Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

04.01.2015

Výstavba nové budovy ZŠ

ilustrativní obrázek

Výstavba nové budovy ZŠ rozšíří stávající kapacitu MŠ a ZŠ


Účelem objektu SO 01 Objekt školky je výstavba nové budovy školy v Šestajovicích. Budova bude mít pro základní školu 5 oddělení po 24 dětech (celkem 120 dětí), pro mateřskou školu 1 oddělení pro 25 dětí. Součástí objektu ZŠ jsou kromě prostor pro děti, personál a jejich zázemí i prostory výdeje dovážené stravy a tech. zázemí MŠ. Strava bude do části MŠ dovážena (termoporty) ze stávající kuchyně sousední základní školy (ZŠ) Šestajovice, školní děti budou na obědy docházet do stávající jídelny v budově školy.

Projekt budovy vychází z původního projektu pro MŠ Lodička. Tím došlo ke značným finančním úsporám na pořízení projektu nové budovy ZŠ.

Obec získala na výstavbu nové budovy základní školy dotaci od MF. Tato budova umožní rozšíření kapacity ZŠ o 5 tříd (5 x 24 žáků) a kapacity MŠ o 1 třídu (25 dětí).

Poskytovatel: Ministerstvo financí
Identifikační číslo: 298D213000094
Program: 29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství
Název akce: Obec Šestajovice - Rozšíření kapacity ZŠ v obci Šestajovice - IV. etapa
Výše dotace: 17 872 000 Kč

Aktuální stav: Dokončeno.