Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

01.01.2011

Dlouhodobé investiční akce

ilustrativní obrázek

Bezpečná cesta do školy

Na konci dubna 2017 začala akce „Bezpečná cesta do školy“. Obsahem akce je především budování nových chodníků a bezpečnostní úpravy komunikací. Cílem těchto výstaveb a úprav je především to, aby děti mohly při cestě do školy v maximální míře využívat chodníky a cesta pro ně byla co nejvýce bezpečná.

květen 2017 - Byl vybudován první nový chodník právě v blízkosti základní školy. Šlo sice o krátký, ale velmi důležitý propoj chodníků. Nový chodník totiž propojil chodník vedoucí ulicí Komenského směrem od školy s chodníkem u kruhového objezdu.
červen 2017 -
Byl prodloužen chodník z ulice U Váhy a vybudována nová část chodníku, která navazuje na chodník vedoucí ulicí Revoluční. Chodníky tak ústí proti sobě. Vzhledem k nebezpečnosti místa zde byla provedena výrazná dopravní opatření. Kromě standardního přechodu pro chodce zde bula snížena rychlost na 40 km/h a byla zde instalována optická brzda.
červen 2017 - Byl vybudován chodník v ulici U Hřiště. Touto ulicí chodí mnoho dětí z přilehlých ulic směrem k autobusové zastávce a dále tuto ulici používají jako cestu do sportovního areálu. Nový chodník zde dětem zajistil vyšší bezpečnost, a to nejen při cestě do školy, ale i při cestě za volnočasovými aktivitami.
listopa 2017 -
Byly zrekonstruovány chodníky u hlavní komunikace v ulici Revoluční. V rámci této akce jsou budovány nové povrchy chodníků, instalovány plastické prvky pro nevidomé, odstraněny veškeré nerovnosti omezující osoby s fyzickým omezením (vozíčkáře).
březen 2019 -
Byl zrekonstruován chodník v ulici Žižkova. Nový chodník je ze zámkové dlažby a má plynulé přechody. Umožňuje tak pohodlnou a bezpečnou chůzi mimo vozovku
srpen 2019 -
Byl zrekonstruován chodník v ulici Komenského spojující obce Šestajovice a Jirny. Nový chodník je ze zámkové dlažby. Do tělesa chodníku byly zabudovány odtokové kanály, které zabrání tvorbě kaluží. Součástí budování chodníku byla i úprava vjezdu do ulice Nad Údolím, kde vznikl i nový zelený ostrůvek.


KC plochaSpolečenské centrum

V roce 2019 zahájila obec přípravy k výstavbě nového centra služeb a společenského dění. Nové centrum se bude nacházet na pozemku rohu ulic Revoluční a Tyršova. Nejdříve bylo nutné vykoupit pozemky a budovy v tomto místě. To se po několika měsících podařilo. Následně byly zahájeny kroky k rozhodnutí, jak bude nové centrum vypadat a co bude obsahovat.

jaro 2019 - Obec zapojila do rozhodování veřejnost. Bylo provedeno dotazníkové šetření, co by občané rádi v centru měli.
jaro 2020 - Obec oslovila 9 architektonických kanceláří s nabíkou spolupráce. Zájem jich projevilo 6. Nabídky v prvním kole řízení o využitelnosti prostoru podalo 5 kanceláří.
květen 2020 - Proběhla veřejná prezentace předložených návrhů využitelnosti.
červenec 2020 - Pro další jednání byly vybrány návrhy kanceláří Archistroj a Kostřížovi.
září 2020 - Kancelářím byly zaslány připomínky k zapracování
prosinec 2020 - Kanceláře prezentovaly nové upravené návrhy.
leden 2020 - Zastupitelé podali připomínky k upraveným návrhům. Připomínky byly předány kancelářím pro zapracovnání do konečných návrhů.
květen 2021 - Kanceláře prezentovali finální návrhy.
září 2021 - Byl vybrán vítězný návrh (Archistroj - prezentace)

archistroj