Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Občanské spolky

Sbor dobrovolných hasičů

starosta sboru: Josef Konta, tel: 607 525 519
velitel jednotky: Pavel Preclík
www.sdhsestajovice.cz


Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice

krp.zssestajovice@email.cz
http://www.zs-sestajovice.cz/krp/
https://www.facebook.com/KRPŠ-Šestajovice


Klub důchodců Šestajovice

Kontaktní osoba: Blažena Ecksteinová, předsedkyně
tel: 777 442 119
email: eckstein1@seznam.cz

Šestajovické maminky

Informace
Kontaktní osoby: Zuzana Hanušová
Facebook


Vlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků "Podlesí Jirny"

www.jirny.cz/spolky/baracnici.htm


Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

základní organizace Jirny, Šestajovice, Zeleneč
http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/zakladni-organizace-jirny-sestajovice-zelenec/


Spolek přátel tance a hudby

https://www.facebook.com/Spolek-p%C5%99%C3%A1tel-tance-a-hudby-zs-1951255905201777/