Kontakty

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60
250 92 Šestajovice

Telefon: 281 961 479
E-mail: info@sestajovice.cz

Mapa Kontakty OÚ

Životní prostředí

Zeleň v obci, zvířata, rušení klidu.

Diskuse

odeslat nový příspěvek

Urbánková Zuzana
odpověď Dobrý den, 09.04.2018 14:28

prosím o informaci, z jakého důvodu a na čí pokyn byl poražen vzrostlý zdravý smrk na náměstí 9.května, kdy bylo vydáno rozhodnutí k pokácení a kde skončilo dřevo z poraženého stromu.

Děkuji
Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Dobrý den, 11.04.2018 16:36
Odpověď na:
Dobrý den, 09.04.2018 14:28

prosím o informaci, z jakého důvodu a na čí pokyn byl poražen vzrostlý zdravý smrk na náměstí 9.května, kdy bylo vydáno rozhodnutí k pokácení a kde skončilo dřevo z poraženého stromu.

Děkuji
Z.Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

smrk byl pokácen z bezpečnostních důvodů resp. z důvodu značného náklonu a porušení kořenového systému. Rozhodnutí o povolení ke kácení bylo vydáno dne 15. 3. 2018 Obecním úřadem Šestajovice na základě žádosti podané Obcí Šestajovice. Dřevo bylo z části použito na vytápění hasičské zbrojnice, z části bude použito na hranici během akce Čarodějnice.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Dobrý den, 11.04.2018 23:29
Odpověď na:
Re: Dobrý den, 11.04.2018 16:36

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

smrk byl pokácen z bezpečnostních důvodů resp. z důvodu značného náklonu a porušení kořenového systému. Rozhodnutí o povolení ke kácení bylo vydáno dne 15. 3. 2018 Obecním úřadem Šestajovice na základě žádosti podané Obcí Šestajovice. Dřevo bylo z části použito na vytápění hasičské zbrojnice, z části bude použito na hranici během akce Čarodějnice.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za odpověď.

Ještě prosím o sdělení, proč nebyl o podání žádosti obce Šestajovice o povolení kácení uvedeného smrku informován náš spolek a z jakého důvodu a v jakém rozsahu došlo k poškození kořenového systému stromu a zdali uvedené poškození kořenů bylo důvodem náklonu stromu.

Děkuji Z.Urbánková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Dobrý den, 12.04.2018 13:11
Odpověď na:
Re: Re: Dobrý den, 11.04.2018 23:29

Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za odpověď.

Ještě prosím o sdělení, proč nebyl o podání žádosti obce Šestajovice o povolení kácení uvedeného smrku informován náš spolek a z jakého důvodu a v jakém rozsahu došlo k poškození kořenového systému stromu a zdali uvedené poškození kořenů bylo důvodem náklonu stromu.

Děkuji Z.Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

Váš spolek byl o podání žádosti Obecním úřadem Šestajovice řádně informován, a to 13. 2. 2018, kdy byla tato informace Vašemu spolku zaslána prostřednictvím doporučeného psaní. K poškození kořenového systému došlo v rozsahu 20 – 30 % z důvodu výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Poškození kořenů nebylo důvodem náklonu stromu.

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 23.04.2018 21:49
Odpověď na:
Re: Re: Re: Dobrý den, 12.04.2018 13:11

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

Váš spolek byl o podání žádosti Obecním úřadem Šestajovice řádně informován, a to 13. 2. 2018, kdy byla tato informace Vašemu spolku zaslána prostřednictvím doporučeného psaní. K poškození kořenového systému došlo v rozsahu 20 – 30 % z důvodu výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Poškození kořenů nebylo důvodem náklonu stromu.

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za Vaše vysvětlení.
Jak ovšem vyplývá z následně vyžádaných a Vámi na e-mail spolku zaslaných dokumentů, dopis o zahájení správního řízení ve věci kácení diskutovaného smrku nám doručen nebyl, neboť Vám byl poštou nedoručený vrácen zpět. Proč se tak stalo se zřejmě nedozvíme, nicméně prosím o vysvětlení, z jakého důvodu jste v tomto případě nedodržel Vámi navržený postup komunikace a záměr kácení nám neoznámil elektronicky, tak, jak to již léta praktikujete, naposledy v lednu tohoto roku. Podle předloženého posudku byl strom navržen k preventivnímu pokácení z důvodu náklonu kmene a odhadem ztráty 20-30 % kořenového systému. Jak lze dohledat na starších fotografiích, strom byl nakloněný dlouhodobě, vzhledem k jeho celkovému dobrému zdravotnímu stavu, což je patrné i z ponechaného torza stromu, se jednalo spíše o kosmetickou vadu. Hlavním problémem tak bylo porušení kořenového systému, z důvodu výstavby podzemních odpadových kontejnerů. Podle platných tabulek výpočtů hodnoty stromů/ekologické újmy, hodnota i takto poškozeného stromu dosahuje částky 30-40 tisíc Kč, nepoškozeného pak více než 90 tisíc Kč, nemluvě o hodnotě řeziva, které z pokáceného stromu vzniká. Je zjevné, že nutností odstranění stromu z důvodu poškození kořenového systému byla obci způsobena nezanedbatelná finanční újma, žádám tímto o sdělení, jakým způsobem bude obec po firmě, která kořeny stromu poškodila, vymáhat náhradu škody, neboť vysazení jednoho náhradního stromku nemůže způsobenou škodu zhojit.
V této souvislosti prosím o informaci, kdo rozhodl o umístění podzemních kontejnerů v místě zeleného oválu na náměstíčku 9.května. Domnívám se, že výměnu vzrostlého stromu za "komíny" kontejnerů
s povalujícími se odpady, to vše v historické části obce, v těsném sousedství kapličky a pomníku obětem světových válek nelze bohužel nazvat jinak, než kulturním barbarstvím.

Děkuji
Z.Urbánková

místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 25.04.2018 11:33
Odpověď na:
Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 23.04.2018 21:49

Dobrý den, pane Dvořáku, děkuji za Vaše vysvětlení.
Jak ovšem vyplývá z následně vyžádaných a Vámi na e-mail spolku zaslaných dokumentů, dopis o zahájení správního řízení ve věci kácení diskutovaného smrku nám doručen nebyl, neboť Vám byl poštou nedoručený vrácen zpět. Proč se tak stalo se zřejmě nedozvíme, nicméně prosím o vysvětlení, z jakého důvodu jste v tomto případě nedodržel Vámi navržený postup komunikace a záměr kácení nám neoznámil elektronicky, tak, jak to již léta praktikujete, naposledy v lednu tohoto roku. Podle předloženého posudku byl strom navržen k preventivnímu pokácení z důvodu náklonu kmene a odhadem ztráty 20-30 % kořenového systému. Jak lze dohledat na starších fotografiích, strom byl nakloněný dlouhodobě, vzhledem k jeho celkovému dobrému zdravotnímu stavu, což je patrné i z ponechaného torza stromu, se jednalo spíše o kosmetickou vadu. Hlavním problémem tak bylo porušení kořenového systému, z důvodu výstavby podzemních odpadových kontejnerů. Podle platných tabulek výpočtů hodnoty stromů/ekologické újmy, hodnota i takto poškozeného stromu dosahuje částky 30-40 tisíc Kč, nepoškozeného pak více než 90 tisíc Kč, nemluvě o hodnotě řeziva, které z pokáceného stromu vzniká. Je zjevné, že nutností odstranění stromu z důvodu poškození kořenového systému byla obci způsobena nezanedbatelná finanční újma, žádám tímto o sdělení, jakým způsobem bude obec po firmě, která kořeny stromu poškodila, vymáhat náhradu škody, neboť vysazení jednoho náhradního stromku nemůže způsobenou škodu zhojit.
V této souvislosti prosím o informaci, kdo rozhodl o umístění podzemních kontejnerů v místě zeleného oválu na náměstíčku 9.května. Domnívám se, že výměnu vzrostlého stromu za "komíny" kontejnerů
s povalujícími se odpady, to vše v historické části obce, v těsném sousedství kapličky a pomníku obětem světových válek nelze bohužel nazvat jinak, než kulturním barbarstvím.

Děkuji
Z.Urbánková


Dobrý den paní Ing. Urbánková,

proč byl dopis o zahájení správního řízení našemu úřadu vrácen zpět, se přeci jen dozvíme – protože jste si ho na poště nevyzvedli. Náš úřad splnil zákonnou povinnost a dopis o zahájení správního řízení vám řádně zaslal. Že jste si dopis nevyzvedli, je již vaše věc.
Proč vám bylo oznámení o zahájení správního řízení zasláno prostřednictvím pošty, také jistě víte. Takže pouze pro doplnění k tomuto uvádím, že v Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje k Odvolání ze dne 6. 3. 2017, které podal krajskému úřadu váš spolek, se uvádí: „Oznámení o zahájení řízení dle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. by mělo být zasíláno prostřednictvím datové schránky nebo pošty…“. Toto Rozhodnutí bylo krajským úřadem zasláno i vašemu spolku.
Hlavním důvodem žádosti o kácení stromu byl jeho poměrně silný náklon a obec by žádost podala i bez narušení kořenového systému. V místě se v rámci různých akcí shromažďuje velký počet občanů a obec je v žádném případě nebude vystavovat riziku zranění či smrti v případě pádu stromu. Že se jedná o kosmetickou vadu, je pouze váš subjektivní názor, který na tato rizika nebere ohledy.
Žádat po firmě, která kontejnery budovala, náhradu škody, je zcela nesmyslné. A to nejen z výše uvedených důvodů, ale také proto, že práce dělala na zakázku obce.
O umístění kontejnerů rozhodl starosta obce. Jak již bylo uvedeno výše, o výměnu stromu za umístění kontejnerů se nejednalo. Nevím, zda jste se byla někdy v posledních měsících na místě podívat, ale ústí kontejnerů okolí nijak nenarušují a odpadky se zde nepovalují.
V souvislosti s umístěním nových podzemních kontejnerů v daném místě hovoříte jako o kulturním barbarství. Díky nově vybudovaným podzemním kontejnerům mohly být odstraněny staré klasické kontejnery, které stály v ulici Komenského u budovy základní školy. Proč jste nikdy nic nenamítala proti starým ošklivým kontejnerům u pěkné nové budovy ZŠ, hlavní silnice a hlavně stojícím 3 metry od pamětní desky Manželům Starým, kteří byli umučeni nacisty za druhé světové války?

Tomáš Dvořák
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 27.04.2018 20:34
Odpověď na:
Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 25.04.2018 11:33

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

proč byl dopis o zahájení správního řízení našemu úřadu vrácen zpět, se přeci jen dozvíme – protože jste si ho na poště nevyzvedli. Náš úřad splnil zákonnou povinnost a dopis o zahájení správního řízení vám řádně zaslal. Že jste si dopis nevyzvedli, je již vaše věc.
Proč vám bylo oznámení o zahájení správního řízení zasláno prostřednictvím pošty, také jistě víte. Takže pouze pro doplnění k tomuto uvádím, že v Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje k Odvolání ze dne 6. 3. 2017, které podal krajskému úřadu váš spolek, se uvádí: „Oznámení o zahájení řízení dle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. by mělo být zasíláno prostřednictvím datové schránky nebo pošty…“. Toto Rozhodnutí bylo krajským úřadem zasláno i vašemu spolku.
Hlavním důvodem žádosti o kácení stromu byl jeho poměrně silný náklon a obec by žádost podala i bez narušení kořenového systému. V místě se v rámci různých akcí shromažďuje velký počet občanů a obec je v žádném případě nebude vystavovat riziku zranění či smrti v případě pádu stromu. Že se jedná o kosmetickou vadu, je pouze váš subjektivní názor, který na tato rizika nebere ohledy.
Žádat po firmě, která kontejnery budovala, náhradu škody, je zcela nesmyslné. A to nejen z výše uvedených důvodů, ale také proto, že práce dělala na zakázku obce.
O umístění kontejnerů rozhodl starosta obce. Jak již bylo uvedeno výše, o výměnu stromu za umístění kontejnerů se nejednalo. Nevím, zda jste se byla někdy v posledních měsících na místě podívat, ale ústí kontejnerů okolí nijak nenarušují a odpadky se zde nepovalují.
V souvislosti s umístěním nových podzemních kontejnerů v daném místě hovoříte jako o kulturním barbarství. Díky nově vybudovaným podzemním kontejnerům mohly být odstraněny staré klasické kontejnery, které stály v ulici Komenského u budovy základní školy. Proč jste nikdy nic nenamítala proti starým ošklivým kontejnerům u pěkné nové budovy ZŠ, hlavní silnice a hlavně stojícím 3 metry od pamětní desky Manželům Starým, kteří byli umučeni nacisty za druhé světové války?

Tomáš Dvořák

Dobrý den, pane Dvořáku,

vysvětlení, proč jsme si dopis nevyzvedli má zcela prozaický důvod - prostě nám nebylo oznámení o uložení zásilky poštou doručeno . Možná skončilo v jiné schránce.., možností je mnoho.., s poštou máme každý své zkušenosti a k tomu také směřovala má poznámka, že se asi nedozvíme, proč se tak stalo. Jsem si vědoma, že nedoručení zásilky/oznámení o uložení zásilky není Váš problém. Také jsem ve svém příspěvku nijak nezpochybnila Vaše úřední konání. Požadovala jsem vysvětlení, z jakého důvodu nebyl v tomto konkrétním případě dodržen Vámi navržený postup komunikace, tj. informování o zamýšleném kácení elektronicky s dotazem, zda se bude náš spolek tohoto řízení účastnit, a to na e-mailovou stránku sdružení ještě před zahájením správního řízení. Tedy nikoli samotného oznámení, o němž píše krajský úřad ve Vámi odkazovaném rozhodnutí. Takto nás v zájmu urychlení/zjednodušení vlastního správního řízení informujete několik let, naposledy v lednu tohoto roku, a pokud by se tak stalo i v tomto případě, mohli jsme být této neplodné diskuze ušetřeni.
Nicméně, pokud od této chvíle dosud praktikovaný postup již neplatí, doporučuji pro ušetření případných sporů záměry kácení stromů na obecních pozemcích zveřejňovat na úřední desce tak, jak se běžně praktikuje v ostatních obcích. Ve svém příspěvku jsem také nijak nezpochybnila potřebu odstranění stromu s poškozeným kořenovým systémem z bezpečnostních důvodů Plánuje-li však obec preventivně odstranit všechny nakloněné, ale jinak zdravé stromy, obávám se, že moc zeleně v obci nezbude.

Zda-li ústí kontejnerů v těsném sousedství kapličky a pomníku narušuje vzhled historického náměstí, ponechme na individuálním posouzení občanům obce. Z mého pohledu, podobně jako umístění odpadových „komínů“ v historickém centru, umístění starých ošklivých kontejnerů u krásné nové školy v blízkosti pamětní desky příliš nesvědčí o kulturním vztahu k historii a památkám obce.

A pane Dvořáku, žádat po firmě, která při své činnosti poničí obecní majetek náhradu způsobené škody, není nesmyslné. Jako volení správci obecního majetku máte povinnost chránit majetek a zájmy obce,
ne zájmy soukromých firem.

Urbánková
Tomas
odpověď Dejte pokoj pí. Urbánková, 03.05.2018 16:05

divím se trpělivosti pana Místostarosty, že s Vámi Vůbec diskutuje. Také se divím obci, že Vám posílá nějaké dopisy. To co píšete se nedá číst. Možná by bylo lepší si hledět svého a nesnažit se za každou cenu škodit...
Kořenková Michaela
odpověď Re: Dejte pokoj pí. Urbánková, 07.05.2018 08:17
Odpověď na:
Dejte pokoj pí. Urbánková, 03.05.2018 16:05

divím se trpělivosti pana Místostarosty, že s Vámi Vůbec diskutuje. Také se divím obci, že Vám posílá nějaké dopisy. To co píšete se nedá číst. Možná by bylo lepší si hledět svého a nesnažit se za každou cenu škodit...

