Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Administrativa, volené orgány OÚ

Obecní úřad, Czech POINT, starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory obce.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

Urbánková Zuzana
odpověď Koupě nemovitosti 08.08.2018 10:57

Dobrý den,

dle programu ZZO Šestajovice, které se má konat dne 9.8.2018, má být pod bodem 3) projednáno „Schválení koupě nemovitosti č.p. 385 Revoluční, Šestajovice ..“
K uvedenému bodu prosím o sdělení bližších informací, a sice 1) kdo je kupujícím (obec ?), 2) pokud se jedná o obec, pak za jakým účelem se nemovitost kupuje a jaká je předpokládané výše kupní ceny .

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Koupě nemovitosti 20.08.2018 08:15
Odpověď na:
Koupě nemovitosti 08.08.2018 10:57

Dobrý den,

dle programu ZZO Šestajovice, které se má konat dne 9.8.2018, má být pod bodem 3) projednáno „Schválení koupě nemovitosti č.p. 385 Revoluční, Šestajovice ..“
K uvedenému bodu prosím o sdělení bližších informací, a sice 1) kdo je kupujícím (obec ?), 2) pokud se jedná o obec, pak za jakým účelem se nemovitost kupuje a jaká je předpokládané výše kupní ceny .

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

kupujícím je obec. Objekt se kupuje za účelem zřízení kulturního nebo společenského centra pro občany obce. Kupní cena je 21,5 mil. Kč.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Koupě nemovitosti 23.08.2018 15:23
Odpověď na:
Re: Koupě nemovitosti 20.08.2018 08:15

Dobrý den,

kupujícím je obec. Objekt se kupuje za účelem zřízení kulturního nebo společenského centra pro občany obce. Kupní cena je 21,5 mil. Kč.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku,

děkuji za odpověď. Je potěšující, že po dlouhých letech a všech nemalých investicích do různých sportovišť, se obec zaměří i na kulturně - společenské vyžití svých obyvatel. Nicméně, aby z bývalé samoobsluhy.. , skladu hraček.. , a naposledy snad autoservisu vzniklo důstojné společenské centrum, lze předpokládat, že k nemalé kupní ceně přibude další, úřadem nezveřejněná, a jistě nezanedbatelná investice do rekonstrukce kupovaného objektu. Prosím o odpověď, z jakého důvodu obec pro účely kulturního centra nevyužije poslední vlastní objekt „Narex“. Jedná se o historickou budovu, která svojí polohou, vnitřním uspořádáním i zázemím dvora by zajisté byla pro účely společenského využití vhodnější, než nově pořízená nemovitost. Plánovaná přestavba "Narexu" na malometrážní byty bude klást nové nároky na již tak neúměrně zatíženou infrastrukturu obce.

Děkuji
Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Koupě nemovitosti 07.09.2018 10:36
Odpověď na:
Re: Re: Koupě nemovitosti 23.08.2018 15:23

Dobrý den, pane Dvořáku,

děkuji za odpověď. Je potěšující, že po dlouhých letech a všech nemalých investicích do různých sportovišť, se obec zaměří i na kulturně - společenské vyžití svých obyvatel. Nicméně, aby z bývalé samoobsluhy.. , skladu hraček.. , a naposledy snad autoservisu vzniklo důstojné společenské centrum, lze předpokládat, že k nemalé kupní ceně přibude další, úřadem nezveřejněná, a jistě nezanedbatelná investice do rekonstrukce kupovaného objektu. Prosím o odpověď, z jakého důvodu obec pro účely kulturního centra nevyužije poslední vlastní objekt „Narex“. Jedná se o historickou budovu, která svojí polohou, vnitřním uspořádáním i zázemím dvora by zajisté byla pro účely společenského využití vhodnější, než nově pořízená nemovitost. Plánovaná přestavba "Narexu" na malometrážní byty bude klást nové nároky na již tak neúměrně zatíženou infrastrukturu obce.

Děkuji
Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

s vaším názorem se zastupitelstvo neztotožňuje. Právě svojí polohou, uspořádáním a možnostmi parkování je nově zakoupená budova pro účely společenského centra mnohem výhodnější, než budova "Narexu". Navíc o rekonstrukci a využití budovy "Narexu“ bylo rozhodnuto již před dvěma lety. Zůstanou zde služby pro obyvatele, jako je tomu nyní (lékař, možnost cukrárny a podobných služeb). Obec v současnosti nemá potřebné obecní byty. V případě nouze (např. vyhoření domu) nemá kam postiženou rodinu obec umístit. Stejně tak obec potřebuje byty pro „nedostatkové“ zaměstnance, jako jsou např. učitelé.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Úřední deska 21.01.2019 19:21

Dobrý den, pane Dvořáku,

na úřední desce obce je poslední zveřejněný dokument ze dne 18.12.2018. S odkazem na aktualizované ÚD okolních obcí prosím o informaci, z jakého důvodu již více než měsíc není na úřední desce obce s téměř čtyřmi tisíci obyvatel zveřejněna jakákoli písemnost, či aktuální informace.

Děkuji.
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Úřední deska 22.01.2019 15:05
Odpověď na:
Úřední deska 21.01.2019 19:21

Dobrý den, pane Dvořáku,

na úřední desce obce je poslední zveřejněný dokument ze dne 18.12.2018. S odkazem na aktualizované ÚD okolních obcí prosím o informaci, z jakého důvodu již více než měsíc není na úřední desce obce s téměř čtyřmi tisíci obyvatel zveřejněna jakákoli písemnost, či aktuální informace.

Děkuji.
Z.Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

vaše neustálá snaha spojovat mé jméno s něčím negativním je již skutečně směšná. Jako bývalá zaměstnankyně městského úřadu a bývalá zastupitelka obce máte velmi dobré informace o tom, jak funguje úřední deska. Stejně tak víte, že místostarosta není ten, kdo spravuje úřední desku. Tu spravuje kancelář úřadu, resp. paní sekretářka. Mimochodem, včera (tedy krátce před tím, než jste psala dotaz na diskusní fórum) jste na obecním úřadě byla a osobně jste s paní sekretářkou hovořila. Proč jste se jí na dotazované informace ohledně úřední desky nezeptala? Mohla jste mít tyto informace hned. Pro vás je patrně lepší hrát na naše občany veřejné divadlo a snažit se vytvářet falešnou iluzi o nefungujícím úřadě, že.

K vaši dotazům
1) Úřední deska naší obce nemá závislost na úředních deskách jiných obcí. Odkazovat se tedy na úřední desky jiných obcí je irelevantní.
2) Předkládáte občanům nepravdivé informace. Po datu 18. 12. 2018 byl na úřední desce obce zveřejněn další dokument. V době vašeho dotazu byl již po lhůtě vyvěšení, proto se k včerejšímu datu na úřední desce nenacházel.
3) Umisťování dokumentů na úřední desku není závislé na počtu obyvatel.
4) Na úřední desce obce nebyl k včerejšímu dni umístěn žádný dokument s datem vyvěšení po 18. 12. 2018, protože žádný dokument, u nějž je uložena zákonná povinnost o zveřejnění na úřední desce, s datem vyvěšení po 18. 12. 2018 a datem sejmutí po včerejším dni neexistuje.

Tomáš Dvořák
Tomas
odpověď paní Urbánková, 25.01.2019 16:05

Plně se ztotožňuji s názorem pana Dvořáka. Jste zřejmě velice zhrzená žena. Vaše neustálé negativní příspěvky to dokazují. Jen spíš to co se snažíte udělat z vedení obce děláte sama ze sebe. Být Vámi bych se zamyslel, zda to už není trošku (víc) trapné. Když jste tak s obcí nespokojená, proč se neodstěhujete ? Uvažujte o tom...Proč někdy nenapíšete něco jako...to máme ale hezkou školu, to se povedlo rychle postavit další novou školu, to je fajn jaká máme sportoviště, paráda, že už máme kde nakupovat, atd. atd. Já osobně jsem s prací vedení obce spokojený, děkuji za ní, vážím si jí. Jsem rád, že lidé to v obci vidí stejně a dali ve volbách jasný signál.
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Úřední deska 26.01.2019 15:00
Odpověď na:
Re: Úřední deska 22.01.2019 15:05

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

vaše neustálá snaha spojovat mé jméno s něčím negativním je již skutečně směšná. Jako bývalá zaměstnankyně městského úřadu a bývalá zastupitelka obce máte velmi dobré informace o tom, jak funguje úřední deska. Stejně tak víte, že místostarosta není ten, kdo spravuje úřední desku. Tu spravuje kancelář úřadu, resp. paní sekretářka. Mimochodem, včera (tedy krátce před tím, než jste psala dotaz na diskusní fórum) jste na obecním úřadě byla a osobně jste s paní sekretářkou hovořila. Proč jste se jí na dotazované informace ohledně úřední desky nezeptala? Mohla jste mít tyto informace hned. Pro vás je patrně lepší hrát na naše občany veřejné divadlo a snažit se vytvářet falešnou iluzi o nefungujícím úřadě, že.

K vaši dotazům
1) Úřední deska naší obce nemá závislost na úředních deskách jiných obcí. Odkazovat se tedy na úřední desky jiných obcí je irelevantní.
2) Předkládáte občanům nepravdivé informace. Po datu 18. 12. 2018 byl na úřední desce obce zveřejněn další dokument. V době vašeho dotazu byl již po lhůtě vyvěšení, proto se k včerejšímu datu na úřední desce nenacházel.
3) Umisťování dokumentů na úřední desku není závislé na počtu obyvatel.
4) Na úřední desce obce nebyl k včerejšímu dni umístěn žádný dokument s datem vyvěšení po 18. 12. 2018, protože žádný dokument, u nějž je uložena zákonná povinnost o zveřejnění na úřední desce, s datem vyvěšení po 18. 12. 2018 a datem sejmutí po včerejším dni neexistuje.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku,

informace o tom, jak funguje úřední deska opravdu mám. Proto předpokládám, že paní sekretářka není osobou, která rozhoduje, jaký dokument bude na úřední desce zveřejněn. Výjimkou snad jsou informace zasílané nadřízenými orgány formou veřejných vyhlášek pro všechny dotčené obce, nebo obce v jejich správních obvodech, které jsou obce povinny bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách. Píšete, že žádný dokument u nějž je uložena zákonná povinnost o zveřejnění na úřední desce, s datem vyvěšení po 18. 12. 2018 a datem sejmutí po včerejším dni neexistuje. Nemáte pravdu, na úředních deskách okolních obcí je takový dokument zveřejněn. Jedná se o veřejnou vyhlášku Městského úřadu Brandýs n.L. –opatření obecné povahy, č.j.MÚBNLSB-OD-111357/2018-VOKIV, odeslanou všem obecním úřadům správního obvodu Brandýs n.L., dne 10.1.2019. Nicméně jsem si vědoma, že tato konkrétní vyhláška nemusela být nějakým nedopatřením našemu úřadu doručena.
Spíše než zveřejnění povinných informací jsem měla na mysli zveřejnění dalších, pro občany podstatných, byť nepovinných informací. Příkladem budiž probíhající projednání územního plánu obce Jirny. Jedná se o důležitý dokument, který v konečném důsledku může negativně ovlivnit život nás všech, podobně jako obcí zamýšlené hromadné kácení obecních stromů v ulici Komenského a Poděbradské.. takových informací, které se občané dozvídají stylem „jedna paní povídala“, případně až v době, kdy již nemají možnost se k věci vyjádřit, je více než dost.

Proč ve svých příspěvcích oslovuji Vás jmenovitě, má jednoduché vysvětlení. Veškeré informace z obce jsou psány Vaší rukou, na DF jste jediný, kdo na položené dotazy odpovídá. A pozitivní informace nepoptávám z prostého důvodu - ty nám jsou v míře větší než vrchovaté předkládány v obecním periodiku Dostavník.

Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Úřední deska 01.02.2019 11:26
Odpověď na:
Re: Re: Úřední deska 26.01.2019 15:00

Dobrý den, pane Dvořáku,

informace o tom, jak funguje úřední deska opravdu mám. Proto předpokládám, že paní sekretářka není osobou, která rozhoduje, jaký dokument bude na úřední desce zveřejněn. Výjimkou snad jsou informace zasílané nadřízenými orgány formou veřejných vyhlášek pro všechny dotčené obce, nebo obce v jejich správních obvodech, které jsou obce povinny bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách. Píšete, že žádný dokument u nějž je uložena zákonná povinnost o zveřejnění na úřední desce, s datem vyvěšení po 18. 12. 2018 a datem sejmutí po včerejším dni neexistuje. Nemáte pravdu, na úředních deskách okolních obcí je takový dokument zveřejněn. Jedná se o veřejnou vyhlášku Městského úřadu Brandýs n.L. –opatření obecné povahy, č.j.MÚBNLSB-OD-111357/2018-VOKIV, odeslanou všem obecním úřadům správního obvodu Brandýs n.L., dne 10.1.2019. Nicméně jsem si vědoma, že tato konkrétní vyhláška nemusela být nějakým nedopatřením našemu úřadu doručena.
Spíše než zveřejnění povinných informací jsem měla na mysli zveřejnění dalších, pro občany podstatných, byť nepovinných informací. Příkladem budiž probíhající projednání územního plánu obce Jirny. Jedná se o důležitý dokument, který v konečném důsledku může negativně ovlivnit život nás všech, podobně jako obcí zamýšlené hromadné kácení obecních stromů v ulici Komenského a Poděbradské.. takových informací, které se občané dozvídají stylem „jedna paní povídala“, případně až v době, kdy již nemají možnost se k věci vyjádřit, je více než dost.

Proč ve svých příspěvcích oslovuji Vás jmenovitě, má jednoduché vysvětlení. Veškeré informace z obce jsou psány Vaší rukou, na DF jste jediný, kdo na položené dotazy odpovídá. A pozitivní informace nepoptávám z prostého důvodu - ty nám jsou v míře větší než vrchovaté předkládány v obecním periodiku Dostavník.

Z.Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

k vaší demagogii o důležitosti a termínu vyvěšení vámi uvedeného dokumentu se nebudu vyjadřovat. Ani k nesmyslnému argumentu spojujícím úřední desku s diskusním fórem. Nechť si o tomto udělá každý obrázek sám.
O tom, jaké informace poptáváme, to všichni vidí. Vy hledáte a šíříte o naší obci negativní věci, já hledám a šířím o naší obci pozitivní věci. V tom je mezi námi dvěma podstatný rozdíl, proto se názorově tak zásadně rozcházíme.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Re: Re: Úřední deska 07.02.2019 15:22
Odpověď na:
Re: Re: Re: Úřední deska 01.02.2019 11:26

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

k vaší demagogii o důležitosti a termínu vyvěšení vámi uvedeného dokumentu se nebudu vyjadřovat. Ani k nesmyslnému argumentu spojujícím úřední desku s diskusním fórem. Nechť si o tomto udělá každý obrázek sám.
O tom, jaké informace poptáváme, to všichni vidí. Vy hledáte a šíříte o naší obci negativní věci, já hledám a šířím o naší obci pozitivní věci. V tom je mezi námi dvěma podstatný rozdíl, proto se názorově tak zásadně rozcházíme.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku,

pominu-li obvyklý arogantní styl Vaší komunikace, podstata Vaší odpovědi mi poněkud uniká, stejně jako argument spojující úřední desku s diskuzním fórem. Bavíme-li se o povinně zveřejňovaných informacích, v tomto případě veřejné vyhlášce MÚ Brandýs n.L., moje poznámka směřovala k termínu vyvěšení dokumentu, pro osvěžení paměti : paragraf 25, odst.3, zákona 500/2004, Správní řád – „Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.“
Naopak, moje poznámka vztahující se k důležitosti dokumentů se týkala zveřejnění i dalších informací, které obce pro informovanost svých občanů vyvěšují, byť se na ně povinnost zveřejnění na úřední desce dle správního řádu nevztahuje, což ovšem jejich důležitost pro občany nikterak nesnižuje.
V odpovědi jste tak pomíchal odlišné údaje, je otázkou, zdali úmyslně, či z prostého nepochopení textu.

Máte pravdu, v pohledu na poskytování informací se názorově zásadně rozcházíme. Na rozdíl od Vás jsem přesvědčena, že Vaší povinností je poskytovat aktuální a vyvážené informace, nejen takové, které uznáte za vhodné. Do zastupitelstva Vás zvolili občané obce a těm jste také povinen Vy i ostatní zastupitelé poskytovat veškeré informace, které při výkonu vaší veřejné funkce zpracováváte. Právo občana na informace je jedno z hlavních politických práv zaručené Listinou základních práv a svobod a umožňuje občanovi orientovat se ve věcech veřejných a případně se na nich podílet, což zjevně nechcete. Nejsme vaši poddaní, to Vy jste z výkonu své funkce odpovědný svým voličům.

Ale v něčem se přeci jen shodneme: každý nezaujatý čtenář, který chápe obsah psaného slova, si svůj obrázek udělá.

Z.Urbánková
Kořenková Michaela
odpověď Pravidla diskusního fóra 09.02.2019 23:32

Dobrý den, na základě jakého klíče a kým jsou mazány příspěvky občanů na tomto diskusním fóru?
Michaela Kořenková
Markéta Komárková
odpověď Re: Re: Re: Re: Úřední deska 11.02.2019 12:51
Odpověď na:
Re: Re: Re: Úřední deska 01.02.2019 11:26

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

k vaší demagogii o důležitosti a termínu vyvěšení vámi uvedeného dokumentu se nebudu vyjadřovat. Ani k nesmyslnému argumentu spojujícím úřední desku s diskusním fórem. Nechť si o tomto udělá každý obrázek sám.
O tom, jaké informace poptáváme, to všichni vidí. Vy hledáte a šíříte o naší obci negativní věci, já hledám a šířím o naší obci pozitivní věci. V tom je mezi námi dvěma podstatný rozdíl, proto se názorově tak zásadně rozcházíme.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane místostarosto,
třeba taková informace, že od příštího týdne povede přes Šestajovice opět objízdná trasa, je pro naše občany docela dost důležitá informace. Přesto na vašich stránkách o tom není ani zmínka. Na stránkách Klánovic a Horních Počernic už tato informace je delší dobu
http://www.praha-klanovice.cz/aktuality-1/objizdne-trasy-pri-rekonstrukci-ceskobrodske-86cs.html
https://www.pocernice.cz/uredni/2019/01/oprava-komunikace-ceskobrodska/
M. Komárková
Roman Hrdlic
odpověď Re: Re: Re: Re: Re: Úřední deska 11.02.2019 14:38
Odpověď na:
Re: Re: Re: Re: Úřední deska 11.02.2019 12:51

Dobrý den, pane místostarosto,
třeba taková informace, že od příštího týdne povede přes Šestajovice opět objízdná trasa, je pro naše občany docela dost důležitá informace. Přesto na vašich stránkách o tom není ani zmínka. Na stránkách Klánovic a Horních Počernic už tato informace je delší dobu
http://www.praha-klanovice.cz/aktuality-1/objizdne-trasy-pri-rekonstrukci-ceskobrodske-86cs.html
https://www.pocernice.cz/uredni/2019/01/oprava-komunikace-ceskobrodska/
M. Komárková

Dobrý den
těžko něco zveřejňovat, když máme v ruce teprve oznámení o zahájení řízení a výzvu k vyjádření jako dotčený orgán. Č.j. MHMP-261683/2019/O4/Šv.

s pozdravem

Roman Hrdlic
anna nosalova anna.nosalova@seznam.cz
odpověď mazání příspěvků 11.02.2019 15:47

Ze své zkušenosti potvrzuji, že úřad maže nepohodlné příspěvky,
aniž by obsahovaly cokoli závadného dle pravidel fora.
Tak si tedy úřad představuje svobodu slova a vyjadřování a diskusi.
A.Nosálová
Markéta Komárková
odpověď Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úřední deska 11.02.2019 18:31
Odpověď na:
Re: Re: Re: Re: Re: Úřední deska 11.02.2019 14:38

Dobrý den
těžko něco zveřejňovat, když máme v ruce teprve oznámení o zahájení řízení a výzvu k vyjádření jako dotčený orgán. Č.j. MHMP-261683/2019/O4/Šv.

s pozdravem

Roman Hrdlic

Dobrý den,
nerozumím vaší odpovědi, proč okolní úřady tuto informaci na svých stránkách už nějakou dobu mají a náš úřad ne. Kdyby mělo dojít k jakékoliv změně, asi není až takový problém informaci o změně následně zase dát na stránky. Pochybuji, že druhé úřady dostaly jiný dokument, než vy. Má to být už za týden.....
Markéta Komárková
Markéta Komárková
odpověď Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úřední deska 11.02.2019 18:38
Odpověď na:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Úřední deska 11.02.2019 18:31

Dobrý den,
nerozumím vaší odpovědi, proč okolní úřady tuto informaci na svých stránkách už nějakou dobu mají a náš úřad ne. Kdyby mělo dojít k jakékoliv změně, asi není až takový problém informaci o změně následně zase dát na stránky. Pochybuji, že druhé úřady dostaly jiný dokument, než vy. Má to být už za týden.....
Markéta Komárková

A teď jsem to objevila už i na idnes.cz - https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-bechovice-devata-etapa-rekonstrukce-uzavre-silnici.A190211_164509_praha-zpravy_nuc
MK
Kořenková Michaela
odpověď Re: mazání příspěvků 14.02.2019 08:14
Odpověď na:
mazání příspěvků 11.02.2019 15:47

Ze své zkušenosti potvrzuji, že úřad maže nepohodlné příspěvky,
aniž by obsahovaly cokoli závadného dle pravidel fora.
Tak si tedy úřad představuje svobodu slova a vyjadřování a diskusi.
A.Nosálová

Dobrý den,
doufám, že se k mému dotazu někdo ze zodpovědných vyjádří. Dotaz je směřován k příspěvku paní Nosálové z 8.2.2019, (ovšem nejen k němu). Opravdu by mě zajímal důvod jeho smazání v řádu hodin po zveřejnění. I přesto je nás pár, kdo jsme si jej stihli přečíst a udělat si názor. A můj názor je ten, že se jedná o zjevné porušení svobody projevu sloužící k likvidaci názorů nezapadajících do šablony „jak krásně se nám tady v obci všem vespolek žije“. Nemluvě o časté následné dehonestaci nositele odlišného názoru. Veřejné projevy na DF zatím beztrestně mazat lze, paměť naštěstí ne.
Michaela Kořenková
anna nosalova anna.nosalova@seznam.cz
odpověď Re: Re: mazání příspěvků 15.02.2019 18:36
Odpověď na:
Re: mazání příspěvků 14.02.2019 08:14

Dobrý den,
doufám, že se k mému dotazu někdo ze zodpovědných vyjádří. Dotaz je směřován k příspěvku paní Nosálové z 8.2.2019, (ovšem nejen k němu). Opravdu by mě zajímal důvod jeho smazání v řádu hodin po zveřejnění. I přesto je nás pár, kdo jsme si jej stihli přečíst a udělat si názor. A můj názor je ten, že se jedná o zjevné porušení svobody projevu sloužící k likvidaci názorů nezapadajících do šablony „jak krásně se nám tady v obci všem vespolek žije“. Nemluvě o časté následné dehonestaci nositele odlišného názoru. Veřejné projevy na DF zatím beztrestně mazat lze, paměť naštěstí ne.
Michaela Kořenková

Dobrý den
mazání nepohodlných názorů, dehonestace a případné nálepkování je typickým projevem posledního stadia arogance moci vrcholící pak v totalitní tyranii.

Podívám li se na nedávnou historii Šestajovic (20 let), vidím jen nekončící růst, expansi a živelnou chtivost, Lze bohužel očekávat, že neustálá a nekončící expanse Šestajovic (podporovaná zastupitelstvem) nakonec skončí kolapsem a vznikem ghet a vyloučených lokalit (příkladem budiž např. Detroit, nebo lokality v Ústí nad Labem). Nestane se tak zítra, ale my, co zde žijeme, máme před sebou horizont desítek let, a v tomto horizontu k tomu zcela jistě dojde.

Je možná proto načase, zastavit tuto růstovou posedlost a zaměřit se na zlepšování našeho života.
Nosálová
Roman Hrdlic
odpověď Re: Re: Re: mazání příspěvků 19.02.2019 14:51
Odpověď na:
Re: Re: mazání příspěvků 15.02.2019 18:36

Dobrý den
mazání nepohodlných názorů, dehonestace a případné nálepkování je typickým projevem posledního stadia arogance moci vrcholící pak v totalitní tyranii.

Podívám li se na nedávnou historii Šestajovic (20 let), vidím jen nekončící růst, expansi a živelnou chtivost, Lze bohužel očekávat, že neustálá a nekončící expanse Šestajovic (podporovaná zastupitelstvem) nakonec skončí kolapsem a vznikem ghet a vyloučených lokalit (příkladem budiž např. Detroit, nebo lokality v Ústí nad Labem). Nestane se tak zítra, ale my, co zde žijeme, máme před sebou horizont desítek let, a v tomto horizontu k tomu zcela jistě dojde.

Je možná proto načase, zastavit tuto růstovou posedlost a zaměřit se na zlepšování našeho života.
Nosálová

Dobrý den paní Nosálová
sice nevím jestli jste občanka z některých okolních obcí, ale přesto vám odpovím na váš článek v Klánovickém zpravodaji,který vám nebyl uveřejněn na našem diskuzním fóru, kde napadáte úřad Šestajovice z nečinnosti. Nevím kde berete informace, že náš obecní úřad v této rekonstrukci dálnice D11 nic nečinil a nečiní. Mám před sebou složku, která čítá možná sto stran a vždy máme ke každému projednání ze strany ŘSD řádně založené vyjádření k dané akci a vždy požadujeme vybudování protihlukové zdi na našem katastru.První vyjádření obce má datum 26.11.2016. Tak vás slušně žádám, až zase budete šířit pomluvy a nepravdy, tak si informace ověřte a potom šiřte.
s pozdravem Roman Hrdlic
anna nosalova anna.nosalova@seznam.cz
odpověď Re: Re: Re: Re: mazání příspěvků 21.02.2019 19:09
Odpověď na:
Re: Re: Re: mazání příspěvků 19.02.2019 14:51

Dobrý den paní Nosálová
sice nevím jestli jste občanka z některých okolních obcí, ale přesto vám odpovím na váš článek v Klánovickém zpravodaji,který vám nebyl uveřejněn na našem diskuzním fóru, kde napadáte úřad Šestajovice z nečinnosti. Nevím kde berete informace, že náš obecní úřad v této rekonstrukci dálnice D11 nic nečinil a nečiní. Mám před sebou složku, která čítá možná sto stran a vždy máme ke každému projednání ze strany ŘSD řádně založené vyjádření k dané akci a vždy požadujeme vybudování protihlukové zdi na našem katastru.První vyjádření obce má datum 26.11.2016. Tak vás slušně žádám, až zase budete šířit pomluvy a nepravdy, tak si informace ověřte a potom šiřte.
s pozdravem Roman Hrdlic

Dobrý den
nechápu sice vaši poznámku o občance (že by lustrace, jako v nedávných dobách?), nicméně meritorně je nepopiratelným faktem, že u Počernic mají tichý asfalt a protihlukové stěny, u Jiren mají protihlukové stěny, u Šestajovic zatím nic, nechť tedy každý sám posoudí, kdo se činil.

K vaší další poznámce - bohužel úřad o své činnost nesdílí s veřejností v podstatě žádné informace, což je škoda. Určitě by věci prospělo (a třeba byste získali pro dobré věci i podporu veřejnosti), pokud by úřad vhodnou formou s veřejností sdílel informace alespoň o klíčových událostech či procesech.

S pozdravem
Nosálová