Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

02.01.2015

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

ilustrativní obrázek

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu požární zbrojnice se zázemím a celkové zateplení objektu. Stavební úpravy spočívají v odstranění původní přístavby z roku 1982 a nové dostavby ve dvou etapách směrem do dvora.

Stavba je užívána jako požární zbrojnice se zázemím. K tomuto účelu slouží i po dokončení úprav. Ve stavbě jsou dvě samostatně přístupné funkční jednotky – klubovna hasičů a vlastní garáž požárních vozidel a na ní navazujícího zázemí šatny. Tyto byly provedením zateplení a stavebními úpravami zachovány. V I.etapě byl objekt zateplen a byl rozšířen prostor klubovny a garáž vozidel. V II.etapě pak došlo k přístavbě hlavní garáže, kdy byla rozšířena plocha pro garážování drobných přívěsů vozidel.  


Financování:

Celkové náklady: 3 241 697 Kč bez DPH

 

Součástí rekonstrukce je projekt zateplení hasičské zbrojnice. Projekt získal podporu ze Státního fondu životního prostředí, program Zelená úsporám v oblasti podpory realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

Celkové uznatelné výdaje: 669 642Kč bez DPH

Podpora OPŽP: 602 677 (90%)

Obecní rozpočet: 66 965 Kč (10%)

 

Aktuální stav: Dokončeno