Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Administrativa, volené orgány OÚ

Obeční úřad, Czech POINT, starosta, místostarosta, zastupitelstvo, výbory obce.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

Urbánková Zuzana
odpověď Úhrady nákladů 21.02.2017 11:43

Dobrý den,

v Dostavníku 2/2017, v části Úhrady nákladů je uvedena položka "Zpracování podnětu k přezkumnému řízení". Prosím o sdělení, o jaké přezkumné řízení se jedná.

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Úhrady nákladů 22.02.2017 09:34
Odpověď na:
Úhrady nákladů 21.02.2017 11:43

Dobrý den,

v Dostavníku 2/2017, v části Úhrady nákladů je uvedena položka "Zpracování podnětu k přezkumnému řízení". Prosím o sdělení, o jaké přezkumné řízení se jedná.

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

jedná se o odvolání obce ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí Městského úřadu Úvaly, stavebního úřadu, o dodatečném povolení stavby rodinného domu, kdy obec se stavbou nesouhlasila, neboť dle jejího názoru je stavba v rozporu s územním rozhodnutím pro danou lokalitu.

Tomáš Dvořák
Kořenková Michaela
odpověď Zasedání ZO 30.6.2017 21.06.2017 17:54

Dobrý den, mám dotazy ke zveřejněnému programu ZZO 30.6.2017:
1. plánovací smlouva viladomy-kdo je smluvní protistranou smlouvy, co je obsahem (stručně-protiplnění investora za souhlas obce s výstavbou), kde budou viladomy umístěny, kolik bytových jednotek celkem;
2.plánovací smlouva zdravotnické zařízení - o jaké ZZ se jedná, kde bude umístěno, kdo je smluvní protistranou smlouvy, protiplnění investora;
3.plánovací smlouva obchodní centrum-předpokládám, že se jedná o rozšíření stávajícího OC za souhlasu obce, o jaké objekty bude OC rozšířeno a co bude předmětem protiplnění ze strany investora.
Děkuji.
Michaela Kořenková
místostarosta
odpověď Re: Zasedání ZO 30.6.2017 26.06.2017 09:51
Odpověď na:
Zasedání ZO 30.6.2017 21.06.2017 17:54

Dobrý den, mám dotazy ke zveřejněnému programu ZZO 30.6.2017:
1. plánovací smlouva viladomy-kdo je smluvní protistranou smlouvy, co je obsahem (stručně-protiplnění investora za souhlas obce s výstavbou), kde budou viladomy umístěny, kolik bytových jednotek celkem;
2.plánovací smlouva zdravotnické zařízení - o jaké ZZ se jedná, kde bude umístěno, kdo je smluvní protistranou smlouvy, protiplnění investora;
3.plánovací smlouva obchodní centrum-předpokládám, že se jedná o rozšíření stávajícího OC za souhlasu obce, o jaké objekty bude OC rozšířeno a co bude předmětem protiplnění ze strany investora.
Děkuji.
Michaela Kořenková

Dobrý den,

všechny smlouvy byly žadatelům vráceny k přepracování dle připomínek zastupitelů. V současnosti zastupitelstvo čeká na předložení upravených smluv. Přesné protiplnění proto nelze v tuto chvíli sdělit, nicméně jedná se o protiplnění v řádech mil. Kč. Je i možné, že smlouvy nebudou včas předloženy a o těchto bodech se na ZZO hlasovat nebude.

Ad 1) Stavebník OKZ Chomutov a.s. Pozemky pč. 971, 976, st. 43/6; st. 43/18; st. 43/11. 90 – 120 bj.
Ad 2) Objekt pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, sníženou soběstačnost z důvodu věku, sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Umístění na pozemku pč. 16/2. Stavebník Centrum Panská z.s.
Ad 3) Jedná se o dva samostatné objekty s obchody a službami.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Pokuta 10.09.2017 19:19

Dobrý den,

podle anonymní informace, která byla našemu spolku doručena, byla obci/TS uložena pokuta za vypouštění odpadních kalů z čističky do jejího okolí a přilehlého potoka.
V případě, že je informace pravdivá, prosím o sdělení:
- o jaké období se jednalo/jedná - kým a podle jakého zákona byla pokuta udělena ( o vodách .. o odpadech ..) - výše udělené pokuty

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Pokuta 11.09.2017 09:59
Odpověď na:
Pokuta 10.09.2017 19:19

Dobrý den,

podle anonymní informace, která byla našemu spolku doručena, byla obci/TS uložena pokuta za vypouštění odpadních kalů z čističky do jejího okolí a přilehlého potoka.
V případě, že je informace pravdivá, prosím o sdělení:
- o jaké období se jednalo/jedná - kým a podle jakého zákona byla pokuta udělena ( o vodách .. o odpadech ..) - výše udělené pokuty

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

společnost Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. obdržela Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 6. 2017 o uložení pokuty ve výši 400 000 Kč za překročení maximálního povoleného množství vypouštěných nerozpuštěných látek. Jelikož jsou v Rozhodnutí údaje o množství uvedených vypouštěných látek nepravdivá a nesmyslná, podala společnost proti Rozhodnutí odvolání.
Kaly z čistění komunálních odpadních vod nejsou vypouštěny do okolí ČOV ani do přilehlého potoka. Tento druh odpadu je předáván společnosti oprávněné nakládat s tímto odpadem.

Tomáš Dvořák

Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Pokuta 11.09.2017 13:21
Odpověď na:
Re: Pokuta 11.09.2017 09:59

Dobrý den,

společnost Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. obdržela Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 6. 2017 o uložení pokuty ve výši 400 000 Kč za překročení maximálního povoleného množství vypouštěných nerozpuštěných látek. Jelikož jsou v Rozhodnutí údaje o množství uvedených vypouštěných látek nepravdivá a nesmyslná, podala společnost proti Rozhodnutí odvolání.
Kaly z čistění komunálních odpadních vod nejsou vypouštěny do okolí ČOV ani do přilehlého potoka. Tento druh odpadu je předáván společnosti oprávněné nakládat s tímto odpadem.

Tomáš Dvořák


Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za odpověď.

Prosím ještě doplnit část z původního dotazu a to: o jaké období se jednalo/jedná a podle jakého zákona byla pokuta udělena (o vodách .. o odpadech ..?).

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Pokuta 12.09.2017 08:13
Odpověď na:
Re: Re: Pokuta 11.09.2017 13:21

Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za odpověď.

Prosím ještě doplnit část z původního dotazu a to: o jaké období se jednalo/jedná a podle jakého zákona byla pokuta udělena (o vodách .. o odpadech ..?).

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den,

jedná se o roky 2014 a 2015, podle ustanovení § 125c odstavce 1, písmeno a) a ustanovení § 125c odstavce 4, s přihlédnutím k § 125l odst. 5 a 6 vodního zákona.

Tomáš Dvořák