Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Úřední deska

vyvěšeno: 12.12.2019
sejmuto po: 13.01.2020
TS obce Šestajovice spol. s r.o.
Výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2020
přílohy:
vyvěšeno: 12.12.2019
sejmuto po: 13.01.2020
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy
přílohy:
vyvěšeno: 12.12.2019
sejmuto po: 30.12.2019
KÚ Středočeského kraje
Rozhodnutí o odvolání
přílohy:
vyvěšeno: 05.12.2019
sejmuto po: 17.12.2019
OÚ Šestajovice
Pozvánka na zasedání ZO
přílohy:
vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto po: 21.01.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto po: 15.01.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 ÚP hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto po: 15.01.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 ÚP hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 03.12.2019
sejmuto po: 04.02.2020
OÚ Šestajovice
Výzva k odstranění vozidla nezpůsobilého k provozu, ul. Běchovická
přílohy:
vyvěšeno: 29.11.2019
sejmuto po: 16.01.2020
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/20 ÚP hl.m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto po: 27.12.2019
OÚ Šestajovice
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
přílohy:
vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto po: 27.12.2019
OÚ Šestajovice
Návrh rozpočtu na rok 2020
přílohy:
vyvěšeno: 29.10.2019
sejmuto po: 31.12.2019
OÚ Šestajovice
Obecně závazná vyhláška
přílohy:
vyvěšeno: 23.10.2019
sejmuto po: 31.03.2020
ÚZSVM
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
přílohy:
vyvěšeno: 08.10.2019
sejmuto po: 31.03.2020
SŽDC
Oznámení o průběhu geodetických prací v rámci projektzu VRT Praha Běchovice - Poříčany
přílohy:
vyvěšeno: 04.10.2019
sejmuto po: 23.09.2022
OÚ Šestajovice
Vyhlášení nálezu
přílohy:
vyvěšeno: 23.09.2019
sejmuto po: 31.12.2019
ČEZ Distribuce, a.s.
UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
přílohy:
vyvěšeno: 03.09.2019
sejmuto po: 31.12.2019
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy
přílohy:
vyvěšeno: 24.05.2019
sejmuto po: 25.05.2021
OÚ Šestajovice
Vyhlášení nálezu
přílohy:
vyvěšeno: 09.05.2019
sejmuto po: 30.06.2020
OÚ Šestajovice
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Šestajovice za rok 2018
přílohy:
vyvěšeno: 14.12.2018
sejmuto po: 18.12.2019
OÚ Šestajovice
Rozpočet na rok 2019
přílohy:
vyvěšeno: 16.11.2017
sejmuto po: 17.11.2020
OÚ Šestajovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice
přílohy: