Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Rekonstrukce chodníků u hlavní silnice

ilustrativní obrázek


Zajištění bezpečnosti obyvatel je jedním z hlavních úkolů obce. Sem patří i bezpečnost na silnicích a chodnících. Právě chodníkům věnuje naše obec poslední dobou velkou pozornost. V návaznosti na akci Bezpečná cesta do školy zahájila obec akci Stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční - bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce.
V rámci této akce se budují nové povrchy chodníků u hlavní silnice v ulici Revoluční, a to v úseku od křížení s ulicí Na Ladech až po hranice obce s Klánovicemi. Nové povrchy jsou budovány bezbariérově, takže pro občany s fyzickým omezením bude pohyb po chodnících mnohem snaží. Stejně tak je v rámci těchto prací pamatováno na nevidomé občany, kdy na všech chodnících budou instalovány plastové prvky pro orientaci těchto osob. V neposlední řadě budou vodorovným dopravním značením označeny všechny přechody pro chodce mezi takto upravenými chodníky.
Práce provádějí Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.

Aktuální stav: Dokončeno bylo - úsek od ulice Na Ladech po ulici Tyršova, chodník u autobusové zastávky Balkán směr ČM, chodník od ulice Na Balkáně po ulici Alšova, pracuje se na úseku mezi ulicemi Žižkova a Na Balkáně.

Obec získala  na stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční se zaměřením na úpravy povrchu chodníků a přechodů pro chodce dotaci ze SFDI.
Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo: ISPROFOND 5217510214
Název akce: Stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční - bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce
výše dotace: 5 184 000 Kč