Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Úřední deska

vyvěšeno: 09.07.2018
sejmuto po: 31.07.2018
OÚ Šestajovice
Oznámení záměru pronajmout prostory hasičské zbrojnice
přílohy:
vyvěšeno: 29.06.2018
sejmuto po: 24.08.2018
KHS Středočeského kraje
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018
přílohy:
vyvěšeno: 28.06.2018
sejmuto po: 30.07.2018
TS obce Šestajovice spol. s r.o.
Zápis z jednání valné hromady
přílohy:
vyvěšeno: 20.06.2018
sejmuto po: 31.08.2018
OÚ Šestajovice
Oznámení o jmenování Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
přílohy:
vyvěšeno: 19.06.2018
sejmuto po: 31.12.2018
ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
přílohy:
vyvěšeno: 11.06.2018
sejmuto po: 27.07.2018
OÚ Šestajovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů návrhu UP HMP na udržitelný rozvoj území
přílohy:
vyvěšeno: 04.06.2018
sejmuto po: 20.07.2018
OÚ Šestajovice
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP ŠESTAJOVICE
přílohy:
vyvěšeno: 24.05.2018
sejmuto po: 30.07.2018
OÚ Šestajovice
Návrh závěrečného účtu obce 2017
přílohy:
vyvěšeno: 18.12.2017
sejmuto po: 18.12.2018
OÚ Šestajovice
Rozpočet na rok 2018
přílohy:
vyvěšeno: 18.12.2017
sejmuto po: 18.12.2018
OÚ Šestajovice
Střednědobý výhled rozpočtu obce Šestajovice
přílohy:
vyvěšeno: 16.11.2017
sejmuto po: 17.11.2020
OÚ Šestajovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice
přílohy: