Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Farmářské trhy

Každou sobotu v 8 - 12 hod. v ulici Tyršova.

Již mnoho let se konaly v sousedních Klánovicích farmářské trhy. O organizaci farmářských trhů uvažovala v minulosti i naše obec. Ovšem vzhledem k zavedeným trhům v Klánovicích nedávalo konání dalších trhů v těsné blízkosti vedle sebe smysl. Tohoto názoru byly i různí organizátoři farmářských trhů, které naše obec v minulosti oslovila. Proto obec od záměru konat v Šestajovicích farmářské trhy tehdy ustoupila.

Nedávno se k vedení naší obce dostala od našich občanů informace, že mezi organizátory klánovických farmářských trhů a stávajícím vedením Městské části Praha – Klánovice nedošlo ke shodě o podmínkách dalšího provozování trhů v Klánovicích. Naše obec proto organizátory klánovických farmářských trhů oslovila a nabídla jim možno organizovat tyto trhy v naší obci. Po jednáních mezi organizátory trhů a vedením naší obce nakonec došlo k dohodě. Od září se tedy klánovické farmářské trhy stěhují k nám do Šestajovic.

Farmářské trhy se budou konat každou sobotu dopoledne. Trhy se budou konat v ulici Tyršova od křižovatky s ulicí Revoluční po křížení s ulicí za Novou Hospodou. V tuto dobu je tedy nutné počítat s dopravním omezením v ulici Tyršova. Aby mělo toto dopravní omezení co nejmenší dopady na řidiče a byla zároveň zajištěn bezpečnost provozu, budou provedena některá dopravní opatření. Od září bude provoz v bezejmenné ulici (spojka mezi ulicemi Revoluční a Tyršova kolem zázemí fotbalového hřiště) jednosměrný, a to z ulice Revoluční do ulice Tyršova. Tato cesta tak zajistí bezpečnou objížďku uzavírky z hlavní silnice. Pro opačný výjezd, tedy z ulice Tyršova na ulici Revoluční, doporučujeme řidičům co nejdříve odbočit z ulice Tyršova směrem do ulice Havlíčkova nebo Holekova a těmito ulicemi pokračovat na ulici Revoluční.

Problémy lze očekávat s parkováním návštěvníků trhů. Obec proto rychle buduje novou parkovací plochu v těsné blízkosti trhů (za budovou Nové hospody). Vjezd na parkovací plochu bude z bezejmenné ulice. Zvýšený počet vozidel bude jistě parkovat i v přilehlých ulicích. Žádáme proto občany, aby v době konání trhů parkovali svá vozidla na svých pozemcích, aby na ulicích zůstával co největší prostor pro parkování návštěvníků trhů. Děkujeme za Vaši ochotu!

Bude také nutné zajistit, aby návštěvníci trhů parkovali ohleduplně a nadměrně neomezovali ostatní účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu budou v době konání trhů okolí dozorovat naši strážníci. Obec bude v době konání trhů tolerovat určitou míru nestandardního parkování, jako je například parkování v zeleném pásu v bezejmenné ulici (jako je tomu při akcích fotbalovém hřiště). Naopak přísně budou strážníci postihovat bezohledné parkování, jako je např. parkování ve vjezdech. V těchto případech budou udělovány vysoké pokuty. Obec bude situaci kolem parkování sledovat, vyhodnocovat a případně hledat další vhodná řešení.

Konání farmářských trhů je pro naše občany velkým přínosem, reakce občanů na tuto zprávu jsou velmi pozitivní. Věříme, že větší dopravní provoz v okolí trhů nebude výrazný problém. Stačí trocha ohleduplnosti a tolerance. Pro co nejnižší dopravní zátěž žádáme naše občany, aby (pokud mohou) na trhy chodili pěšky nebo jezdili na kole.

Přejeme našim občanům, aby si trhů užívali a byly pro ně nejen místem možnosti nákupu farmářských výrobků, ale i možností setkání a společenského života.

Trh, Leták


Dopravní situace trhy