Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

01.01.2011

Informace o Dostavníku

Šestajovický obecní zpravodaj Dostavník vycházi v měsíční periodě. V době letních prázdnin se vydává dvojčíslo, které vychází v polovině července.

Občanům obce Šestajovice je Dostavník distribuován do poštovních schránek zdarma.


Dostavník poskytuje našim spoluobčanům tyto informace:

 • Informace obecního úřadu - činnost OÚ, technických služeb obce, obecní policie, praktické informace pro občany, oznámení, výzvy, zápisy z veřejných jednání zastupitelstva obce atd.
 • Názory, komentáře - příspěvky čtenářů.
 • Mateřská škola - informace o činnosti MŠ.
 • Základní škola - informace o činnosti ZŠ.
 • Život v obci - informace o činnosti sdružení v obci.
 • Ekologie - čánky o třídění odpadů a další ekologická témata.
 • Kultura - blahopřání, články z kulturních akcí, články o historii obce, pozvánky na kulturní akce (bezplatně jsou umisťovány pozvánky na kulturní akce bez účasti obce do velikosti A6, u větších pozvánek se umístění hradí dle ceníku inzerce).
 • Inzerce - placené inzeráty.

Informace pro přispěvatele

Volně je možné přispívat do rubrik Názory, komentáře, Žívot v obci a Kultura. příspěvek může mít max. 2 500 znaků vč. mezer + 2 fotky nebo jiné přílohy.

Pravidla pro příspěvky místních spolků do rubriky Život v obci:

- spolky do 100 členů: 2 500 znaků vč. mezer, 2 přílohy, max. 1 strana

- spolky nad 100 členů: 5 000 znaků vč. mezer, 4 přílohy, max. 2 strany


Pokud jste Dostavník v poštovní schránce nenašli, mohlo být důvodem (tyto důvody vycházejí z praxe):

 • Poštovní schránka byla přeplněna (většinou reklamními tisky).
 • Malá poštovní schránka (Dostavník lze do otvoru vložit jen z malé části a může vypadnout).
 • Poštovní schránka se samovolně otvírá nebo je poškozena tak, že z mí může obsah vypadnout.
 • Poštovní schránka je umístěna v přílišné blízkosti dosahu psa. Pokud je schránka např. na oplocení či brance a pes může prostrčit čumák příliš blízko schránce, mají doručovatelé pokyn do takových schránek Dostavník nevkládat. Nebudeme riskovat jejich zranění.
 • V poštovní schránce či její blízkosti se nachází vosí hnízdo. Doručovatelé mají pokyn do takových schránek Dostavník nevkládat. Nebudeme riskovat jejich pobodání.
 • Poštovní schránka byla v daný okamžik nepřístupná. Většinou se jedná o případ, kdy je před poštovní schránkou zaparkované vozidlo a doručovatel by se musel kolem vozidla ke schránce protahovat nebo přes vozidlo naklánět. V těchto případech mají doručovatelé pokyn Dostavník do schránky nevhazovat. Toto je prevence proti případným sporům o poškození vozidla.
 • Dostavník si již ze schránky vzal jiný člen domácnosti.
 • Dostavník ze schránky sebral někdo cizí. Většinou se tohoto jednání dopouštějí osoby, které nejsou z naší obce, např. dělníci pracující na stavbách.


Kontakt na redakci:
Obecní úřad Šestajovice
Redakce Dostavníku
Husova 60/9
250 92 Šestajovice
e-mail: mistostarosta@sestajovice.cz

Přílohy