Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

16.12.2016

Bezpečná cesta do školy

ilustrativní obrázek

Na konci dubna 2017 začala akce „Bezpečná cesta do školy“. Obsahem akce je především budování nových chodníků a bezpečnostní úpravy komunikací. Cílem těchto výstaveb a úprav je především to, aby děti mohly při cestě do školy v maximální míře využívat chodníky a cesta pro ně byla co nejvýce bezpečná.

duben 2017 - Začalo se s budováním prvního chodníku právě v blízkosti základní školy. Šlo sice o krátký, ale velmi důležitý propoj chodníků. Nový chodník totiž propojil chodník vedoucí ulicí Komenského směrem od školy s chodníkem u kruhového objezdu. V tomto místě chodci často vstupovali do vozovky. Nyní mohou mezi původními chodníky plynule přejít.

květen 2017 - Z hlediska přecházení komunikace se stalo v poslední době velmi nebezpečným místem místo křížení hlavní komunikace s ulicemi U Váhy a Maková. Jde o jedno z míst, kde je v obci nejsilnější provoz. Toto místo k přecházení často používají školáci, kteří tudy chodí o polední pauze nebo po škole do obchodního centra. Technické služby prodloužily chodník z ulice U Váhy a vybudovali novou část chodníku, která navazuje na chodník vedoucí ulicí Revoluční. Chodníky tak ústí proti sobě. Byla zde tak provedena příprava pro budoucí přechod pro chodce.

Vzhledem k nebezpečnosti místa a výše uvedenými riziky spojenými s výjezdem na hlavní komunikace a přecházením dětí zde budou provedeny výrazná dopravní opatření. Kromě standardního přechodu pro chodce zde bude snížena rychlost na 40 km/h a bude zde instalována optická brzda. Obec zahájila administrativní kroky k povolení těchto bezpečnostních opatření. Celý proces je bohužel časově náročný. V současnoti se čeká na dodání projektové dokumentace.

červen 2017 - Byl vybudován chodník v ulici U Hřiště. Touto ulicí chodí mnoho dětí z přilehlých ulic směrem k autobusové zastávce a dále tuto ulici používají jako cestu do sportovního areálu. V této ulici však chyběl chodník. TS zde proto vybudovaly nový chodník, který zde dětem zajistí vyšší bezpečnost, a to nejen při cestě do školy, ale při cestě za volnočasovými aktivitami.

říjen 2017 - Začala rekonstrukce chodníků u hlavní komunikace v ulici Revoluční. V rámci této akce jsou budovány nové povrchy chodníků, instalovány plastické prvky pro nevidomé, odstraněny veškeré nerovnosti omezující osoby s fyzickým omezením (vozíčkáře) a vyznačeny budou nově všechny přechody pro chodce. Akce byla dokončena v září 2018.

únor 2019 - Začala rekonstrukce chodníku v ulici Žižkova. Chodník zde byl tvořen betonovou dlažbou, která již nebyla v dobrém stavu. Také zde chyběly přechody mezi pochozí plochou a vjezdy. Chodník byl proto takřka nepoužitelný pro rodiče s kočárky, zcela nepoužitelný byl pak pro vozíčkáře. Nový chodník je ze zámkové dlažby a má plynulé přechody. Umožňuje tak pohodlnou a bezpečnou chůzi mimo vozovku. Akce byla dokončena v březnu 2019.

červenec 2019 - Byla zahájena rekonstrukce chodníku v ulici Komenského spojující obce Šestajovice a Jirny. Chodník zde byl tvořen betonovými panely, z nichž mnohé se svažovaly k vozovce. Na silnice se tvořily kaluže. Vodu z těchto kaluží projíždějící vozidla rozstřikovala na chodce. Nový chodník je ze zámkové dlažby. Do tělesa chodníku byly zabudovány odtokové kanály, které zabrání tvorbě kaluží. Součástí budování chodníku byla i úprava vjezdu do ulice Nad Údolím, kde vznikl i nový zelený ostrůvek.