Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

04.01.2015

Rekonstrukce komunikací Krátká a Ve Skalkách

ilustrativní obrázek

Obec začala s rekonstrukci dvou místních komunikací. Jedná se komunikace v ulicích Krátká a Ve Skalkách. Jako první začala rekonstrukce komunikace Krátká. Zde jsou budovány nové obruby. I v této ulici jsou uplatňovány principy zadržování vody v krajině. Voda proto nebude svedena do kanalizace, ale v zeleném pásu jsou zde budovány nové vsaky. Voda z této ulice tak nebude z obce odtékat, ale zůstane v jejím intravilánu. Práce provádějí technické služby obce.

Aktuální stav:
Ulice Krátká - dokončeno
Ulice Ve Skalkách - dokončeno

Obec získala na opravu povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách dotaci.
Projekt: Oprava povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách Šestajovice
Výše dotace: 2 307 763 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy místních komunikací