Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Úřední deska

vyvěšeno: 10.02.2020
sejmuto po: 18.03.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP hl. m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 10.02.2020
sejmuto po: 18.03.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP hl. m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 27.01.2020
sejmuto po: 28.02.2020
OÚ Šestajovice
Vyhlášení nálezu
přílohy:
vyvěšeno: 22.01.2020
sejmuto po: 10.03.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚP hl. m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 15.01.2020
sejmuto po: 31.01.2021
OÚ Šestajovice
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2020, Střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 a Závěrečného účtu 2020
přílohy:
vyvěšeno: 15.01.2020
sejmuto po: 31.01.2021
OÚ Šestajovice
Oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření 2020
přílohy:
vyvěšeno: 07.01.2020
sejmuto po: 20.02.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto po: 31.12.2023
OÚ Šestajovice
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
přílohy:
vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto po: 31.12.2020
OÚ Šestajovice
Schválený rozpočet na rok 2020
přílohy:
vyvěšeno: 18.12.2019
sejmuto po: 19.02.2020
OÚ Šestajovice
Výzva k odstranění silničního vozidla nezpůsobilého k provozu
přílohy:
vyvěšeno: 23.10.2019
sejmuto po: 31.03.2020
ÚZSVM
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
přílohy:
vyvěšeno: 08.10.2019
sejmuto po: 31.03.2020
SŽDC
Oznámení o průběhu geodetických prací v rámci projektzu VRT Praha Běchovice - Poříčany
přílohy:
vyvěšeno: 04.10.2019
sejmuto po: 23.09.2022
OÚ Šestajovice
Vyhlášení nálezu
přílohy:
vyvěšeno: 24.05.2019
sejmuto po: 25.05.2021
OÚ Šestajovice
Vyhlášení nálezu
přílohy:
vyvěšeno: 09.05.2019
sejmuto po: 30.06.2020
OÚ Šestajovice
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Šestajovice za rok 2018
přílohy:
vyvěšeno: 16.11.2017
sejmuto po: 17.11.2020
OÚ Šestajovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice
přílohy: