Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

16.12.2016

Bezpečná cesta do školy

ilustrativní obrázek

Na konci dubna 2017 začala akce „Bezpečná cesta do školy“. Obsahem akce je především budování nových chodníků a bezpečnostní úpravy komunikací. Cílem těchto výstaveb a úprav je především to, aby děti mohly při cestě do školy v maximální míře využívat chodníky a cesta pro ně byla co nejvýce bezpečná.

duben 2017 - Začalo se s budováním prvního chodníku právě v blízkosti základní školy. Šlo sice o krátký, ale velmi důležitý propoj chodníků. Nový chodník totiž propojil chodník vedoucí ulicí Komenského směrem od školy s chodníkem u kruhového objezdu. V tomto místě chodci často vstupovali do vozovky. Nyní mohou mezi původními chodníky plynule přejít.

květen 2017 - Z hlediska přecházení komunikace se stalo v poslední době velmi nebezpečným místem místo křížení hlavní komunikace s ulicemi U Váhy a Maková. Jde o jedno z míst, kde je v obci nejsilnější provoz. Toto místo k přecházení často používají školáci, kteří tudy chodí o polední pauze nebo po škole do obchodního centra. Technické služby prodloužily chodník z ulice U Váhy a vybudovali novou část chodníku, která navazuje na chodník vedoucí ulicí Revoluční. Chodníky tak ústí proti sobě. Byla zde tak provedena příprava pro budoucí přechod pro chodce.

Vzhledem k nebezpečnosti místa a výše uvedenými riziky spojenými s výjezdem na hlavní komunikace a přecházením dětí zde budou provedeny výrazná dopravní opatření. Kromě standardního přechodu pro chodce zde bude snížena rychlost na 40 km/h a bude zde instalována optická brzda. Obec zahájila administrativní kroky k povolení těchto bezpečnostních opatření. Celý proces je bohužel časově náročný. V současnoti se čeká na dodání projektové dokumentace.

červen 2017 - Byl vybudován chodník v ulici U Hřiště. Touto ulicí chodí mnoho dětí z přilehlých ulic směrem k autobusové zastávce a dále tuto ulici používají jako cestu do sportovního areálu. V této ulici však chyběl chodník. TS zde proto vybudovaly nový chodník, který zde dětem zajistí vyšší bezpečnost, a to nejen při cestě do školy, ale při cestě za volnočasovými aktivitami.

říjen 2017 - Začala rekonstrukce chodníků u hlavní komunikace v ulici Revoluční. V rámci této akce jsou budovány nové povrchy chodníků, instalovány plastické prvky pro nevidomé, odstraněny veškeré nerovnosti omezující osoby s fyzickým omezením (vozíčkáře) a vyznačeny budou nově všechny přechody pro chodce. Akce byla dokončena v září 2018.

únor 2019 - Začala rekonstrukce chodníku v ulici Žižkova. Chodník zde byl tvořen betonovou dlažbou, která již nebyla v dobrém stavu. Také zde chyběly přechody mezi pochozí plochou a vjezdy. Chodník byl proto takřka nepoužitelný pro rodiče s kočárky, zcela nepoužitelný byl pak pro vozíčkáře. Nový chodník je ze zámkové dlažby a má plynulé přechody. Umožňuje tak pohodlnou a bezpečnou chůzi mimo vozovku.

květen 2019 - Bude zahájena rekonstrukce chodníku v ulici Komenského spojující obce Šestajovice a Jirny. Chodník je zde tvořen betonovými panely, z nichž mnohé se svažují k vozovce. Na silnice se tvoří kaluže, kterou projíždějící vozidla cákají na chodce. Nový chodník bude ze zámkové dlažby. Pod chodníkem budou odtokové kanály, které zabrání tvorbě kaluží.


Obec získala  na stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční se zaměřením na úpravy povrchu chodníků a přechodů pro chodce dotaci ze SFDI.
Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo: ISPROFOND 5217510214
Název akce: Stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční - bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce
výše dotace: 5 184 000 Kč