31.08.2017
OÚ Šestajovice
Oznámení o vypsání výběrového řízení na pracovní pozici strážník obecní policie.
přílohy:
vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto po: 20.09.2017
Státní pozemkový úřad
Oznámení o zamýšleném převodu
přílohy:
vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto po: 30.06.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
přílohy:
vyvěšeno: 14.06.2017
sejmuto po: 10.07.2017
OÚ Šestajovice
Návrh závěrečného účtu obce Šestajovice za rok 2016
přílohy:
vyvěšeno: 07.06.2017
sejmuto po: 01.07.2017
OÚ Šestajovice
Dotatek č. 1 k OZV č. 3/2016
přílohy:
vyvěšeno: 31.05.2017
sejmuto po: 15.06.2017
OÚ Šestajovice
Zápis ze zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 30.05.2017
sejmuto po: 15.06.2017
OÚ Šestajovice
Oznámení záměru pronajmout pozemek pč. 943
přílohy:
vyvěšeno: 30.05.2017
sejmuto po: 31.08.2017
OÚ Šestajovice
Vyhlášení grantového programu 2017
přílohy:
vyvěšeno: 23.05.2017
sejmuto po: 30.05.2017
OÚ Šestajovice
Upozornění pro včelaře!
přílohy:
vyvěšeno: 19.05.2017
sejmuto po: 05.06.2017
OÚ Šestajovice
Zápis ze zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 19.05.2017
sejmuto po: 30.05.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 10.05.2017
sejmuto po: 19.05.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto po: 17.05.2017
Magistrát hl.m. Prahy
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP s.ú. hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto po: 17.05.2017
Magistrát hl.m. Prahy
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP s.ú. hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto po: 17.05.2017
Magistrát hl.m. Prahy
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 a Z 2794/00 ze skupiny celoměstsky významných změn ÚP s.ú. hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto po: 17.05.2017
Magistrát hl.m. Prahy
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 ÚP s.ú. hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto po: 29.05.2017
FÚ pro Středočeský kraj
Oznámení o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů (Daň z nemovitých věcí)
přílohy:
vyvěšeno: 18.04.2017
sejmuto po: 20.06.2017
OÚ Šestajovice
Výzva k odstranění vozidla nezpůsobilého provozu
přílohy:
vyvěšeno: 30.03.2017
sejmuto po: 15.04.2017
OÚ Šestajovice
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 uzavřená obcemi
přílohy:
vyvěšeno: 25.03.2017
sejmuto po: 24.04.2017
Hlavní město Praha
Veřejná vyhláška - oznámení
přílohy:
vyvěšeno: 23.03.2017
sejmuto po: 23.04.2017
OÚ Šestajovice
Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Šestajovice
přílohy:
vyvěšeno: 22.03.2017
sejmuto po: 04.05.2017
MŠ Šestajovice
Zápis dětí do MŠ
přílohy:
vyvěšeno: 09.03.2017
sejmuto po: 26.04.2017
Magistrát hl.m. Prahy
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚPSÚ HMP
přílohy:
vyvěšeno: 07.03.2017
sejmuto po: 22.03.2017
MěÚ Úvaly
Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením
přílohy:
vyvěšeno: 07.03.2017
sejmuto po: 07.09.2017
ÚZSVM
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámmý vlastník)
přílohy:
vyvěšeno: 21.02.2017
sejmuto po: 22.03.2017
Magistrát hl.m. Prahy
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR HMP
přílohy:
vyvěšeno: 13.02.2017
sejmuto po: 28.02.2017
OÚ Šestajovice
Veřejná vyhláška, OOP k odchylnému postupu pro usmrcování kormorána velkého
přílohy:
vyvěšeno: 06.02.2017
sejmuto po: 21.02.2017
OÚ Šestajovice
Zápis ze zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 06.02.2017
sejmuto po: 06.03.2017
Magistrát hl.m. Prahy
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 02.02.2017
sejmuto po: 28.02.2017
OÚ Šestajovice
Obecně závazná vyhláška obce Šestajovice č. 1/2017
přílohy:
vyvěšeno: 24.01.2017
sejmuto po: 02.02.2017
OÚ Šestajovice
Pozvánka na zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 12.01.2017
sejmuto po: 27.01.2017
OÚ Jirny
Projednání a vystavení návrhu zadání ÚP Jirny
přílohy:
vyvěšeno: 12.01.2017
sejmuto po: 27.01.2017
MěÚ Úvaly
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením
přílohy:
vyvěšeno: 09.01.2017
sejmuto po: 08.02.2017
OÚ Šestajovice
Nařízení Státní veterinární správy
přílohy: