Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

04.01.2015

Rekonstrukce sportovního areálu

ilustrativní obrázek


Rekonstrukce obnáší konkrétně tyto práce:

Jedná se o modernizaci třech stávajících hřišť, která bodu využívána pro tenis, nohejbal a ostatní míčové kolektivní sporty. Vzhledem k dispozičním potřebám bude provedena úprava stávajícího fotbalového hřiště. Stávající fotbalové hřiště bude upraveno do rozměrů 59,4 m a 98,0 m. Tento rozměr umožní zhotovení tenisového hřiště a hřiště na nohejbal. Tenisové hřiště bude provedeno v rozměrech 35,8 m x 17,5 m. Hřiště na nohejbal bude umístěno těsně vedle tenisového hřiště a bude v rozměrech 25,0 m x 15,0 m. Obě hřiště budou ohraničena zahradní betonovou obrubou. Kolem obou hřišť a také na jejich rozhraní bude provedeno pletivové oplocení.

Multifunkční hřiště bude provedeno v blízkosti navrhovaného parkoviště. Toto hřiště bude provedeno v rozměrech 35,0 m x 15,0 m. Hřiště bude stejně jako ostatní lemováno zahradní betonovou obrubou. Následně dojde k vybudování pletivového oplocení.

Všechna hřiště budou provedena s umělými povrchy, které jsou vhodné pro daný předpokládaný sport. Povrch hřiště bude tvořit vulkanizovaný termoplast, elastický, jednovrstvý, vodo-propustný sportovní povrch z pryžových granulí z polyolefinického elastomeru, bez obsahu PP, se zvýšenou UV stabilitou.

Součástí stavby bude vybudování parkoviště a přístupové komunikace k parkovacímu stání. Celkem bude vybudováno 7 parkovacích stání. Jedno stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání jsou navržena s krytem ze zatravňovacích tvárnic barvy antracitové. Parkovací stání pro tělesně postižené bude provedeno z plné zámkové dlažby tvar cihla, barva antracitová. Příjezdová komunikace j navržena jako oboustranná dvoupruhová v šířce mezi obrubami 6,0 m.  Kryt příjezdové komunikace je navržen s asfaltových vrstev. Příjezdová komunikace i parkovací stání budou ohraničena silniční betonovou obrubou.

V prostoru areálu bude vybudována komunikace pro pěší. Kryt této komunikace bude ze zámkové dlažby barvy šedé tvar cihla.  Komunikace pro pěší bude lemována zahradní betonovou obrubou.

Celý návrh doplňuje provedení sadových úprav, které budou spočívat v odstranění stávajících zpevněných povrchů, které již nebudou sloužit sportovním účelům. Jedná se především o plochy pod navrženými sportovními hřišti. U každého hřiště budou po dokončení prací osazeny lavičky. Předpokládá se vždy dvě lavičky ke každému hřišti.

V prostoru budou vysázeny stromy, které zkulturní celý prostor sportoviště.


Financování:
Z rozpočtu obce, cca 6,5 mil Kč bez DPH.


Aktuální stav: Dokončeno