Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Dobročinná sbírka víček

Dobročinná sbírka plastových víček na pomoc těžce nemocným dětem

Od roku 2014 je naše obec zapojena do dobročinné sbírky plastových víček. Výtěžek z této sbírky je věnován na pomoc těžce nemocným dětem.

Aktuálně je pomoc věnována Nikymu, který od narození trpí Arhod-Chiariho malformací, dětskou mozkovou obrnou, autismem a celkovou svalovou hypotonií. Více informací o Nikym najdete na www.nikysek.cz.

Prosíme o pomoc při sbírání víček z PET lahví.

Sbírají se všechna šroubovací víčka z PET lahví od vod a limonád, dále z nápojových kartonů od džusů a mléka. Nasbíraná víčka se po skončení sbírky odvezou do výkupny plastů, kde za ně bude vyplacena odměna. Peníze z této odměny jsou pak zasílány ve prospěch účtu dítěte.

V obci Šestajovice můžete víčka pro sbírku předat: v kanceláři Czech POINT v budově obecního úřadu, děti a žáci mohou využít sběrná místa v MŠ a v ZŠ.


K měsíci lednu 2020 naši občané v rámci sbírky pro nemocné děti víčky naplnili 127 pytlů o celkové hmotnosti 1 1937 kg. Děkujeme!!!

Z toho 20 pytlů nasbírala Mateřská škola Šestajovice.

Z toho 47 pytlů nasbírala Základní škola Šestajovice.

Do sbírky víčky pilně přispívá i Klub seniorů Šestajovice.

Přílohy