Máte recht, milý Tomasi,
"ekoteroristům" a "narušitelům" budování obecního blaha je třeba rázně ukázat, kde je v naší pokrokové obci jejich místo. Pak budou mít naši místní politici konečně klid na práci. Jedině oni přeci vědí, co je pro náš život dobré. Obec si rozvracet nedáme......... Kde jen jsem to již slyšela?.....Čest.
Michaela Kořenková
Zdenka Březovjáková
odpověď Re: Re: Dejte pokoj pí. Urbánková, 08.05.2018 16:08
Odpověď na:
Re: Dejte pokoj pí. Urbánková, 07.05.2018 08:17

Máte recht, milý Tomasi,
"ekoteroristům" a "narušitelům" budování obecního blaha je třeba rázně ukázat, kde je v naší pokrokové obci jejich místo. Pak budou mít naši místní politici konečně klid na práci. Jedině oni přeci vědí, co je pro náš život dobré. Obec si rozvracet nedáme......... Kde jen jsem to již slyšela?.....Čest.
Michaela Kořenková

Dobrý den pí. Urbánková, pí. Kořenková,
před časem jsem dostávala do schránky časopis Vašeho sdružení. Chtělo být konstruktivní opozicí v naší obci. Bohužel marně hledám ten konstruktivní přístup. Neustále se setkávám s ohromující kritikou a arogancí. Tyto příspěvky jsou toho poslední třešničkou na dortu. Myslím, že ten, kdo svou činnost zaměřuje především na kritiku ostatních, by sám měl kritiku unést jiným způsobem než urážením druhých. Chcete přeci být konstruktivní opozicí v naší obci.
Z. Březovjáková
Kořenková Michaela
odpověď Re: Re: Re: Dejte pokoj pí. Urbánková, 11.05.2018 16:32
Odpověď na:
Re: Re: Dejte pokoj pí. Urbánková, 08.05.2018 16:08

Dobrý den pí. Urbánková, pí. Kořenková,
před časem jsem dostávala do schránky časopis Vašeho sdružení. Chtělo být konstruktivní opozicí v naší obci. Bohužel marně hledám ten konstruktivní přístup. Neustále se setkávám s ohromující kritikou a arogancí. Tyto příspěvky jsou toho poslední třešničkou na dortu. Myslím, že ten, kdo svou činnost zaměřuje především na kritiku ostatních, by sám měl kritiku unést jiným způsobem než urážením druhých. Chcete přeci být konstruktivní opozicí v naší obci.
Z. Březovjáková

Dobrý den, paní Březovjáková,
souhlasím s Vámi, že kritika by měla být konstruktivní. Ujišťuji Vás, že se skutečně konstruktivní kritikou nemám problém. Prosím proto, abyste uvedla konkrétně, kde v našich příspěvcích spatřujete "ohromující kritiku a aroganci".
Před časem jste se zde na fóru dotazovala vedení obce v souvislosti s výstavbou obchodního centra, myslím se to týkalo nějakého drobného poškození nově vysázené zeleně, cituji "zda je nutné při budování nového ničit vše okolo". Zajímá mne Váš názor, zda si myslíte, že bylo nutné díky umístění kontejnerů na tříděný odpad poničit kořenový systém zdravého vzrostlého stromu dotvářejícího podobu historického centra obce tak, že jediným "konstruktivním" řešením je jeho kácení bez vymáhání plnohodnotné náhrady. Věřím, že se tak vrátíme k původnímu tématu tohoto vlákna.
Děkuji.


Michaela Kořenková
Zdenka Březovjáková
odpověď Re: Re: Re: Re: Dejte pokoj pí. Urbánková, 13.05.2018 11:51
Odpověď na:
Re: Re: Re: Dejte pokoj pí. Urbánková, 11.05.2018 16:32

Dobrý den, paní Březovjáková,
souhlasím s Vámi, že kritika by měla být konstruktivní. Ujišťuji Vás, že se skutečně konstruktivní kritikou nemám problém. Prosím proto, abyste uvedla konkrétně, kde v našich příspěvcích spatřujete "ohromující kritiku a aroganci".
Před časem jste se zde na fóru dotazovala vedení obce v souvislosti s výstavbou obchodního centra, myslím se to týkalo nějakého drobného poškození nově vysázené zeleně, cituji "zda je nutné při budování nového ničit vše okolo". Zajímá mne Váš názor, zda si myslíte, že bylo nutné díky umístění kontejnerů na tříděný odpad poničit kořenový systém zdravého vzrostlého stromu dotvářejícího podobu historického centra obce tak, že jediným "konstruktivním" řešením je jeho kácení bez vymáhání plnohodnotné náhrady. Věřím, že se tak vrátíme k původnímu tématu tohoto vlákna.
Děkuji.


Michaela Kořenková

Dobrý den pí. Kořenková,
všechny odpovědi najdete v mém příspěvku z 8.5. 2018. Kdo chtěl, pochopil.
Pěkný den,
Z. Březovjáková
místostarosta
odpověď Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 16.05.2018 14:29
Odpověď na:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 27.04.2018 20:34

Dobrý den, pane Dvořáku,

vysvětlení, proč jsme si dopis nevyzvedli má zcela prozaický důvod - prostě nám nebylo oznámení o uložení zásilky poštou doručeno . Možná skončilo v jiné schránce.., možností je mnoho.., s poštou máme každý své zkušenosti a k tomu také směřovala má poznámka, že se asi nedozvíme, proč se tak stalo. Jsem si vědoma, že nedoručení zásilky/oznámení o uložení zásilky není Váš problém. Také jsem ve svém příspěvku nijak nezpochybnila Vaše úřední konání. Požadovala jsem vysvětlení, z jakého důvodu nebyl v tomto konkrétním případě dodržen Vámi navržený postup komunikace, tj. informování o zamýšleném kácení elektronicky s dotazem, zda se bude náš spolek tohoto řízení účastnit, a to na e-mailovou stránku sdružení ještě před zahájením správního řízení. Tedy nikoli samotného oznámení, o němž píše krajský úřad ve Vámi odkazovaném rozhodnutí. Takto nás v zájmu urychlení/zjednodušení vlastního správního řízení informujete několik let, naposledy v lednu tohoto roku, a pokud by se tak stalo i v tomto případě, mohli jsme být této neplodné diskuze ušetřeni.
Nicméně, pokud od této chvíle dosud praktikovaný postup již neplatí, doporučuji pro ušetření případných sporů záměry kácení stromů na obecních pozemcích zveřejňovat na úřední desce tak, jak se běžně praktikuje v ostatních obcích. Ve svém příspěvku jsem také nijak nezpochybnila potřebu odstranění stromu s poškozeným kořenovým systémem z bezpečnostních důvodů Plánuje-li však obec preventivně odstranit všechny nakloněné, ale jinak zdravé stromy, obávám se, že moc zeleně v obci nezbude.

Zda-li ústí kontejnerů v těsném sousedství kapličky a pomníku narušuje vzhled historického náměstí, ponechme na individuálním posouzení občanům obce. Z mého pohledu, podobně jako umístění odpadových „komínů“ v historickém centru, umístění starých ošklivých kontejnerů u krásné nové školy v blízkosti pamětní desky příliš nesvědčí o kulturním vztahu k historii a památkám obce.

A pane Dvořáku, žádat po firmě, která při své činnosti poničí obecní majetek náhradu způsobené škody, není nesmyslné. Jako volení správci obecního majetku máte povinnost chránit majetek a zájmy obce,
ne zájmy soukromých firem.

Urbánková

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

na vaše dotazy jsem odpověděl. K vašim demagogiím nemám potřebu se vyjadřovat. Odpověď na mou otázku, proč jste nikdy nic nenamítala proti starým kontejnerům u pamětní desky manželů Starých, již neočekávám.

Ve svém příspěvku uvádíte, že z torza stromu je patrné, že náklon stromu byl jen kosmetickou vadou. Na web obce jsem umístil foto tohoto torza (http://www.sestajovice.cz/fotogalerie/obec-sestajovice/diskusni-forum.html). Ať každý sám posoudí, zda šlo o „kosmetickou vadu“ či náklon nebezpečný lidem v jeho okolí.

Vaši poznámku, že se zřejmě nedozvíme, proč vám oznámení nebylo doručeno, jsem velmi dobře pochopil. Moje jasná odpověď „protože jste si ho na poště nevyzvedli“ měla být náznakem, abyste v této věci přestala křivě obviňovat Českou poštu. Váš spolek má u pošty sjednanou službu „výhrada odnášky“. To znamená, že pošta na základě žádosti adresáta zajistí, aby byly poštovní zásilky adresátovi ukládány na dohodnuté poště bez pokusu o dodání v místě určeném v poštovní adrese s tím, že si je bude z pošty odnášet. Jelikož nedochází k pokusu o dodání v místě určeném v poštovní adrese, na adresu doručovatel se zásilkou nejde, není do poštovní schránky vložena ani výzva k vyzvednutí zásilky, viz Poštovní podmínky – základní poštovní služby, článek 24 odstavec 9, článek 25 odstavec 14 a článek 26 odstavec 7. Vaše opakované poznámky o nevhození oznámení o doručení zásilky jsou tak jen snahou svést vaše pochybení na Českou poštu.
Doufám, že pokud dokážete veřejně Českou poštu křivě obviňovat, že se této firmě za své jednání také dokážete veřejně omluvit.

Tomáš Dvořák
Kořenková Michaela
odpověď Protože nám nebyl doručen 18.05.2018 15:55
Odpověď na:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dobrý den, 16.05.2018 14:29

Dobrý den paní Ing. Urbánková,

na vaše dotazy jsem odpověděl. K vašim demagogiím nemám potřebu se vyjadřovat. Odpověď na mou otázku, proč jste nikdy nic nenamítala proti starým kontejnerům u pamětní desky manželů Starých, již neočekávám.

Ve svém příspěvku uvádíte, že z torza stromu je patrné, že náklon stromu byl jen kosmetickou vadou. Na web obce jsem umístil foto tohoto torza (http://www.sestajovice.cz/fotogalerie/obec-sestajovice/diskusni-forum.html). Ať každý sám posoudí, zda šlo o „kosmetickou vadu“ či náklon nebezpečný lidem v jeho okolí.

Vaši poznámku, že se zřejmě nedozvíme, proč vám oznámení nebylo doručeno, jsem velmi dobře pochopil. Moje jasná odpověď „protože jste si ho na poště nevyzvedli“ měla být náznakem, abyste v této věci přestala křivě obviňovat Českou poštu. Váš spolek má u pošty sjednanou službu „výhrada odnášky“. To znamená, že pošta na základě žádosti adresáta zajistí, aby byly poštovní zásilky adresátovi ukládány na dohodnuté poště bez pokusu o dodání v místě určeném v poštovní adrese s tím, že si je bude z pošty odnášet. Jelikož nedochází k pokusu o dodání v místě určeném v poštovní adrese, na adresu doručovatel se zásilkou nejde, není do poštovní schránky vložena ani výzva k vyzvednutí zásilky, viz Poštovní podmínky – základní poštovní služby, článek 24 odstavec 9, článek 25 odstavec 14 a článek 26 odstavec 7. Vaše opakované poznámky o nevhození oznámení o doručení zásilky jsou tak jen snahou svést vaše pochybení na Českou poštu.
Doufám, že pokud dokážete veřejně Českou poštu křivě obviňovat, že se této firmě za své jednání také dokážete veřejně omluvit.

Tomáš Dvořák

Pane Dvořáku, je politováníhodné, že pokračujete v trapné diskusi na téma „protože jste si dopis na poště nevyzvedli“ a nutíte nás tak reagovat na nepravdy, které zde veřejně publikujete. Česká pošta s.p. přestala provozovat poštovní služby v naší obci k 1.7.2017. Doručování předmětného dopisu mělo proběhnout v únoru 2018. V té době již tedy mnoho měsíců poskytovala služby Pošta Partner. Myslím, že každému soudnému člověku je jasné, že nikdo z nás z nedoručení nemůže „křivě obviňovat Českou poštu“, jak paní Urbánkové podsouváte. Ale to Vy jistě víte. Stejně tak víte, v jakých podmínkách poštovní služby v naší obci po 1.7.2017 fungují. Proto mám důvod se domnívat, že paní Urbánkovou, potažmo spolek napadáte zcela vědomě a účelově. Náš spolek žádnou výhradu odnášky s Českou poštou NIKDY sjednanou neměl a nemá. Tuto skutečnost můžeme prokázat kopií Průkazu příjemce vydaného ČP. Měl byste vědět, že výhrada odnášky byla sjednána k soukromé a firemní poště majitelů nemovitosti dávno předtím, než náš spolek vznikl a byl na této adrese registrován. Jednalo se o vstřícný krok ze strany mého manžela vůči ČP z důvodu velkého množství doručované pošty. Z jakého důvodu je v systému pošty evidována výhrada odnášky i na spolek nevíme, pošta nám byla v minulosti doručována různým způsobem (výzvou do schránky, vložením do pošty k odnášce, vhozením samotné obálky přímo do schránky). Samotná odnáška byla zajišťována poměrně frekventovaně, a to minimálně 3x týdně. Je tedy vyloučeno, aby došlo k nepřevzetí jakékoli korespondence za předpokladu, že byla uložena do správné „bedýnky“. Je zřejmé, že u dotčeného dopisu tedy nebyla pošta doručena ani výzvou k vyzvednutí zásilky do schránky, ani na přepážce k následnému vyzvednutí.
Co se týče veřejné omluvy, ta je na místě. Nepředpokládám ovšem, že byste se omluvil paní Urbánkové za to, že ji tady veřejně napadáte a zcela zjevně manipulujete veřejné mínění proti občance obce, které není jedno, jakým způsobem nakládáte s kulturním a přírodním dědictvím obce. Ale měl byste se omluvit občanům za to, že jste jako veřejný činitel ve spolupráci se zodpovědnými autoritami České pošty nedokázali občanům zajistit plnohodnotné poštovní služby, jaké by si obec s cca 4 tis obyvateli zasloužila. A závěrem bych Vám pane Dvořáku radila, abyste ve spolupráci s Vašimi příznivci v zájmu odvádění pozornosti od Vašich vlastních pochybení zanechal vytváření zástupných afér, „kompromitujících informací“ na své názorové oponenty a v příštím příspěvku se vrátil k meritu věci, kterým je nedodržení dohodnutého postupu u kácení obecní zeleně, nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad v historickém centru obce a řešení obci způsobené škody. Věřím, že to je to podstatné, co občany zajímá a kam byla směrována původní komunikace.
Michaela Kořenková
Zdenka Březovjáková
odpověď Re: Protože nám nebyl doručen 18.05.2018 19:06
Odpověď na:
Protože nám nebyl doručen 18.05.2018 15:55

Pane Dvořáku, je politováníhodné, že pokračujete v trapné diskusi na téma „protože jste si dopis na poště nevyzvedli“ a nutíte nás tak reagovat na nepravdy, které zde veřejně publikujete. Česká pošta s.p. přestala provozovat poštovní služby v naší obci k 1.7.2017. Doručování předmětného dopisu mělo proběhnout v únoru 2018. V té době již tedy mnoho měsíců poskytovala služby Pošta Partner. Myslím, že každému soudnému člověku je jasné, že nikdo z nás z nedoručení nemůže „křivě obviňovat Českou poštu“, jak paní Urbánkové podsouváte. Ale to Vy jistě víte. Stejně tak víte, v jakých podmínkách poštovní služby v naší obci po 1.7.2017 fungují. Proto mám důvod se domnívat, že paní Urbánkovou, potažmo spolek napadáte zcela vědomě a účelově. Náš spolek žádnou výhradu odnášky s Českou poštou NIKDY sjednanou neměl a nemá. Tuto skutečnost můžeme prokázat kopií Průkazu příjemce vydaného ČP. Měl byste vědět, že výhrada odnášky byla sjednána k soukromé a firemní poště majitelů nemovitosti dávno předtím, než náš spolek vznikl a byl na této adrese registrován. Jednalo se o vstřícný krok ze strany mého manžela vůči ČP z důvodu velkého množství doručované pošty. Z jakého důvodu je v systému pošty evidována výhrada odnášky i na spolek nevíme, pošta nám byla v minulosti doručována různým způsobem (výzvou do schránky, vložením do pošty k odnášce, vhozením samotné obálky přímo do schránky). Samotná odnáška byla zajišťována poměrně frekventovaně, a to minimálně 3x týdně. Je tedy vyloučeno, aby došlo k nepřevzetí jakékoli korespondence za předpokladu, že byla uložena do správné „bedýnky“. Je zřejmé, že u dotčeného dopisu tedy nebyla pošta doručena ani výzvou k vyzvednutí zásilky do schránky, ani na přepážce k následnému vyzvednutí.
Co se týče veřejné omluvy, ta je na místě. Nepředpokládám ovšem, že byste se omluvil paní Urbánkové za to, že ji tady veřejně napadáte a zcela zjevně manipulujete veřejné mínění proti občance obce, které není jedno, jakým způsobem nakládáte s kulturním a přírodním dědictvím obce. Ale měl byste se omluvit občanům za to, že jste jako veřejný činitel ve spolupráci se zodpovědnými autoritami České pošty nedokázali občanům zajistit plnohodnotné poštovní služby, jaké by si obec s cca 4 tis obyvateli zasloužila. A závěrem bych Vám pane Dvořáku radila, abyste ve spolupráci s Vašimi příznivci v zájmu odvádění pozornosti od Vašich vlastních pochybení zanechal vytváření zástupných afér, „kompromitujících informací“ na své názorové oponenty a v příštím příspěvku se vrátil k meritu věci, kterým je nedodržení dohodnutého postupu u kácení obecní zeleně, nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad v historickém centru obce a řešení obci způsobené škody. Věřím, že to je to podstatné, co občany zajímá a kam byla směrována původní komunikace.
Michaela Kořenková

Dobrý den pí. Kořenková,
přestaňte mne napadat. Chovala jsem se k Vám slušně, chovejte se i Vy ke mně stejně.
Děkuji,
Z. Březovjáková
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Protože nám nebyl doručen 19.05.2018 21:56
Odpověď na:
Re: Protože nám nebyl doručen 18.05.2018 19:06

Dobrý den pí. Kořenková,
přestaňte mne napadat. Chovala jsem se k Vám slušně, chovejte se i Vy ke mně stejně.
Děkuji,
Z. Březovjáková

Dobrý den, pane Dvořáku,

tedy, Vy opravdu nezklamete. Myslela jsem, že vše podstatné bylo řečeno a v této neplodné diskuzi není třeba pokračovat, bohužel, opak je pravdou. Mé předsevzetí vyslyšet Tomase (nejste to Vy, bez diakritických znamének, že?) a nechat TOHO, byť netuším čeho, tak po Vašem posledním příspěvku vzalo zasvé.

Patří Vám poděkování za zveřejnění fotografie torza stromu, doufám, že zveřejníte i odborný posudek odkazující na celkový stav stromu. Z fotografie je patrné, že strom byl mimo značného náklonu zcela zdráv. Podstatné je viditelné pozvednutí zeminy v okolí kmene stromu ze směru podzemních kontejnerů, evidentně způsobené přetětím kořenového systému v důsledku zemních prací. V žádném svém příspěvku jsem proti odstranění takto nestabilního stromu nic nenamítala. Na dostupných fotografiích z loňského roku lze vidět strom sice nakloněný, ale v zemi pevně ukotvený. Že v té době zřejmě nepředstavoval žádné nebezpečí, dokládají i Vámi pořádané dětské akce v jeho bezprostřední blízkosti, nevěřím, že jste děti vědomě vystavoval riziku pádu stromu. No, a k tomuto období patřila moje poznámka o „kosmetické vadě“, pro lepší pochopení tedy k době, kdy strom sice nebyl z nejrovnějších, byl zdravý a neměl poškozené kořeny. Jsem si jista, že jste pochopil, jen ta odpověď se jaksi nepovedla a jak už tak ve Vašich příspěvcích bývá zvykem, je i silně zavádějící. Paradoxem našeho slovního ping pongu je fakt, že při naší případné účasti ve správním řízení by nikdo ze členů spolku neměl proti pokácení smrku žádné námitky.

K Vaší úderné odpovědi týkající se přebírání poštovních zásilek, vše podstatné sdělila ve svém příspěvku Ing. Kořenková. Dík zaslouží Váš podrobný rozbor jedné ze služeb České pošty, včetně doplnění příslušných paragrafů, jistě mnoha návštěvníkům tohoto fóra rozšíří obzory. V této souvislosti by mě zajímalo, zda si vážně myslíte, že při vědomí pořízení služby „výhrada odnášky“, kde žadatel podpisem stvrzuje její podmínky, budu se ve svých příspěvcích odvolávat na nedodání oznámení ? Na rozdíl od paní Kořenkové proto předpokládám, že se za svá nepravdivá tvrzení omluvíte. Na oplátku slibuji, že pokud využijete svůj pátrací potenciál a předložíte důkaz o námi sjednané službě „výhrada odnášky“ s Českou poštou, veřejně se omluvím já Vám. Jenom se prosím neodkazujte na doklad typu „sledování zásilky“ ze stránek České pošty. Jako odborník na poštovní služby a také veřejný činitel jistě víte, že služba odnášky se zřizuje na základě písemné žádosti, která je také jediným relevantním dokladem.

Pane Dvořáku, odpověď na Vaší otázku ohledně pamětní desky opravdu nečekejte. Na hrátky typu vadí-nevadí jsem už velká holka J).

Z.Urbánková
Urbánková Zuzana
odpověď Re: Re: Re: Protože nám nebyl doručen 19.05.2018 22:10
Odpověď na:
Re: Re: Protože nám nebyl doručen 19.05.2018 21:56

Dobrý den, pane Dvořáku,

tedy, Vy opravdu nezklamete. Myslela jsem, že vše podstatné bylo řečeno a v této neplodné diskuzi není třeba pokračovat, bohužel, opak je pravdou. Mé předsevzetí vyslyšet Tomase (nejste to Vy, bez diakritických znamének, že?) a nechat TOHO, byť netuším čeho, tak po Vašem posledním příspěvku vzalo zasvé.

Patří Vám poděkování za zveřejnění fotografie torza stromu, doufám, že zveřejníte i odborný posudek odkazující na celkový stav stromu. Z fotografie je patrné, že strom byl mimo značného náklonu zcela zdráv. Podstatné je viditelné pozvednutí zeminy v okolí kmene stromu ze směru podzemních kontejnerů, evidentně způsobené přetětím kořenového systému v důsledku zemních prací. V žádném svém příspěvku jsem proti odstranění takto nestabilního stromu nic nenamítala. Na dostupných fotografiích z loňského roku lze vidět strom sice nakloněný, ale v zemi pevně ukotvený. Že v té době zřejmě nepředstavoval žádné nebezpečí, dokládají i Vámi pořádané dětské akce v jeho bezprostřední blízkosti, nevěřím, že jste děti vědomě vystavoval riziku pádu stromu. No, a k tomuto období patřila moje poznámka o „kosmetické vadě“, pro lepší pochopení tedy k době, kdy strom sice nebyl z nejrovnějších, byl zdravý a neměl poškozené kořeny. Jsem si jista, že jste pochopil, jen ta odpověď se jaksi nepovedla a jak už tak ve Vašich příspěvcích bývá zvykem, je i silně zavádějící. Paradoxem našeho slovního ping pongu je fakt, že při naší případné účasti ve správním řízení by nikdo ze členů spolku neměl proti pokácení smrku žádné námitky.

K Vaší úderné odpovědi týkající se přebírání poštovních zásilek, vše podstatné sdělila ve svém příspěvku Ing. Kořenková. Dík zaslouží Váš podrobný rozbor jedné ze služeb České pošty, včetně doplnění příslušných paragrafů, jistě mnoha návštěvníkům tohoto fóra rozšíří obzory. V této souvislosti by mě zajímalo, zda si vážně myslíte, že při vědomí pořízení služby „výhrada odnášky“, kde žadatel podpisem stvrzuje její podmínky, budu se ve svých příspěvcích odvolávat na nedodání oznámení ? Na rozdíl od paní Kořenkové proto předpokládám, že se za svá nepravdivá tvrzení omluvíte. Na oplátku slibuji, že pokud využijete svůj pátrací potenciál a předložíte důkaz o námi sjednané službě „výhrada odnášky“ s Českou poštou, veřejně se omluvím já Vám. Jenom se prosím neodkazujte na doklad typu „sledování zásilky“ ze stránek České pošty. Jako odborník na poštovní služby a také veřejný činitel jistě víte, že služba odnášky se zřizuje na základě písemné žádosti, která je také jediným relevantním dokladem.

Pane Dvořáku, odpověď na Vaší otázku ohledně pamětní desky opravdu nečekejte. Na hrátky typu vadí-nevadí jsem už velká holka J).

Z.Urbánková

Jen pro info - to J) na konci příspěvku mělo být sluníčko.
Urbánková
Vladimír Kopáček
odpověď Otrávený pes 28.05.2018 13:36

Dobrý den, včera (27. 5.) v odpoledních hodinách při procházce přes pole směr Jirny, dále pak k čističce, se mi otrávil pes. Může to jít o náhodu, podle veterináře na klinice jim často lidé vozí psy v takovémto stavu, když venku pozřou trávu pomočenou nebo pokálenou od narkomanů. Podobnou reakci na travicí návnady nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. Píši to sem, aby lidé pro jistotu dávali pozor, zda při venčení v dotčených lokalitách jejich psi nežrali něco neznámého. A také pro případ, kdyby se vyskytlo více postižených chovatelů. Děkuji
Tříska
odpověď Rušení nočního klidu ,,novou hospodou" v Tyrš 08.06.2018 22:32

Dobrý den, rád bych touto cestou upozornil na opakované rušení nočního klidu koncerty ,,živé hudby" v ,,nové hospodě" v Tyršově ulici. Dnes, 8.6. je to v pořadí již třetí volání od začátku května na obecní policii s žádostí o ukončení audioprodukce. Každá akce, která v této hospodě probíhá nejen že není nahlášena na obecní úřad (informace od příslušníka OP), ale opakovaně narušuje noční klid koncerty živé hudby dlouho po 22. hodině.
Kdyby se to dalo alespoň poslouchat, ale trapné, pouťové ,,odrhovačky" v kombinaci s falešným zpěvem je opravdu moc. Současné, vysoké, letní teploty navíc nedovolují mít zavřená všechna okna v domě a v tomto ryku pěvce v doprovodu podnapilých štamgastů se pokusit o spánek je nemožné. Udivuje mě situace, kdy poslední 2 hudební akce ukončovala policie a dnes, 8.6. je situace bez změny, hudba vesele jede i po 22:00. Pokud zde nefunguje rozumná domluva s provozovali hospody, bude muset obec asi využít jiných prostředků, aby se tato situace neopakovala.
místostarosta
odpověď Re: Rušení nočního klidu ,,novou hospodou" v T 18.06.2018 08:36
Odpověď na:
Rušení nočního klidu ,,novou hospodou" v Tyrš 08.06.2018 22:32

Dobrý den, rád bych touto cestou upozornil na opakované rušení nočního klidu koncerty ,,živé hudby" v ,,nové hospodě" v Tyršově ulici. Dnes, 8.6. je to v pořadí již třetí volání od začátku května na obecní policii s žádostí o ukončení audioprodukce. Každá akce, která v této hospodě probíhá nejen že není nahlášena na obecní úřad (informace od příslušníka OP), ale opakovaně narušuje noční klid koncerty živé hudby dlouho po 22. hodině.
Kdyby se to dalo alespoň poslouchat, ale trapné, pouťové ,,odrhovačky" v kombinaci s falešným zpěvem je opravdu moc. Současné, vysoké, letní teploty navíc nedovolují mít zavřená všechna okna v domě a v tomto ryku pěvce v doprovodu podnapilých štamgastů se pokusit o spánek je nemožné. Udivuje mě situace, kdy poslední 2 hudební akce ukončovala policie a dnes, 8.6. je situace bez změny, hudba vesele jede i po 22:00. Pokud zde nefunguje rozumná domluva s provozovali hospody, bude muset obec asi využít jiných prostředků, aby se tato situace neopakovala.

Dobrý den pane Třísko,

věc aktuálně řeší Obecní policie Šestajovice ve spolupráci s Policií ČR. Bližší informace nelze sdělovat. Můžeme pouze sdělit, že místo v inkriminovaný čas sleduje OP a v případě porušení nočního klidu bude věc ihned řešena.

Tomáš Dvořák