Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Úřední deska

vyvěšeno: 17.04.2019
sejmuto po: 17.05.2019
Ministerstvo vnitra ČR
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
přílohy:
vyvěšeno: 17.04.2019
sejmuto po: 11.05.2019
OÚ Šestajovice
Návrh závěrečného účtu Šestajovice za rok 2018
přílohy:
vyvěšeno: 11.04.2019
sejmuto po: 13.05.2019
Statutární město Kladno
Oznámení o vyměření místního poplatku
přílohy:
vyvěšeno: 10.04.2019
sejmuto po: 14.06.2019
KHS Středočeského kraje
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
přílohy:
vyvěšeno: 10.04.2019
sejmuto po: 27.05.2019
Magistrát hl. m. Prahy
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav U 0954/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, u 1306/02 ÚP hl. m. Prahy
přílohy:
vyvěšeno: 09.04.2019
sejmuto po: 27.05.2019
OÚ Šestajovice
VOLBY - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
přílohy:
vyvěšeno: 09.04.2019
sejmuto po: 09.05.2019
Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy
přílohy:
vyvěšeno: 27.03.2019
sejmuto po: 30.06.2019
ÚZSVM
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
přílohy:
vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto po: 27.05.2019
OÚ Šestajovice
VOLBY - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
přílohy:
vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto po: 23.04.2019
KÚ Středočeského kraje
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šestajovice za rok 2018
přílohy:
vyvěšeno: 31.01.2019
sejmuto po: 01.01.3000
OÚ Šestajovice
Oznámení záměru pronajmout část pozemku
přílohy:
vyvěšeno: 14.12.2018
sejmuto po: 18.12.2019
OÚ Šestajovice
Rozpočet na rok 2019
přílohy:
vyvěšeno: 16.11.2017
sejmuto po: 17.11.2020
OÚ Šestajovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice
přílohy: