Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Administrativa, volené orgány OÚ

Obeční úřad, Czech POINT, starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory obce.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

Urbánková Zuzana
odpověď Úhrady nákladů 21.02.2017 11:43

Dobrý den,

v Dostavníku 2/2017, v části Úhrady nákladů je uvedena položka "Zpracování podnětu k přezkumnému řízení". Prosím o sdělení, o jaké přezkumné řízení se jedná.

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Úhrady nákladů 22.02.2017 09:34
Odpověď na:
Úhrady nákladů 21.02.2017 11:43

Dobrý den,

v Dostavníku 2/2017, v části Úhrady nákladů je uvedena položka "Zpracování podnětu k přezkumnému řízení". Prosím o sdělení, o jaké přezkumné řízení se jedná.

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

jedná se o odvolání obce ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí Městského úřadu Úvaly, stavebního úřadu, o dodatečném povolení stavby rodinného domu, kdy obec se stavbou nesouhlasila, neboť dle jejího názoru je stavba v rozporu s územním rozhodnutím pro danou lokalitu.

Tomáš Dvořák
Kořenková Michaela
odpověď Zasedání ZO 30.6.2017 21.06.2017 17:54

Dobrý den, mám dotazy ke zveřejněnému programu ZZO 30.6.2017:
1. plánovací smlouva viladomy-kdo je smluvní protistranou smlouvy, co je obsahem (stručně-protiplnění investora za souhlas obce s výstavbou), kde budou viladomy umístěny, kolik bytových jednotek celkem;
2.plánovací smlouva zdravotnické zařízení - o jaké ZZ se jedná, kde bude umístěno, kdo je smluvní protistranou smlouvy, protiplnění investora;
3.plánovací smlouva obchodní centrum-předpokládám, že se jedná o rozšíření stávajícího OC za souhlasu obce, o jaké objekty bude OC rozšířeno a co bude předmětem protiplnění ze strany investora.
Děkuji.
Michaela Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Zasedání ZO 30.6.2017 26.06.2017 09:51
Odpověď na:
Zasedání ZO 30.6.2017 21.06.2017 17:54

Dobrý den, mám dotazy ke zveřejněnému programu ZZO 30.6.2017:
1. plánovací smlouva viladomy-kdo je smluvní protistranou smlouvy, co je obsahem (stručně-protiplnění investora za souhlas obce s výstavbou), kde budou viladomy umístěny, kolik bytových jednotek celkem;
2.plánovací smlouva zdravotnické zařízení - o jaké ZZ se jedná, kde bude umístěno, kdo je smluvní protistranou smlouvy, protiplnění investora;
3.plánovací smlouva obchodní centrum-předpokládám, že se jedná o rozšíření stávajícího OC za souhlasu obce, o jaké objekty bude OC rozšířeno a co bude předmětem protiplnění ze strany investora.
Děkuji.
Michaela Kořenková

Dobrý den,

všechny smlouvy byly žadatelům vráceny k přepracování dle připomínek zastupitelů. V současnosti zastupitelstvo čeká na předložení upravených smluv. Přesné protiplnění proto nelze v tuto chvíli sdělit, nicméně jedná se o protiplnění v řádech mil. Kč. Je i možné, že smlouvy nebudou včas předloženy a o těchto bodech se na ZZO hlasovat nebude.

Ad 1) Stavebník OKZ Chomutov a.s. Pozemky pč. 971, 976, st. 43/6; st. 43/18; st. 43/11. 90 – 120 bj.
Ad 2) Objekt pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, sníženou soběstačnost z důvodu věku, sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Umístění na pozemku pč. 16/2. Stavebník Centrum Panská z.s.
Ad 3) Jedná se o dva samostatné objekty s obchody a službami.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Pokuta 10.09.2017 19:19

Dobrý den,

podle anonymní informace, která byla našemu spolku doručena, byla obci/TS uložena pokuta za vypouštění odpadních kalů z čističky do jejího okolí a přilehlého potoka.
V případě, že je informace pravdivá, prosím o sdělení:
- o jaké období se jednalo/jedná - kým a podle jakého zákona byla pokuta udělena ( o vodách .. o odpadech ..) - výše udělené pokuty

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Pokuta 11.09.2017 09:59
Odpověď na:
Pokuta 10.09.2017 19:19

Dobrý den,

podle anonymní informace, která byla našemu spolku doručena, byla obci/TS uložena pokuta za vypouštění odpadních kalů z čističky do jejího okolí a přilehlého potoka.
V případě, že je informace pravdivá, prosím o sdělení:
- o jaké období se jednalo/jedná - kým a podle jakého zákona byla pokuta udělena ( o vodách .. o odpadech ..) - výše udělené pokuty

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

společnost Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. obdržela Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 6. 2017 o uložení pokuty ve výši 400 000 Kč za překročení maximálního povoleného množství vypouštěných nerozpuštěných látek. Jelikož jsou v Rozhodnutí údaje o množství uvedených vypouštěných látek nepravdivá a nesmyslná, podala společnost proti Rozhodnutí odvolání.
Kaly z čistění komunálních odpadních vod nejsou vypouštěny do okolí ČOV ani do přilehlého potoka. Tento druh odpadu je předáván společnosti oprávněné nakládat s tímto odpadem.

Tomáš Dvořák

Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Pokuta 11.09.2017 13:21
Odpověď na:
Re: Pokuta 11.09.2017 09:59

Dobrý den,

společnost Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. obdržela Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 6. 2017 o uložení pokuty ve výši 400 000 Kč za překročení maximálního povoleného množství vypouštěných nerozpuštěných látek. Jelikož jsou v Rozhodnutí údaje o množství uvedených vypouštěných látek nepravdivá a nesmyslná, podala společnost proti Rozhodnutí odvolání.
Kaly z čistění komunálních odpadních vod nejsou vypouštěny do okolí ČOV ani do přilehlého potoka. Tento druh odpadu je předáván společnosti oprávněné nakládat s tímto odpadem.

Tomáš Dvořák


Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za odpověď.

Prosím ještě doplnit část z původního dotazu a to: o jaké období se jednalo/jedná a podle jakého zákona byla pokuta udělena (o vodách .. o odpadech ..?).

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Pokuta 12.09.2017 08:13
Odpověď na:
Re: Re: Pokuta 11.09.2017 13:21

Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za odpověď.

Prosím ještě doplnit část z původního dotazu a to: o jaké období se jednalo/jedná a podle jakého zákona byla pokuta udělena (o vodách .. o odpadech ..?).

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

jedná se o roky 2014 a 2015, podle ustanovení § 125c odstavce 1, písmeno a) a ustanovení § 125c odstavce 4, s přihlédnutím k § 125l odst. 5 a 6 vodního zákona.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Koupě nemovitosti 08.08.2018 10:57

Dobrý den,

dle programu ZZO Šestajovice, které se má konat dne 9.8.2018, má být pod bodem 3) projednáno „Schválení koupě nemovitosti č.p. 385 Revoluční, Šestajovice ..“
K uvedenému bodu prosím o sdělení bližších informací, a sice 1) kdo je kupujícím (obec ?), 2) pokud se jedná o obec, pak za jakým účelem se nemovitost kupuje a jaká je předpokládané výše kupní ceny .

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Koupě nemovitosti 20.08.2018 08:15
Odpověď na:
Koupě nemovitosti 08.08.2018 10:57

Dobrý den,

dle programu ZZO Šestajovice, které se má konat dne 9.8.2018, má být pod bodem 3) projednáno „Schválení koupě nemovitosti č.p. 385 Revoluční, Šestajovice ..“
K uvedenému bodu prosím o sdělení bližších informací, a sice 1) kdo je kupujícím (obec ?), 2) pokud se jedná o obec, pak za jakým účelem se nemovitost kupuje a jaká je předpokládané výše kupní ceny .

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

kupujícím je obec. Objekt se kupuje za účelem zřízení kulturního nebo společenského centra pro občany obce. Kupní cena je 21,5 mil. Kč.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Koupě nemovitosti 23.08.2018 15:23
Odpověď na:
Re: Koupě nemovitosti 20.08.2018 08:15

Dobrý den,

kupujícím je obec. Objekt se kupuje za účelem zřízení kulturního nebo společenského centra pro občany obce. Kupní cena je 21,5 mil. Kč.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku,

děkuji za odpověď. Je potěšující, že po dlouhých letech a všech nemalých investicích do různých sportovišť, se obec zaměří i na kulturně - společenské vyžití svých obyvatel. Nicméně, aby z bývalé samoobsluhy.. , skladu hraček.. , a naposledy snad autoservisu vzniklo důstojné společenské centrum, lze předpokládat, že k nemalé kupní ceně přibude další, úřadem nezveřejněná, a jistě nezanedbatelná investice do rekonstrukce kupovaného objektu. Prosím o odpověď, z jakého důvodu obec pro účely kulturního centra nevyužije poslední vlastní objekt „Narex“. Jedná se o historickou budovu, která svojí polohou, vnitřním uspořádáním i zázemím dvora by zajisté byla pro účely společenského využití vhodnější, než nově pořízená nemovitost. Plánovaná přestavba "Narexu" na malometrážní byty bude klást nové nároky na již tak neúměrně zatíženou infrastrukturu obce.

Děkuji
Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Koupě nemovitosti 07.09.2018 10:36
Odpověď na:
Re: Re: Koupě nemovitosti 23.08.2018 15:23

Dobrý den, pane Dvořáku,

děkuji za odpověď. Je potěšující, že po dlouhých letech a všech nemalých investicích do různých sportovišť, se obec zaměří i na kulturně - společenské vyžití svých obyvatel. Nicméně, aby z bývalé samoobsluhy.. , skladu hraček.. , a naposledy snad autoservisu vzniklo důstojné společenské centrum, lze předpokládat, že k nemalé kupní ceně přibude další, úřadem nezveřejněná, a jistě nezanedbatelná investice do rekonstrukce kupovaného objektu. Prosím o odpověď, z jakého důvodu obec pro účely kulturního centra nevyužije poslední vlastní objekt „Narex“. Jedná se o historickou budovu, která svojí polohou, vnitřním uspořádáním i zázemím dvora by zajisté byla pro účely společenského využití vhodnější, než nově pořízená nemovitost. Plánovaná přestavba "Narexu" na malometrážní byty bude klást nové nároky na již tak neúměrně zatíženou infrastrukturu obce.

Děkuji
Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

s vaším názorem se zastupitelstvo neztotožňuje. Právě svojí polohou, uspořádáním a možnostmi parkování je nově zakoupená budova pro účely společenského centra mnohem výhodnější, než budova "Narexu". Navíc o rekonstrukci a využití budovy "Narexu“ bylo rozhodnuto již před dvěma lety. Zůstanou zde služby pro obyvatele, jako je tomu nyní (lékař, možnost cukrárny a podobných služeb). Obec v současnosti nemá potřebné obecní byty. V případě nouze (např. vyhoření domu) nemá kam postiženou rodinu obec umístit. Stejně tak obec potřebuje byty pro „nedostatkové“ zaměstnance, jako jsou např. učitelé.

Tomáš Dvořák